Kalkholmens fastighet till salu

18.9.2019 - Michael Nurmi

kalkholmenvy_IMG_5890

Pasi Tamminen säljer, Max Andesson tycker att fastiheten skulle passa en företagare inom båtbranschen, gärna så att området kommer till allmän nytta. Enligt Västanfjärds byaråds byaplan kunde området, dit fastigheten hör, utvecklas till ett maritimt centrum.

Bed and breakfast Kansakoulus drivande kraft Pasi Tamminen lämnar projektet med båtvarvs- och cafébyggnaden på Kalkholmen. Diskussioner om en affär har redan förts med en spekulant, och nu kommer fastigheten till försäljning via en bostadsmäklare. Diskussioner om att kommunen, som sålde fastigheten till Tamminen och hans fru, skulle lösa tillbaka fastigheten har enligt Tamminen inte förts.

– Vi kom en bit på väg med den första spekulanten, men anbudet vi fick var ändå så pass lågt att vi inte gjorde affär, berättar Tamminen.

Det är samma bolag som driver både Kansakoulu och Kalkholmsfastigheten.

– Kalkholmsfastigheten blivit en ekonomisk börda för Kansakoulus verksamhet, och därför är det bäst att bryta trenden och sälja fastigheten vidare. Caféet vi haft på Kalkholmen hade bara hälften så mycket kunder som året innan, och gindestilleriet som vi planerade dit kom på grund av flera orsaker inte i gång som tänkt. På det ekonomiska planet har det varit så att det vi förtjänat via Kansakoulu, har gått åt till att lappa ihop Kalkholmens utgifter, förklarar Tamminen.

Han säger att ett hyggligt försäljningspris räcker för att bolaget bakom Kansakoulu får sina skulder betalda. Turun Sanomat rapporterade tidigare i veckan att bolaget har en del obetalda räkningar, av vilka en räkning på 8500 € är den största enskilda.

SOMMAREN har i övrigt löpt fint i Kansakoulu, enligt Tamminen.

– På tisdag hade vi 43 matgäster, vilket för oss är ett riktigt hyggligt antal. Inkvarteringen har varit fullbokad i över 40 dygn, och tillväxtsiffrorna för sommarmånaderna ligger kring 30 % per månad, så här i Brännboda har sommaren gått bra för oss. Även frånsett ekonomin tycker vi att Kansakoulu har positiva vindar i seglen.

Tamminen tillägger att Kansakoulu sedan starten alltid uppvisat positivt resultat i boksluten.

 

FASTIGHETEN på Kalkholmen har ett gott läge i och med strandlinjen som ingår, och torde vara attraktiv för intressenter olika branscher. I byaplanen, som Västanfjärds Byaråd lät göra strax efter kommunsammanslagningen, kunde området utvecklas till ett maritimt centrum för ortsbor och turister. I den kommunala detaljplanen ligger den största delen av fastigheten på ett område för verksamhetsbyggnader. Enligt planen lämpar sig området för det mesta som har med företagsverksamhet att göra (kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader eller kombinationer av sådana, som inte orsakar miljöolägenheter, samt servicefunktioner).

 

 

”Lämplig för båtrelaterad verksamhet”

 

Max Andersson, ordförande för Västanfjärds Byaråd, tror att Tamminens fastighet allra bäst skulle passa en företagare inom båtbranschen, gärna så att området kommer till allmän nytta.

– Det är bra att se området som en helhet, så att Tamminens fastighet skulle ingå i något som kunde utvecklas till en fungerande gästhamn. De befintliga bryggorna kunde hyras av en sådan entreprenör, en husvagnsparkering finns redan, med mera. Jag tror att många ortsbor och sommargäster skulle vara nöjda om vi fick en gästhamn till Kalkholmen.

Andersson säger att byarådet inte diskuterat fastighetsförsäljningen, även om rykten om den rört sig på byn ett tag.

– Det som i alla fall är klart är att byarådet inte har några resurser att köpa området. Däremot deltar rådet naturligtvis gärna som diskuterande- och rådgivande part.

 

Text: Sam Cygnel, grafik och foto: arkiv

 

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram