Dalsbruks Fabrik ser nya möjligheter i Dalsbruk

Dalsbruksfabrik_artikel2

Timo Kiviaho från Seaport Logistics, Pekka Hyssy från Avena Nordic Grain och Göran Eriksson från Dalsbruks Fabrik är nöjda över samarbetet.

Under det senaste året har den gamla valsverkslinjen i Dalsbruks Fabrik nedmonterats. Sammanlagt var det frågan om 5100 ton material, varav 4 000 ton gått till återanvändning som skrot, och 1 100 ton packats i containers och skeppats vidare, för att byggas upp igen vid Medelhavet. Arbetet har mestadels utförts av greker och engelsmän, som representerat den engelska köparen. Dalsbruks Fabriks vd Göran Eriksson berättar att det har varit frågan om 25 till 30 personer som deltagit i nedmonteringen, vilket har medfört ungefär 3 000 övernattningar på ön. I arbetet har även ett tiotal lokala entreprenörer deltagit, samt givetvis bolagets egna anställda, likaså ett tiotal.

VERKSAMHETEN FÖR Dalsbruks Fabrik ligger nu i ett brytningsskede. Hallarna har tömts och städats, vilket betyder att de nu är redo för att stegvis ta emot nya verksamheter. Allt som allt har man ca. 25 000 kvadratmeter olika utrymmen, varav över 5 500 kvadratmeter är uthyrda för närvarande. Fem mindre utrymmen är lediga för småföretagare, kanske närmast från Kimitoön. Man håller som bäst på med förhandlingar om att hyra ut och få igång verksamhet i den gamla valsverkshallen, eller megahallen som den kallas. Eriksson berättar att man arbetar med två olika spår och hoppas få till ett resultat av förhandlingarna under vinterns lopp.

- Nu börjar egentligen arbetet, säger Eriksson.

Man har även jobbat fram ett nytt brand och en ny logo för hela området som företaget Dalsbruks Fabrik Ab förfogar över, vilket bättre belyser bolagets och områdets verksamhet.

HAMNEN är oerhört viktig i alla förhandlingar med framtida eventuella hyresgäster i hallarna. Dalsbruks hamn är öns och egentligen hela Skärgårdshavets enda hamn med officiell farled. Djupet på farleden är åtta meter, vilket betyder att man kan ta emot väldigt stora fartyg. I hamnen finns en stor hamnkran med olika verktyg för lastning av t.ex. skogsprodukter, bulkvaror med mera. På Dalsbruks Fabrik är man nöjd med hamnens operatör Seaport Logistics. Samarbetet har fungerat mycket bra. Även Timo Kiviaho från Seaport Logistics är nöjd med samarbetet. Dalsbruks hamns läge gör att transportsträckorna för exporten till Europa blir kortare än från de flesta andra hamnar i Finland.

Man kan inte nog understryka vikten av hamnens betydelse, säger Eriksson.

Förhandlingar pågår även med kommunen om att tillsammans ställa i ordning en lastningsplats i närheten av hamnen, närmast för tyngre transporter till skärgården. I detaljplanen för Dalsbruks hamn finns ny plats för förbindelsebåtsbryggan inritad, men ingen lastplats för allmänheten. Lastningarna måste ske organiserat genom hamnoperatören, eftersom lastningsplatsen blir i samband med hamnen på stängt område.

Dalsbruksfabrik_artikel1

Fartyget M/S Tali fylls med 10.000 ton exporthavre i Dalsbruks hamn.

DEN STÖRSTA hyresgästen just nu är livsmedelsföretaget Avena Nordic Grain Oy, som lagrar havre i Dalsbruks Fabriks utrymmen. Avena hör till Apetit-koncernen och exporterar årligen cirka 300 000 ton havre. På torsdagen i förra veckan anlände den 137,15 meter långa och 21,60 meter breda M/S Tali till Dalsbruk för att lasta havre, som sedan skeppas vidare till Spanien. Fartyget är troligen det största som någonsin legat i Dalsbruks hamn, man kommer att lasta ungefär 10 500 ton havre. Under helgen har fartyget tvättats och desinficerats och under början av veckan kommer ungefär 100 långtradare fyllda med havre, som skall lastas i fartyget. Samtidigt töms även havrelagret i hallarna och skeppas iväg samtidigt. Sammanlagt motsvarar mängden cirka 230 långtradare. Lastningen beräknas ta 3 dagar och pågår dygnet runt.

Avenas inköpschef Pekka Hyssy berättar att företaget är mycket nöjda med Dalsbruk som lagerplats och exporthamn av havre. Området har bra infrastruktur och lastningsmöjligheter. I Egentliga Finland odlas en betydande mängd havre och Dalsbruk ligger nära och lägligt till för odlarna, som kan hämta havre för lagring eller direkt till fartyget för export. På detta sätt kan man betjäna odlarna mera mångsidigt.

SOM ETT MINDRE sidospår kan nämnas att Dalsbruks Fabrik även har före detta köksutrymmen som skulle passa för livsmedelshantering och vidareförädling av livsmedel för lokala odlare. Man kan från Dalsbruks Fabriks sida erbjuda obegränsat med sötvatten och billig el samt andra utrymmen, som till och med passar för inomhusodlingar. Eriksson säger att Dalsbruks Fabrik allmänt taget kan erbjuda de fysiska ramarna och söker företagare med idéer och utvecklingsplaner.

Text och foto: Maria Manelius Käännös: Ingrid Sandman

DF-annons-Annonsbl-1119

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram