Kan Almahemmet flytta annanstans?

5.2.2019 - Michael Nurmi

Attendo_artikel

Vårdbolaget Attendo hyr fastigheten på Skolvägen 12.

I diskussionerna om öns äldreomsorg och Almahemmet förekommer möjligheten att kommunen eller någon annan instans skulle antingen hyra eller köpa Attendos eller Esperis lokal i syfte att flytta Almahemmets verksamhet dit. Attendo verkar på Skolvägen 12 och Esperi på Mästarvägen 18. Attendos fastighet ägs av Titanium Rahastoyhtiöt, medan Esperis ägs av Pohjoismaiden Hoivatalot Oy. Vi frågade ägarbolagen om uthyrning eller försäljning överhuvudtaget kan komma på fråga. Titanium Rahastoyhtiöt svarade, Pohjoismaiden Hoivatalot Oy anser att offentligheten inte är rätt ställe för att diskutera affärsfrågor.

 

Skolvägen 12 uthyrd – omförhandling kräver hyrestagarens medverkan

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö hyr ut fastigheten på Skolvägen 12 till Attendo med långt kontrakt.

Investeringsfondens verkställande direktör Tommi Santanen säger, att fondens strategi går ut på att äga och hyra ut fastigheter, och i vissa fall sälja sådana.

– Det skulle dock innebära särskilda förhandlingar och i det här fallet skulle det förutsätta trepartssamtal. Tekniskt sett är det möjligt att hyra ut eller sälja till tredje part om de övriga förutsättningarna uppfylls, säger Santanen.

Han framhåller att investeringsfonden i nuläget inte har något behov att göra något alls, och kan heller inte göra något, eftersom fastigheten är uthyrd till Attendo.

 

Text och foto: Sam Cygnel

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram