Hirvieläinten metsästys on alkanut

Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen toimialueelle on myönnetty syksyn metsästyskaudelle pyyntilupia 10335 kpl valkohäntäpeuralle ja 1726 kpl hirvelle. Hirven ja valkohäntäpeuran metsästys voidaan aloittaa vahtimalla pellolta 1.9.2017 alkaen. Hirven metsästys muilla menetelmillä alkaa 14.10.2017 ja valkohäntäpeuran metsästys 30.09.2017.

Luonnonvarakeskuksen mukaan valkohäntäpeurojen koko maan kanta-arvio on 80000 eläintä. Saadun saaliin perusteella arvioidaan n. 30 % Suomen kannasta elävän Varsinais-Suomen alueella. Valkohäntäpeura on Varsinais-Suomen tärkein riistaeläin.

Hirvikantaa hoidetaan Varsinais-Suomessa viidellä eri hirvitalousalueella, joilla elää Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan n. 3900 hirveä. Metsästyksen tavoitteena yleisesti koko alueella on pieni hirvikannan lasku.

Mikäli aikoo metsästää esimerkiksi hirveä tai valkohäntäpeuraa rihlatulla luotiaseella, tulee suorittaa ampumakoe.  Kemiönsaaren riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeet Vestlaxin ampumaradalla 21.9. ja 30.9.

Siv Vesterlund-Karlsson Kemiönsaaren riistanhoitoyhdistyksestä kertoo, että Kemiönsaarella on 27 metsästysseuraa, jotka metsästävät peuraa ja hirveä. Vuosina 2016-2017 Kemiönsaarella ammuttiin 689 valkohäntäpeuraa. Vuonna 2016 ammuttiin 282 hirveä. Valkohäntäpeurojen lupamäärä vuosille 2017-2018 on 750. Hirvien lupamäärä vuodelle 2017 on 230.

METSÄSTYS on yksi keino säädellä hirvikannan tiheyttä ja näin vähennetään onnettomuusriskiä. Hirvikolaririski on suurimmillaan syksyn tullen hirvien kiiman aikana syys-lokakuussa ja metsästyskauden alkaessa. Ajallisesti hirvionnettomuudet sijoittuvat lähitunteihin ennen ja jälkeen auringonlaskun. Liikenneviraston mukaan vuonna 2016 Suomen teiltä tilastoitiin 1 881 hirvionnettomuutta.

Jos hirvi tulee tiellä vastaan, eikä sitä ehdi väistää jarruttamalla, kannattaa se aina yrittää ohittaa takapuolelta. Hirvi on yleensä niin päättäväinen, ettei kovin helpolla muuta suuntaansa, vaan jatkaa suoraan eteenpäin. Hirvi ei väistä autoa, joten oikeastaan ainoa pelastus on yrittää väistää hirven takaa.

Teiden varsilla olevat hirvivaaramerkit varoittavat autoilijoita tyypillisimmistä hirvireiteistä esimerkiksi hirviaitojen alkamis- ja loppumispisteissä. Merkit sijoitetaan sinne, missä varoitettavaa todella on. Hirvivaaramerkkien alueella on syytä hiljentää nopeutta ja tehostaa havainnointia.

Texkt/Teksti: Kati Lönnqvist/IS, Foto: Hanna Holmberg

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram