En paddlingsresa längs Finlands kust

Panu & Sanna-Mari Kunttu.

Avsikten med Kimitoöborna Panu och Sanna-Mari Kunttus paddlingsresa i kajak är att forska i fågellivet. Den ca 1 500 km långa färden från Vederlax till Torneå inleddes på måndagen och den varar tio veckor.

Paret medverkar i den nationella s.k. fågelatlasen lintuatlas lintuatlas.fi som upprepas  med 15 års mellanrum. Naturvetenskapliga centralmuseet och BirdLife Finland koordinerar atlasen som är den viktigaste källan till kunskap om förändringar i förekomsten av de fågelarter som häckar i Finland. Avsikten med atlasen är att reda ut hur dessa arter förekommer i tio gånger tio kilometers atlasrutor. Den aktuella atlasen åren 2022-25 möjliggör att jämföra  förändringar jämfört med tidigare. Den första atlasen förverkligades på 1970-talet.

Sanna-Mari Kunttu berättar att en del av skärgårdsområdena lider brist på iakttagelser p.g. att de ligger så avskilt och är så svåra att nå. Paret vill med sin färd bidra till att förbättra detta. Paddling är utsläppsfri och ljudlös och passar därför bra för henne, som är miljöplanerare.

Fågelarterna som häckar i Finland blir oroväckande snabbt färre, speciellt i skärgården. Av 27 arter som lever framför allt i skärgården har över hälften klassats som hotade eller sådana som man bör hålla ett öga på. Dessutom har många skogsarter och insektsätare gått snabbt  bakåt under 2000-talet.

Skärgårdsekologen Panu Kunttu berättar att detta är synnerligen allvarliga tecken på att vår omgivning mår dåligt. Fåglarna är nämligen viktiga då man bedömer hur det står till med naturens mångfald. I skärgården hotas fågellivet starkt p.g.a. flera olika miljöproblem i samverkan. Man borde notera hur viktigt det aktiva skyddsarbetet är för fågellivet. 

Paret Kunttu har tidigare gjort åtskilliga flera veckors paddlingsturer för att forska i skärgårdsnaturen. Mest känd är fågelobservationsfärden 2020 i Pentti Linkolas kölvatten.

TEXT & FOTO: ABL, ÖVERSÄTTNING: Ingrid Sandman

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram