Kalkholmens fastighet till salu

[:sv]

kalkholmenvy_IMG_5890

Pasi Tamminen säljer, Max Andesson tycker att fastiheten skulle passa en företagare inom båtbranschen, gärna så att området kommer till allmän nytta. Enligt Västanfjärds byaråds byaplan kunde området, dit fastigheten hör, utvecklas till ett maritimt centrum.

Bed and breakfast Kansakoulus drivande kraft Pasi Tamminen lämnar projektet med båtvarvs- och cafébyggnaden på Kalkholmen. Diskussioner om en affär har redan förts med en spekulant, och nu kommer fastigheten till försäljning via en bostadsmäklare. Diskussioner om att kommunen, som sålde fastigheten till Tamminen och hans fru, skulle lösa tillbaka fastigheten har enligt Tamminen inte förts.

– Vi kom en bit på väg med den första spekulanten, men anbudet vi fick var ändå så pass lågt att vi inte gjorde affär, berättar Tamminen.

Det är samma bolag som driver både Kansakoulu och Kalkholmsfastigheten.

– Kalkholmsfastigheten blivit en ekonomisk börda för Kansakoulus verksamhet, och därför är det bäst att bryta trenden och sälja fastigheten vidare. Caféet vi haft på Kalkholmen hade bara hälften så mycket kunder som året innan, och gindestilleriet som vi planerade dit kom på grund av flera orsaker inte i gång som tänkt. På det ekonomiska planet har det varit så att det vi förtjänat via Kansakoulu, har gått åt till att lappa ihop Kalkholmens utgifter, förklarar Tamminen.

Han säger att ett hyggligt försäljningspris räcker för att bolaget bakom Kansakoulu får sina skulder betalda. Turun Sanomat rapporterade tidigare i veckan att bolaget har en del obetalda räkningar, av vilka en räkning på 8500 € är den största enskilda.

SOMMAREN har i övrigt löpt fint i Kansakoulu, enligt Tamminen.

– På tisdag hade vi 43 matgäster, vilket för oss är ett riktigt hyggligt antal. Inkvarteringen har varit fullbokad i över 40 dygn, och tillväxtsiffrorna för sommarmånaderna ligger kring 30 % per månad, så här i Brännboda har sommaren gått bra för oss. Även frånsett ekonomin tycker vi att Kansakoulu har positiva vindar i seglen.

Tamminen tillägger att Kansakoulu sedan starten alltid uppvisat positivt resultat i boksluten.

 

FASTIGHETEN på Kalkholmen har ett gott läge i och med strandlinjen som ingår, och torde vara attraktiv för intressenter olika branscher. I byaplanen, som Västanfjärds Byaråd lät göra strax efter kommunsammanslagningen, kunde området utvecklas till ett maritimt centrum för ortsbor och turister. I den kommunala detaljplanen ligger den största delen av fastigheten på ett område för verksamhetsbyggnader. Enligt planen lämpar sig området för det mesta som har med företagsverksamhet att göra (kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader eller kombinationer av sådana, som inte orsakar miljöolägenheter, samt servicefunktioner).

 

 

”Lämplig för båtrelaterad verksamhet”

 

Max Andersson, ordförande för Västanfjärds Byaråd, tror att Tamminens fastighet allra bäst skulle passa en företagare inom båtbranschen, gärna så att området kommer till allmän nytta.

– Det är bra att se området som en helhet, så att Tamminens fastighet skulle ingå i något som kunde utvecklas till en fungerande gästhamn. De befintliga bryggorna kunde hyras av en sådan entreprenör, en husvagnsparkering finns redan, med mera. Jag tror att många ortsbor och sommargäster skulle vara nöjda om vi fick en gästhamn till Kalkholmen.

Andersson säger att byarådet inte diskuterat fastighetsförsäljningen, även om rykten om den rört sig på byn ett tag.

– Det som i alla fall är klart är att byarådet inte har några resurser att köpa området. Däremot deltar rådet naturligtvis gärna som diskuterande- och rådgivande part.

 

Text: Sam Cygnel, grafik och foto: arkiv

 

[:fi]
kalkholmenvy_IMG_5890

Pasi Tamminen myt  Max Andessonin mielestä kiinteistö sopisi parhaiten venealan yrittäjälle, mieluiten tavalla, jolla alue hyödyttäisi yleisöäkin. Västanfjärdin Kylätoimikunnan suunnitelman mukaan aluetta voitaisiin kehittää merelliseksi keskukseksi.

Bed and breakfast Kansakoulun hallinnoija Pasi Tamminen luopuu Kalkholmenin telakka- ja kahvilarakennuksista. Erään mahdollisen ostajan kanssa on jo keskusteltu. Nyt kiinteistö myydään kiinteistönvälittäjän toimesta. Tammisen mukaan ei ole ollut puhetta siitä, että kiinteistön Tammiselle ja hänen vaimolleen myynyt kunta lunastaisi kiinteistöä. 

Hän kertoo, että neuvottelut ensimmäisen ostamisesta kiinnostuneen kanssa  oli jo edennyt, mutta hintatarjous oli niin alhainen, ettei kauppaa syntynyt. 

Kansakoulua ja Kalkholmenin kiinteistöä pyörittää sama yhtiö. Tamminen selittää, että Kalkholmenista on tullut rasita Kansakoululle.

– Siksi haluamme myydä kiinteistön. Kalkholmenin kahvilassa kävi vain puolet edelliskesän asikakasmääristä. Suunnittelemamme ginitislaamo ei käynnistynyt useistakin syistä. Minkä olemme ansainneet Kansakoulun avulla on mennyt Kalkholmenin menojen maksamiseen.

Tamminen sanoo, että kohtuullinen hinta Kalkholmenista riittää kattamaan Kansakoulu -yhtiön velat. Turun Sanomat raportoi tällä viikolla, että yhtiöllä on maksamattomia laskuja. Suurin yksittäinen lasku on 8 500 euroa.

KESÄ on muuten sujunut hienosti Kansakoulussa. Tamminen kertoo, että ruokailijoita oli tiistaina 43, mikä on ihan hyvä määrä. Majoitus on ollut täynnä yli 40 vuorokautta. Kesäkuukausien kasvuluvut  osoittavat n. 30 % joka kuukautena. 

– Mielestämme Kansakoulu purjehtii myötätuulessa.

Hän lisää, että Kansakoulu alusta saakka on tuottanut plusmerkkisiä tilinpäätöksiä.

KALKHOLMENIN kiinteistö sijaitsee otollisella paikalla rannalla. Se lienee houkutteleva useiltakin toimintoja harjoittaville. Västanfjärdin Kylätoimikunnan, pian kuntaliitoksen jälkeen laatiman kyläsuunnitelman, mukaan aluetta voitaisiin kehittää paikkakuntalaisten ja matkailijoiden merelliseksi keskukseksi. Kunnan asemakaavassa suurin osa kiinteistöstä sijaitsee toimintarakennuksille merkatulla alueella. Kaavan mukaan alue soveltuu yritystoiminnalle (toimisto-, teollisuus- ja varastorakennukset tai niiden yhdistelmille – kunhan ne eivät tuota ympäristöongelmia – sekä palvelutoimintaan).

 

”Sopii veneisiin liittyvään toimintaan”

 

Västanfjärdin kylätoimikunnan puheenjohtaja Max Anderssonin mielestä Tammisen kiinteistö sopisi parhaiten venealan yrittäjälle, mieluiten tavalla, jolla alue hyödyttäisi yleisöäkin.

– On hyvä katsoa aluetta kokonaisuutena siten, että Tammisen omistama kiinteistö tulisi osaksi tulevaisuudessa kehitettävää vierasvenesatamaa. Olemassa olevat laiturit voitaisiin vuokrata vierasvenesataman isännälle. Jo nyt on olemassa asuntovaunuparkki ym. Uskon, että monet paikkakuntalaiset ja kesävieraat olisivat tyytyväisiä Kalkholmenillle saatavaan vierasvenesatamaan.

Andersson kertoo, ettei kylätoimikunta ole keskustellut kiinteistön myynnistä joskin huhut siitä ovat jo liikkuneet kylällä jonkin aikaa.

– Selvää on, ettei kylätoimikunalla ole resursseja ostaa kiinteistöä. Mutta toimikunta tietenkin mielellään osallistuu keskusteluihin ja antaa asiassa neuvoja.

 

Teksti: Sam Cygnel, Grafiikka ja kuva: arkisto, Käännös: IS

 

[:]