27.1.2020

Nya Almahemmet redan igång

www_IMG_9088

Almahemmets verksamhet flyttades i början av veckan till Esperi Cares fastighet på Mästarvägen i Kimito, efter att bl.a. hälsoinspektören konstaterat att verksamhet i det gamla Almahemmet borde förbjudas p.g.a. hälsoskäl. Beslutet att flytta den kommunala äldrevården till nya lokaliteter togs av kommunstyrelsen på måndag kväll, varefter flytten kom igång med omedelbar verkan. Esperis fastighet kommer nu att hyras av kommunen under tre års tid, med möjlighet till förlängning.

Äldreomsorgschef Eva Manelius säger sig vara personligen belåten med beslutet.

– Det var ett bra beslut med tanke på omständigheterna. Visst har de nya lokalerna vissa praktiska brister som måste åtgärdas, men av de alternativen som fanns till hands tycker jag att beslutet var så bra det kunde bli. Som helhetsansvarig för äldrevården ser jag att det allra viktigaste är att åldringarna och personalen får vistas i friska utrymmen, det måste ha högsta prioritet.

Manelius berättar att Almahemmets klientdimensionering ändras från 32 till 30 i och med flytten, och att de två platserna som hamnar utanför inte var upptagna. Vilka praktiska konsekvenser flytten har för personaldimensioneringen vågar hon inte säga i det här skedet.

– Först måste vi anpassa verksamheten till de nya lokalerna, men det som redan är klart är att vi t.ex. fortsätter ha två personer i nattpersonalen.

Klienternas anhöriga informerades om flytten under ett möte i tisdags.

ORSAKEN till den snabba flytten var mikrobväxlighet och fuktskador som man nyss funnit i den gamla Alma-byggnaden. Byggnadstekniska problem fanns på flera olika håll, både i den nyare och den äldre delen.

Esperis fastighet på Mästarvägen färdigställdes hösten 2017.

 

Text och foto: Sam Cygnel, Käännös. Ingrid Sandman

www_IMG_9115
www_IMG_9087
Share this in: