Kimitoön ett steg närmare valet av kommundirektör

Erika-Strandberg_annakevin_artikel

Erika Strandberg.

För Erika Strandberg är nu titeln som kommundirektör ett steg närmare. Rekryteringsgruppen har föreslagit henne som kommundirektör till kommunstyrelsen, som under måndagens möte i sin tur valde att föreslå henne vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tar i sin tur upp detta för diskussion på sitt möte den 8 februari. Rekryteringsgruppen var enig i sitt beslut och Strandberg tycker att det känns väldigt bra att hon så här långt i processen fått så mycket förtroende. Hon har även från många andra håll fått heja-rop, vilket känns jättefint. Även styrelsen var under måndagens möte enig om beslutet.

STRANDBERG är hemma från Pargas men har bott och arbetat på Kimitoön i 17 år, så hon känner bra till kommunens styrkor men även dess utmaningar. Strandberg studerade i Åbo och efter det bosatte hon sig i Huvudstadsregionen. Hon och hennes man, som är hemma från Kimitoön, hade Kimitoön i sikte en god stund innan de flyttade hit. De sade att om ens en av dem hittar ett jobb på ön så flyttar de. De hittade båda jobb nästan samtidigt och flytten blev verklighet. Nu bor de i Norrsundvik tillsammans med sina två söner.

Strandberg började sin arbetskarriär på Kimitoön som bildningsdirektör i Kimito och Västanfjärd. I och med kommunsammanslagningen år 2008 ökade hennes verksamhetsområde till hela Kimitoön och titeln blev bildningschef. År 2010 skedde det organisationsförändringar inom kommunen och Strandberg blev förvaltningschef. Det har varit hennes titel sedan dess, förutom ett år då hon blev utlånad för att medverka i en beredningsgrupp för social- och hälsovårdsreformen. Året i beredningsgruppen var väldigt lärorikt, även om reformen aldrig blev som planerat. Det året fick även henne att märka att hon saknade politiken, vilket tyder på att hennes plats är hos kommunen.

(Artikeln fortsätter efter annonsen)

kompass_254x140_abl_202104_rev2

SEDAN mitten av oktober 2020 har Strandberg verkat som tillförordnad kommundirektör och hon var även tf. kommundirektör mellan de två tidigare kommundirektörerna Simola och Pahta. Innan Pahta valdes, för fem år sedan, var det flera som frågade om inte Strandberg skulle ställa upp, men då kände hon sig inte redo. Nu har mycket ändrats både i omgivning och i hennes eget huvud och hon känner att hon skulle vara rätt person för jobbet. Som förvaltningschef har hon haft kommundirektören som arbetspar, så hon vet vad jobbet för med sig. Både på gott och på ont.

Strandberg vet att framtiden för kommunen kommer att vara tuff ekonomiskt sett, men är inte rädd för att anta utmaningen. Hon har en stark tro på Kimitoön. Kimitoöns stora styrkor är enligt henne naturen och öns läge. Läget mittemellan och inte långt ifrån både Åbo och Helsingfors.  Vad som än händer har vi dessa styrkor kvar och där finns framtidstron. Hennes vision är att locka hit människor för att bo, besöka och verka och samtidigt se till att de som redan bor, besöker och verkar här trivs. Kommundirektören kan påverka detta genom sin egen attityd och inställning som avspeglar sig på hur man arbetar och diskuterar inom kommunen. Kommundirektören har makten att ange tonen som kommunen drivs enligt.

Strandberg  berättar att hon trivs i mindre samhällen och ser tjusningen i att alla känner alla. Hon önskar att om hon blir vald till kommundirektör skall tröskeln för att komma och diskutera med henne fortsättningsvis vara låg och att hon blir lika välbemött som tidigare.

Nu väntar vi med spänning på vad fullmäktige kommer att besluta 8.2.

Text och foto: Anna Kevin/IS

Share this in: