”Håsa” inte om rören fryser!

21.2.2018 - Michael Nurmi

laineputki

Jarmo Laine fick på tisdagen två samtal från kunder vilkas vattenrör hade frusit.

Har man otur, kan februarikölden göra att vattenledningarna fryser. Det händer också på Kimitoön även om det inte sker så ofta. På tisdagsförmiddagen berättade rörmokaren Jarmo Laine vid Laineputki att två kunder hade tagit kontakt med honom.

Vad gör man om det inte kommer vatten ur kranen?

– Först reder man ut vad det beror på. Det behöver inte bero på att röret har frusit även om det troligen är orsaken. Om röret har frusit ska man reda ut var i röret detta har skett.

Laine reder ut att frusna rör alltid utgör olika fall så det är svårt att ge råd som alltid gäller.

– Om det frusna stället är inne i byggnaden, t.ex. bakom bastupanelen händer detta ganska ofta – höjer man temperaturen i rummet genom att vrida på batterierna för fullt. I en bastu sätter man förstår på bastuugnen. Medan isen smälter följer man med vattenmätaren för den händelse att isen har åstadkommit ett läckage i röret. Att smälta isen tar oftast ett par, tre timmar så man ska ta det lugnt. Man kan också använda exempelvis en bilvärmare bara man kommer ihåg att iaktta säkerhetsbestämmelserna. Om ett rör börjar läcka stänger man huvudventilen som finns bredvid vattenmätaren.

– Om man inte lyckas smälta isen eller om man har orsak att misstänka läckage ska man ta kontakt med en yrkesman.

ENLIGT Laine finns det många orsaker till att rör fryser. Om vattenrörer som leder till fastigheten fryser och det inte har gjort det tidigare är det svårt att komma på orsaken.

Man kan förebygga frysningen genom att regelbundet använda vatten, genom att låta kranen droppa och genom att stänga husets ventilationsöppningar. Ventilen i pannrummet ska man ändå inte stänga helt.

– De flesta vet att man kan låta kranen droppa. Dessutom gäller regeln om att rinnande vatten inte fryser också, då värmepannan eller andra uppvärmningsanläggningar strejkar. I sådana fall låter man cirkulationspumpen arbeta så förhindrar man att vattnet i batterierna fryser.

 

Vattenrören tål frysning olika

Kopparrör Rören sprängs inte av en liten isklump. Stora stopp kan få rören att spricka.

Pexrör av plast Helplaströr sprängs inte så lätt eftersom de töjer.

Kompositrör Moderna kompositrör, som har aluminium mellan plastlagren, tål en viss frost.

 

TEXT & FOTO: Sam Cygnel, Översättning IS

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram