Fusionsunderhandlingarna fortsätter om skogsvårdsföreningarnas medlemmar så vill

[:sv]

1skog_IMG_2504_artikel

Harri Kaitala, Peter Jägerskiöld och skogsvårdare Johan Lindroos på ett område för gallringsavverkning.

Kimitoöns skogsvårdsförenings ekonomi är ansträngd. För att förbättra situationen har man underhandlat om fusion med Södra Skogsreviret, Lounametsä och Salometsä. Underhandlingarna är för tillfället på is men kan fortsätta då skogsvårdsföreningens betalningsförmåga har förbättrats.

Föreningen vill förbättra ekonomin och därmed också sin position i underhandlingarna genom att inbegära en frivillig tilläggsinbetalning av sina medlemmar inom november. Dessutom har styrelsen tillsvidarepermitterat två funktionärer fr.o.m. den 26 november.

Både styrelsens ordförande Harri Kaitala och fullmäktigeordförande Peter Jägerskiöld anser att läget är allvarligt, men inte hopplöst.

– Vi kan fortsätta fusionsunderhandlingarna genast när tillräckligt många av våra medlemmar har beslutat stöda föreningen ekonomiskt. Allt beror på det, sammanfattar Kaitala.

– Om medlemmarna har tillräckligt stor vilja att bidra kunde vi på den grunden fortsätta underhandla om fusion med skogsvårdsföreningarna på grannområdena. Genom att gå samman med andra skulle mängden och kvaliteten på tjänsterna bli bättre och vi kunde garantera att ön skulle ha en regional rådgivare.

ENLIGT Kaitala behövs skogsvårdsföreningar för att de är oberoende.

– En skogsvårdsförening är neutral och har till uppgift att se till skogsägarens bästa. Genom föreningen kan man exempelvis konkurrensutsätta skogsbolagen.

FÖRE permitteringen har de två funktionärerna hållit sin årssemester. I brådskande fall kan man ta kontakt med Kristian Ginman (0400-788038) eller Harri Kaitala (040-5133967).

Text & bild: Sam Cygnel, Övers.: IS

[:fi]
1skog_IMG_2504_artikel

Harri Kaitala, Peter Jägerskiöld ja metsänhoitaja Johan Lindroos.

Kemiönsaaren metsänhoitoyhdistyksen talous on tällä hetkellä tiukoilla. Tilanteen korjaamiseksi on käyty neuvotteluja fuusiosta Eteläisen Metsäreviirin, Lounametsän ja Salometsän kanssa. Neuvottelut ovat tällä hetkellä keskeytyneessä tilassa, mutta niitä voidaan jatkaa maksuvalmiuden paranemisen jälkeen.

Yhdistys korjaa maksuvalmiuttaan ja sitä kautta neuvotteluasemaansa pyytämällä jäseniltään vapaaehtoista lisämaksua marraskuun aikana. Lisäksi metsänhoitoyhdistyksen hallitus on lomauttanut yhdistyksen kaksi toimihenkilöä 26.11.2018 alkaen toistaiseksi.

Sekä hallituksen puheenjohtaja Harri Kaitala että valtuuston puheenjohtaja Peter Jägerskiöld pitävät tilannetta vakavana, muttei kuitenkaan toivottamana.

– Voimme jatkaa fuusioneuvotteluita heti kun riittävän moni jäsenistämme on päättänyt tukea metsänhoitoyhdistystä rahallisesti. Kaikki on siitä kiinni, Kaitala kiteyttää.

– Jos jäsenistöltä löytyy riittävästi halua avustaa metsänhoitoyhdistystä, niin avustuksen myötä voisimme jatkaa neuvotteluita fuusiosta naapurialueen metsänhoitoyhdistysten kanssa. Liittymällä johonkin lähialueen suurempaan metsänhoitoyhdistykseen palvelujen määrä ja laatu paranisi ja saisimme turvattua alueneuvojan palvelut saarellamme.

KAITALAN mukaan metsänhoitoyhdistyksiä tarvitaan niiden riippumattomuuden takia.

– Metsänhoitoyhdistys on neutraali taho jonka tehtävänä on valvoa metsänomistajien etuja. Yhdistysten kautta pystyy esimerkiksi kilpailuttamaan metsäyhtiöitä.

YHDISTYKSEN kaksi toimihenkilöä ovat vuosilomalla ennen lomautusta. Kiireellisissä asioissa voi ottaa yhteyttä Kristian Ginmaniin (0400-788038) tai Harri Kaitalaan (040-5133967)

 

Teksti: Sam Cygnel. Översättning: Ingrid Sandman

[:]

Share this in: