Fullmäktige prisade budget med överskott

1_fulmaktiegemotet_artikel

Nästa års budget fick beröm av alla partier då fullmäktige möttes på måndagen för att bl.a. ta ställning till den och till ekonomiplanen för åren 2023-2025. Kommundirektör Erika Strandberg kunde ju också visa upp positiva siffror: ett överskott på 3,42 miljoner och en skuld om 11,19 miljoner (1 685 euro/inv.).

Hur ekonomin i framtiden utvecklas är svårare att förutspå, men nu är läget att sköta reparationer i kommunens fastigheter, tillsammans med välfärdsområdet planera en ny, stor fastighet i Kimito för äldreomsorgen och satsa på utbildningen. Ett aktivt grepp ska tas ifråga om ämbetshustomten i Dalsbruk. Det i åratal diskuterade seniorboendet i Dalsbruk är fortfarande aktuellt. Vidare fokuserar man på milöfrågorna och vill minska utsläppen av växthusgaser.

Kommunen har reserverat 150 000 euro för en ny sjöbevakningsstation i Hitis och visar därmed för staten hur viktig man anser att den är. 

– TE-byråernas verksamhet överförs till kommunerna 2025 och det ska bildas samarbetsområden för att sköta den här verksamheten, berättade hon också.

Man vill locka fler invånare på många sätt. Ett är det nya bostadsområdet Sabbelsberg i Dalsbruk. Man ska också arbeta på att få statlig finansiering för utbyggda cykelvägar.

Nästa års inkomstskattesats, 7,11 procentenheter, godkändes utan diskussion liksom också fastighetsskattesatserna: allmän 1,10, stadigvarande bostadsbyggnader 0,41, andra byggnader 1,10 och kraftverk 3, 10.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass17112022

DISKUSSIONER, förhandlingspauser och omröstningar blev det däremot om detaljer i investeringsbudgeten. Ett resultat av diskussionerna är en liten handräckning till barnfamiljerna, två avgiftsfria månader av småbarnspedagogik i början av nästa år, detta på förslag av Jonna Lappalainen, C.

Den täckta åskådarläktaren i Amosparken delade åsikterna och Janne Salonen, Ob, fick stöd för sitt motstånd mot investeringen. Vid omröstningen föll rösterna 21-6 för att läktaren ska byggas. Många yttrade sig också om hur ortens lekparker ska utvecklas. Det finns ett anslag för att panera en temalekpark i Dalsbruk och nu efterlyste man ytterligare pengar för översynen av kommunens lekparker. Med rösterna 14-12 (en blank)  godkändes en fördubbling av lekparksanslaget.

Janne Salonen och Tomy Wass, Vf, oroade sig för hur det går om man inte sköter om Hannahemmets fastighet medan man väntar på att den stora äldrevårdsfastigheten i Kimito ska förverkligas. Det dröjer ju åratal. Vid omröstningen vann Salonens förslag 14-12, en blank och man tog i nästa års budget in de 240 000 euro för Hannahemmet vilka styrelsen hade velat skjuta fram till 2024 och 2025.

Röstade gjorde man också om asfaltering av  vägar och vägbelysning. Tom Holmen, Ob, föreslog att man skulle byta till led-lampor redan nästa år; styrelsens förslag gällde de två följande åren. 21 ledamöter höll med honom, 3 för styrelsen, 2 röstade blankt och en var frånvarande vid omröstningen.

UTAN DISKUSSIONER klubbades de övriga ärendena på listan av. De gäller omställningarna vid övergången till välfärdsområdet vid årsskiftet samt två motioner (plastinsamlingen och Mjösundsvägen), vilka nu anses slutbehandlade.

Fyra nya motioner lämnades in. Sannfinländarnas Satu Söderströms gäller införandet av ett s.k. Kaiku-kort som ger möjligheter till biljetter inom ett kulturnätverk, Ingmar Fornes, Sdp, om energisparande, Kalevi Kallonens, C, om utvecklingsprogram för byar samt Sfp:s om utredningsstöd till föreningarna om hur man kan minska utsläppen. (IS)

abl_prenumerera_6x185web

 

Beställ enkelt per e-post info@annonsbladet.fi