Ett nytt lättare liv för Kaj Nordgren

KajNordgren_artikel

Kaj Nordgren.

Första gången läkaren ordinerade en fetmaoperation för Kaj Nordgren var i april år 2009, då han vägde 175 kilogram. För att operationen skulle genomföras, fick han som uppdrag att gå ner till 160 kilogram. Eftersom han innan den tänkta operationen var tre kilogram från målet, blev det ingen operation. Följande gång fick han en ny remiss för operation på våren år 2014. Han var då ännu inte färdig för processen och avbokade själv operationen på hösten. Efter det trodde han att läkaren aldrig mer skulle ge honom en chans att via operation minska i vikt.  Nordgren säger att han har läkaren Anna-Kaarina Ounaslehto från Åbolands sjukhus att tacka för sitt nya lättare liv. Det var hon som i februari 2018 fick honom att inse att tiden tar slut för honom. Det är nu han måste ta beslutet att förändra sina levnadsvanor och göra operationen. Nu var tiden mogen också för honom själv, och han blev genast godkänd för att få operationen utförd. Samtidigt lämnade han också alkoholen för gott.  Då vägde han 163 kilogram. Innan operationen i september år 2019, måste han hålla en låg-kalori diet i sex veckor. Det enda han åt under dessa veckor var fem burkar proteinföda om dagen. På operationsdagen hade han gått ner till 140 kilogram.

 

OPERATIONEN, en gastric bypass operation, där man kopplar ur en stor del av magsäcken och en del av tunntarmen, gick bra. Han fick stanna två dygn på sjukhuset och då han kom hem kände han sig mycket bättre än han hade förväntat sig. Han hade just ingen värk och orkade vara uppe på dagarna, fast han inte fick göra något ansträngande. Han fick inte äta fast föda, så det blev mest att äta soppor. Sakta men säkert har vikten rasat efter operationen. Idag ett drygt år senare väger han runt hundra kilogram och mår så mycket bättre. Han äter lite och ofta och prövar sig fram med vad magen tål.

– Vågen har blivit min nya bästa vän, säger Nordgren, som numera håller stenhårt koll på vikten.

 

RESAN HAR inte varit lätt. Nordgren säger att det var psykiskt tungt innan operationen. Han hade aldrig klarat detta utan det stöd han fått av frun, familjen, vänner och arbetskollegor. Man måste tro på sig själv, vara målmedveten och öppen mot sin omgivning, för att lyckas. Han säger att han inte hade klarat av denna resa utan operationen, men att den egentligen bara är ett hjälpmedel. Man måste vara motiverad och göra det mesta av jobbet själv. En av de svåraste sakerna innan operationen, var att förstå att man verkligen inte behöver mängder av mat för att överleva, man klarar sig med så mycket mindre.

Nordgren har haft diabetes typ 2 sedan år 2000 och innan operationen tog han dagligen 100 enheter insulin samt andra tabletter. Nu har han kunnat lämna bort både insulin och tabletter. Blodtrycket har sjunkit och han äter nu blodtrycksmedicin endast för sin höga puls. Det har tillkommit en livslång vitaminkur. Han får injektioner med B-vitamin var tredje månad. Dessutom äter han multivitaminer och kalcium.

 

TIDIGARE JOBBADE han nästan hela tiden. Nu har han lärt sig att också kunna säga nej och han lyssnar mera till sin egen kropp. Under året efter operationen har han satt tid på renovering av det egna huset. Tidigare skulle han inte ha orkat göra så mycket själv, men nu har han mycket mera energi. Frun Cami Moberg-Nordgren är mycket stolt över sin man. Det har varit tufft även för henne och hon har oroat sig både över operationen och hur han skulle klara förändringen. Det har visat sig gå över förväntan. Nu gör de mera saker tillsammans. Tidigare orkade han inte gå mera än hundra meter innan han sökte efter en bänk att vila sig på. Nu kan de gå ut och promenera tillsammans. Cami berättar att förändringen också lett till ett par komiska tillfällen, då hon inte känt igen sin egen man, utan trott sig se någon annan. De har köpt en husbil och reser gärna runt i Finland och upplever nya ställen tillsammans. Nuförtiden klarar han också av att kliva in i en båt, för att åka ut och fiska, eller att gå i skogen med vänner på jakt. Två gånger har han fått byta ut hela sin garderob efter operationen.

– Det känns overkligt att kunna gå in i vilken affär som helst och hitta kläder som passar, säger Nordgren.

Responsen från omgivningen har varit enbart positiv. Nordgren står gärna till tjänst och berättar om sina erfarenheter för andra. Han rekommenderar verkligen en fetmaoperation för den som behöver. Livskvaliteten förbättras enormt och det känns som om man har fått ett helt nytt liv.

Text och foto: Maria Manelius Käännös: Ingrid Sandman

Share this in: