Kan Almahemmet flytta annanstans?

[:sv]

Attendo_artikel

Vårdbolaget Attendo hyr fastigheten på Skolvägen 12.

I diskussionerna om öns äldreomsorg och Almahemmet förekommer möjligheten att kommunen eller någon annan instans skulle antingen hyra eller köpa Attendos eller Esperis lokal i syfte att flytta Almahemmets verksamhet dit. Attendo verkar på Skolvägen 12 och Esperi på Mästarvägen 18. Attendos fastighet ägs av Titanium Rahastoyhtiöt, medan Esperis ägs av Pohjoismaiden Hoivatalot Oy. Vi frågade ägarbolagen om uthyrning eller försäljning överhuvudtaget kan komma på fråga. Titanium Rahastoyhtiöt svarade, Pohjoismaiden Hoivatalot Oy anser att offentligheten inte är rätt ställe för att diskutera affärsfrågor.

 

Skolvägen 12 uthyrd – omförhandling kräver hyrestagarens medverkan

Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö hyr ut fastigheten på Skolvägen 12 till Attendo med långt kontrakt.

Investeringsfondens verkställande direktör Tommi Santanen säger, att fondens strategi går ut på att äga och hyra ut fastigheter, och i vissa fall sälja sådana.

– Det skulle dock innebära särskilda förhandlingar och i det här fallet skulle det förutsätta trepartssamtal. Tekniskt sett är det möjligt att hyra ut eller sälja till tredje part om de övriga förutsättningarna uppfylls, säger Santanen.

Han framhåller att investeringsfonden i nuläget inte har något behov att göra något alls, och kan heller inte göra något, eftersom fastigheten är uthyrd till Attendo.

 

Text och foto: Sam Cygnel

[:fi]
Attendo_artikel

Hoivapalveluyhtiö Attendo on vuokralla Koulutue 12:a tiloissa.

Saaren vanhustenhuoltoa ja Almakotia koskevassa keskustelussa on nostettu esiin mahdollisuus, että kunta tai muu taho voisi vuokrata tai ostaa joko Attendon tai Esperin hiljattain valmistuneet kiinteistöt, jotta Almakodin toiminta voitaisiin muuttaa sinne. Attendo toimii Koulutie 12:a ja Esperi Mestaritie 18:a. Attendon kiinteistön omistaa Titanium Rahastoyhtiö Oy ja Esperin Pohjoismaiden Hoivatalot Oy. Kysyimme yhtiöiltä, jos vuokraus tai myynti voisi tulla kyseeseen. Titanium Rahastoyhtiö vastasi. Pohjoismaiden Hoivatalot näkee, ettei julkinen foorumi ole oikea paikka liikeasioihin liittyvälle keskustelulle.

 

Koulutie 12 vuokrattu – uudelleenneuvottelu edellyttäisi vuokralaisen suostumusta

Attendon tilat omistava Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö on vuokrannut Koulutie 12:a kiinteistön hoivapalveluyhtiölle pitkäaikaisella sopimuksella.

Sijoitusrahaston toimitusjohtaja Tommi Santanen kertoo, että rahaston strategiana on omistaa ja vuokrata sekä joskus myydä kiinteistöjä.

– Näistä kuitenkin pitää neuvotella aina aivan erikseen ja tässäkin tapauksessa se edellyttäisi ns. kolmikantaa. Teknisesti kolmannelle osapuolelle vuokraaminen tai myyminen olisi mahdollinen muiden edellytysten toteutuessa, Santanen sanoo.

Hän lisää, että sijoitusrahastolla ei siten ole tarvetta toistaiseksi tehdä välttämättä mitään eikä oikeastaan edes voisi tehdä, koska tilat on vuokrattu Attendolle.

Teksti ja kuva: Sam Cygnel

[:]