Egnahemsföreningen på Kimitoön välkomnar ortsbor och fritidsboende

Peter-Nabb-och-Ann-Lauren-_abl_8188_artikel

Peter Nabb och Ann Laurén hälsar både gamla och nya medlemmar välkomna att delta i föreningens verksamhet.

Egnahemsföreningen på Kimitoön r.f. är till för alla som äger en fastighet eller lägenhet på Kimitoön, både för ortsbor och fritidsboende. Föreningen, som tidigare gick under namnet Egnahemsföreningen i Dragsfjärd, har nu över 600 hushåll som medlemmar. Även flera fritidsboende har anslutit sig. Efter namnbytet senaste år har flera hushåll från hela ön blivit medlemmar. Man vill gärna föryngra sig och inriktar sig nu på att få med yngre personer och speciellt barnfamiljer i föreningen.

FÖRENINGEN, som är opolitisk och tvåspråkig, hör till Egnahemsförbundet och bevakar medlemmarnas intressen och rättigheter. Till verksamheten hör möten med intressanta föreläsare, olika tillställningar och resor. Styrelsen tar gärna emot förslag från medlemmarna om verksamheten. Man deltar i ortens olika evenemang och försöker att inte de egna evenemangen skall krocka med andra föreningars program. En gårdskarl har man haft anställd i några år, som medlemmarna kan anlita för en billig peng att utföra olika sysslor. Tjänsten är populär och gårdskarlen bokas mest för mindre trädgårdsarbeten. Föreningen hyr också ut olika maskiner och verktyg till medlemmarna. Föreningen har många lokala företag som samarbetspartners, där medlemmarna får rabatt på sina inköp.

Information om föreningens verksamhet hittar man på deras hemsida www.ehf-kimitoon.fi och Facebooksida samt via annonser i Annonsbladet. Sekreterare Ann Laurén säger att man håller kontakt med medlemmarna genom e-post. Man når dock inte lätt de medlemmar som inte har e-post eller inte har meddelat sin e-postadress. Hon hälsar att man gärna kan ta kontakt via telefon om man vill ha information via vanlig brevpost.

ORDFÖRANDE Peter Nabb berättar att coronapandemin stoppade verksamheten för några månader. Just innan viruset stoppade föreningsverksamheten hann man med en resa till Heureka i Helsingfors. Vårmötet har man skjutit upp till augusti och resan till Haapsalu blev inhiberad. Man hoppas ändå kunna ordna den populära bussresan till IKEA ännu under hösten och julresan till Tallinn. Laurén har varit aktiv i föreningen sedan 2003, första tiden som både ordförande, sekreterare och kassör. Hon säger att det har varit roliga år och att föreningen har utvecklats mycket under åren. Medlemsantalet har ökat från 200 till 600 hushåll under dessa år. Styrelsen vill gärna föryngra sig och önskar nya aktiva medlemmar.

– Vi är ett bra team, säger Laurén, och hoppas att föreningens verksamhet tar ny fart i höst!

Text & foto: Maria Manelius/IS