Handräckning till stugägare som önskar åretruntboende

500_artikel_0007579r

Ett konkret steg för att öka Kimitoöns invånarantal tog näringslivsnämnden igår då den godkände ett förslag om kartläggningssedlar, värda 500 euro. Sedlarna kan sökas av dem som vill ändra sin fritidsbostad till åretruntbostad och behöver anlita en behörig byggnadsplanerare. I kommunen har man noterat ett ökat intresse hos de fritidsboende. Förr var ansökningarna ca fem/år, numera 10-15. Det ligger självklart i kommunens intresse att så många som möjligt vill att deras hus ska uppfylla kraven på året-om-boende. Frågan har kommit upp i flera andra kommunala sammanhang under fjolåret.

Näringslivsnämnden förde en lång och konstruktiv diskussion kring ärendet. Både tekniske chefen Ralf Nyholm och tillsynschefen Dan Renfors fanns på plats och kunde belysa den byråkratiska processen, som ju styrs av markanvändnings- och bygglagen, kommunens egen byggnadsordning och planläggningen av området där fastigheten är belägen. Arbetet med att förenkla och försnabba proceduren är veterligen igång.

Den behöriga byggnadsplaneraren reder ut vilka åtgärder som behövs för att en byggnad ska godkännas som stadigvarande bostad. Då får fastighetsägaren en uppfattning om vad åtgärderna kostar och hur undantagslovet till tekniska nämnden ska utformas. 

Man ansöker om sedeln skriftligt (gärna per e-post) hos utvecklingsavdelningen. En lista på åtgärderna samt kvitto över byggnadsplanerarens kostnader behövs för utbetalningen. I årets budget finns medel för högst 20 sedlar. (IS)

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram