Fredrik Guseff tycker Kimitoön har stor potential att utvecklas

Fredrik Guseff_artikel

Fredrik Guseff

Fredrik Guseff från Vestlax har med sin familj vistats oftare i fritidshuset i byn på Kimitoöns östkust under pandemin. Han känner också att möjligheten till distansarbete ger förutsättningar för att spendera mera tid i barndomstrakterna. Finns det eventuellt i tankarna en flytt tillbaka till Kimitoön?

Annonsbladet möter Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff i ett soligt Helsingfors. Familjen är för en kort stund i huvudstaden för att strax resa vidare till Kimitoön och Vestlax. Guseff säger att han har starka kopplingar till barndomstrakterna trots att han inte längre har sitt hem där.

– Min mamma och hennes släkt är från Kimito sedan flera hundra år och de bor ännu kvar där. Min fars släkt däremot evakuerades från Karelen under vinterkriget till Björkboda. 

Han berättar att under hela sin uppväxt bodde han på Kimitoön för att sedan flytta till Åbo för att studera. 

– Numera bor jag och familjen i Helsingfors. Vi har varit mycket i Vestlax under pandemin men jag ser det inte som troligt att vi flyttar dit på heltid eftersom både jag och min fru har våra arbetsplatser i Helsingfors. 

För Guseff väcktes tidigt ett samhällsintresse och sitt arbete som partisekreterare känner han att är meningsfullt. Att partivalet föll på SFP var självklart, säger han. 

– Som svenskspråkig och liberal är SFP det naturliga alternativet. Jag tycker också att partiet har en lojal väljargrupp och vår politik behövs i samhället, både här i Helsingfors och på Kimitoön. 

– Men man ska inte arbeta som partisekreterare om man endast vill ha råd att betala räkningar. Det här jobbet handlar om att göra morgondagen lite bättre. 

Han tillägger att hans mamma var aktiv i olika nämnder och morfar satt i kommunstyrelsen i Kimito. Bland annat därifrån fann Guseff ett intresse för politik. 

– Jag satt också själv två perioder i Kimitos fullmäktige: åren 2001-2004 och 2005-2008.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202134

Kimitoön har stor utvecklingspotential 

Som partisekreterare har Guseff ett stort ansvar för partiorganisationen och dess verksamhet. Förutom att han är insatt i partiets situation i Helsingfors har han också kännedom om läget på Kimitoön. 

– Det har funnits och finns fortfarande motsättningar mellan de gamla kommundelarna på Kimitoön. Det här har också påverkat den politiska diskussionen på ön.   

– Man borde istället dra åt samma håll i utvecklingsfrågor för att kunna attrahera flera personer och företag till Kimitoön. 

Guseff reflekterar tillbaka på sin barndom och säger att det fanns flera tjänster och butiker i Kimito under hans uppväxt. Men eftersom möjligheten till distansarbete ökar för många personer kan den här situationen ändra. 

– Befolkningen på Kimitoön var större när jag var yngre. Därför fanns det ett större serviceutbud exempelvis i byarna. Men allt fler kan numera arbeta hemifrån eller på stugan en del av året vilket möjliggör att tjänster hålls kvar på ön. 

– Jag tycker att Kimitoön har en stor utvecklingspotential. Företagare och politiker i kommunen måste våga satsa på nya idéer för att skapa utveckling i kommunen, säger Fredrik Guseff.  

 

Faktaruta

Fredrik Guseff

Ålder: 41

Född i: Vestlax

Bor nu i: Helsingfors

Aktiv som: partisekreterare i Svenska folkpartiet

Beskriver barndomen som: Trygg och lärorik

Hobbyer: Umgås med släkt och vänner, resor samt vistas på fritidshuset i Vestlax med familjen.

 

Text & bild: John Eriksson