Kimitoön skakas av Migrationsverkets avsikt att förvisa Bijoy

[:sv]

Bijoy_artikel

Migrationsverket kommer att förvisa på Kimitoön med sin familj boende Bijoy till Bangladesh. Ett land där han varken har familj eller vänner och där hans far, en gång i tiden dödades. Bijoy är 22 år gammal, studerar i gymnasiet och sommarjobbar för tillfället. Hans modersmål är svenska.

Händelsen har skakat Kimitoöbefolkningen, som nu med hjälp av en adress, försöker få förvisningen upphävd. Om man vill skriva på adressen, så finns namninsamlingslistor på flera platser runtom på Kimitoön. Exempel på platser där listor finns är Villa Lande och Classic Guld-Kulta i Kimito, K-Market Kompis i Dalsbruk, Road Cafe Yttis och Panget i Dragsfjärd, Knallis i Västanfjärd och även i Kasnäs. På plats och ställe lönar det sig att fråga efter listan. Adressen kan även undertecknas via nätet på www.adressit.com, där den finns under sökordet Stoppa utvisningen av Bijoy! Inkommande måndag har Bijoy och hans assistent möte med migrationsverket, där tanken är att namnlistorna skall överräckas.

Classic Guld-Kultas butiksansvarige Catrine Kudinoff i Kimito berättar att namninsamlingslistan anlände till butiken igår.

Jag skrev först under själv och förstår inte det här tillvägagångssättet. Bijoy har familj och studerar här samt talar svenska. Han känner ingen i Bangladesh, tänk hur osäkert han skulle ha det där. Vem gynnas av detta?

Underskrifter har dock gladeligen skrivits ner i en skaplig mängd . Alla har varit av den åsikten att detta absolut är en sak som skall stödas. Många har även sagt att de skrivit under adressen på nätet.

Text & Foto: Kati Lönnqvist/JL

[:fi]
Bijoy_artikel

Maahanmuuttovirasto aikoo karkottaa Kemiönsaarella perheineen asuvan Bijoyn Bangladeshiin, jossa hänellä ei ole sukulaisia, eikä ystäviä. Hänen oma isänsä tapettiin aikoinaan siellä. Bijou on 22-vuotias, käy lukiota ja on nyt kesätöissä. Hänen äidinkielensä on ruotsi.

Tapaus on järkyttänyt kemiönsaarelaisia ja nyt maahanmuuttoviraston päätökseen yritetään vaikuttaa adressilla, jotta karkotus saadaan keskeytettyä. Jos haluaa allekirjoittaa adressin, löytyy nimenkeräyslistoja ympäri Kemiönsaarta lukuisista eri paikoista. Esimerkiksi Kemiössä Villa Landesta ja Classic Guld-Kulta -myymälästä, Taalintehtaalla K-Market Kompiksesta, Dragsfjärdissä Road Cafe Yttiksestä ja Pangetista ja Västanfjärdissä Knalliksesta, sekä lisäksi myös Kasnäsista. Kannattaa kysyä listaa käydessään eri paikoissa. Adressin voi allekirjoittaa myös sähköisesti osoitteessa www.adressit.com. Se löytyy hakusanalla Stoppa utvisningen av Bijoy! Ensi maanantaina Bijoylla ja avustajallaan on tapaaminen migrin kanssa. Nimilistat on tarkoitus ottaa sinne mukaan ja luovuttaa siellä.

Myymälänhoitaja Catrine Kudinoff Classic Guld-Kulta -yrityksestä Kemiöstä kertoo nimenkeräyslistan saapuneen myymälään eilen.

Allekirjoitin sen itse ensimmäisenä. En voi vain tajuta, että miksi näin menetellään. Bijoylla on perhe täällä, hän opiskelee ja puhuu ruotsia. Hän ei tunne ketään Bangladeshista. Kuinka turvatonta hänellä siellä olisi. Ketä tällainen hyödyttää?

Allekirjoituksia on onneksi tullut mukavasti. Kaikki ovat olleet sitä mieltä, että tämä on ehdottomasti sellainen asia, jota täytyy tukea. Moni on kertonut myös allekirjoittaneensa adressin netissä.

 

Text & Foto: Kati Lönnqvist/JL

[:]

Share this in: