Föräldraförening vill bevara Taalintehtaan koulu

taalintehtaankoulu_artikel

Kamila Moustafa, Johanna Salokannel, Julius och Jere Viitanen samt Päivi Seppälä vill bevara Taalintehtaan koulu som den är.

Både skolans personal och föräldrar blev bestörta då de läste i media om alternativen för den finskspråkiga lågstadieskolan Taalintehtaan koulu i kommunens servicestrukturutredning. Enligt utredningen fanns fyra alternativ för skolan. Alternativ ett är att göra skolan till en 0-4 skola i samma byggnad. Alternativ två är att göra skolan till en 0-4 skola i samma byggnad som den svenskspråkiga Dalsbruks skola. Alternativ tre är att sammanslå skolan med Kemiönsaaren keskuskoulu. Det sista alternativet är att skolans elever skulle gå till Dalsbruks skola för att äta lunch.

 

SKOLANS AKTIVA föräldraförening sammankallade till ett möte. Ordförande Julius Viitanen tycker att man kunde ha diskuterat med skolan och föräldraföreningen innan frågan togs upp i Bildningsnämnden, så de skulle ha hunnit komma med ett eget utlåtande i frågan. Han berättar att skolan är en mångkulturell skola med barn från olika kulturer och med olika modersmål, som finska, estniska, arabiska och thai. Skolans lärare och personal har jobbat hårt för att få allt att fungera. Antalet elever minskar inte heller de närmaste åren enligt prognoserna.

Taalintehtaan koulu är kommunens enda skola som erhållit Grön Flagg, ett miljöcertifikat för hållbar utveckling i skolan. Både personal och elever har jobbat flitigt för att uppnå detta. Skolan har också blivit vald årets skola.

 

JOHANNA SALOKANNEL från skolans föräldraförening menar att skolan har en egen identitet som går förlorad om skolan stängs eller slås ihop med en annan skola. Det är en sympatisk och varm enhet med familjär stämning. Hon säger vidare att det inte har gjorts någon egentlig undersökning om vad det i slutändan sparar att stänga småskolor, varken ekonomisk eller i barnens välmående.

Päivi Seppälä, som har två barn i skolan, betonar att fastigheten inte har några som helst problem med inomhusluften, som så många andra byggnader.

– Dessutom är vår skola öns näst billigaste skola, säger Seppälä.

Ingen av föräldrarna tror heller att det är bra för barnen att byta skola efter klass fyra och få både nya klasskamrater i en större klass och nya lärare och sedan igen byta skola till högstadiet. Det blir för många avbrott och flytt under grundskolan.

Kamila Moustafa, mamma till några av de syriska barnen, berättar att hennes barn trivs mycket bra i skolan. De har blivit väl mottagna och vill inte byta skola. I den här skolan är alla vänner, oberoende från vilken kultur man kommer.

 

KOMMUNEN HAR många fritidsboende och denna vår har allt flera tillbringat mycket tid på stugan för distansarbete. Föräldrarna tror att vi kan ha många potentiella inflyttare ute i stugorna och att det är en trumf att ha en bra finskspråkig lågstadieskola i Dalsbruk. Trenden är att stadsbor gärna flyttar ut till landet och det kan vara avgörande att ha en finsk skola på orten. Dalsbruks positiva tvåspråkiga image stärks också av att de båda språkgrupperna har sin egen starka identitet.

 

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN i Taalintehtaan koulu har startat ett invånarinitiativ för att behålla skolan som en 0-6 skola i nuvarande fastighet. Man kan underteckna initiativet på nätet eller i pappersform i Räpylä shop i Dalsbruk.

Seppälä säger att de gärna samarbetar med andra skolor, fast de vill fortsätta som en självständig skola. De vill från föräldraföreningens sida få synlighet och lyfta fram skolans positiva sidor.

 

Text & bilder: Maria Manelius/IS

TK-artikel