Kimitoöns Båtcenter arrangerar provkörning på fredag och lördag

Kalkholmen_artikel

Kalkholmen med den nyrenoverade restaurangen Terrassn var välbesökt i sommar.

Kimitoöns Båtcenter arrangerar under höstlovet, den 16.10 kl. 12-18 och 17.10 kl. 10-14 ett tillfälle att provköra båtar vid Kalkholmens Marina i Västanfjärd.  Samtidigt kan man bekanta sig med företagets tjänster.

Företagets marknadsförare Freja Rudels berättar att tillställningen är öppen för alla och att restaurang Terrassn också är öppen. Man kan komma utan avsikt att provköra båtar bara för att bekanta sig med marinan.

Enligt henne har många lokala redan besökt stället för att se vad där har hänt sedan båtcentret tog över på Kalkholmen. Provkörningen arrangeras enligt drop in-principen.  Försäljarna är på plats båda dagarna. Man hinner provköra flera båtar.

– Det lönar sig att vara förberedd på höstväder, säger hon.

Det är lätt att jämföra båtarna då man får tillfälle att provköra dem. Åtta båtar i tre olika storleksklasser står till förfogande. Man har valt ut de nyaste båtarna ur Busters, Yamarins och Cross modellurval. Busters nyhet Buster X presenteras för första gången. Enligt Rudels är provkörning det bästa sättet att bekanta sig med båt och båtliv. Kalkholmen Marina har på så sätt en klar fördel jämfört med många andra båtförsäljare.

Rudels hälsar också nybörjarna välkomna. Företagets personal är alltid med ombord så man behöver inte vara en erfaren båtförare. T.ex. Yamarin 60 DayCruiser är en passlig utflyktsbåt för nybörjare.

Om man har bekantat sig ordentligt med båten och provkört den försäkrar man sig om ett gott köpbeslut. Rudels anser att man ska pröva på båtar av olika storlek för då märker man vad som passar bäst för de egna behoven. Hon påpekar också att det är bra att provköra på hösten för då kan man avgöra t.ex. vilken vindruta som fungerar bäst till sjöss.

KALKHOLMENS Marina har sin första säsong bakom sig och hamnen har verkligen varit populär. Rudels berättar att båtar har gått åt och att säsongsplatserna har varit fullbelagda. Till nästa säsong ämnar man öka antalet båtplatser.

Hon säger att båthandeln har ändrat karaktär under de senaste åren. Nuförtiden uppskattar båtfolket service och bekvämlighet. Därför är det bra att arrangera provkörningen på hösten. Det är ju då försäljarna beställer in båtarna till följande säsong.

Beslutar kunden om köpet på hösten garanteras att man får just en sådan båt man vill ha också vad utrustningen beträffar. På våren är en del av båtarna färdigt utrustade med standardutrustning så man kan bli tvungen att kompromissa ifråga om den. Rudels säger att det är smart att skaffa sin båt nu för då kan man sjösätta den genast på våren.

– Vi vinterförvarar en eventuell inbytesbåt.

Kimitoöns Båtcenter har över hundra båtar i vinterförvar. Detta är en del av företagets service varigenom man underlättar båtlivet så mycket som möjligt.

Teksti: Jerker Jokiniemi, Översättning: Ingrid Sandman 

040920-Buster-X-ja-Lx-printti-145-(1)

Buster X är höstens nyhet. Man kan provköra nyheten vid Kalkholmens Marina den 16 och 17 oktober.

Share this in: