Dalsbruks Fabrik ser nya möjligheter i Dalsbruk

[:sv]

Dalsbruksfabrik_artikel2

Timo Kiviaho från Seaport Logistics, Pekka Hyssy från Avena Nordic Grain och Göran Eriksson från Dalsbruks Fabrik är nöjda över samarbetet.

Under det senaste året har den gamla valsverkslinjen i Dalsbruks Fabrik nedmonterats. Sammanlagt var det frågan om 5100 ton material, varav 4 000 ton gått till återanvändning som skrot, och 1 100 ton packats i containers och skeppats vidare, för att byggas upp igen vid Medelhavet. Arbetet har mestadels utförts av greker och engelsmän, som representerat den engelska köparen. Dalsbruks Fabriks vd Göran Eriksson berättar att det har varit frågan om 25 till 30 personer som deltagit i nedmonteringen, vilket har medfört ungefär 3 000 övernattningar på ön. I arbetet har även ett tiotal lokala entreprenörer deltagit, samt givetvis bolagets egna anställda, likaså ett tiotal.

VERKSAMHETEN FÖR Dalsbruks Fabrik ligger nu i ett brytningsskede. Hallarna har tömts och städats, vilket betyder att de nu är redo för att stegvis ta emot nya verksamheter. Allt som allt har man ca. 25 000 kvadratmeter olika utrymmen, varav över 5 500 kvadratmeter är uthyrda för närvarande. Fem mindre utrymmen är lediga för småföretagare, kanske närmast från Kimitoön. Man håller som bäst på med förhandlingar om att hyra ut och få igång verksamhet i den gamla valsverkshallen, eller megahallen som den kallas. Eriksson berättar att man arbetar med två olika spår och hoppas få till ett resultat av förhandlingarna under vinterns lopp.

– Nu börjar egentligen arbetet, säger Eriksson.

Man har även jobbat fram ett nytt brand och en ny logo för hela området som företaget Dalsbruks Fabrik Ab förfogar över, vilket bättre belyser bolagets och områdets verksamhet.

HAMNEN är oerhört viktig i alla förhandlingar med framtida eventuella hyresgäster i hallarna. Dalsbruks hamn är öns och egentligen hela Skärgårdshavets enda hamn med officiell farled. Djupet på farleden är åtta meter, vilket betyder att man kan ta emot väldigt stora fartyg. I hamnen finns en stor hamnkran med olika verktyg för lastning av t.ex. skogsprodukter, bulkvaror med mera. På Dalsbruks Fabrik är man nöjd med hamnens operatör Seaport Logistics. Samarbetet har fungerat mycket bra. Även Timo Kiviaho från Seaport Logistics är nöjd med samarbetet. Dalsbruks hamns läge gör att transportsträckorna för exporten till Europa blir kortare än från de flesta andra hamnar i Finland.

Man kan inte nog understryka vikten av hamnens betydelse, säger Eriksson.

Förhandlingar pågår även med kommunen om att tillsammans ställa i ordning en lastningsplats i närheten av hamnen, närmast för tyngre transporter till skärgården. I detaljplanen för Dalsbruks hamn finns ny plats för förbindelsebåtsbryggan inritad, men ingen lastplats för allmänheten. Lastningarna måste ske organiserat genom hamnoperatören, eftersom lastningsplatsen blir i samband med hamnen på stängt område.

Dalsbruksfabrik_artikel1

Fartyget M/S Tali fylls med 10.000 ton exporthavre i Dalsbruks hamn.

DEN STÖRSTA hyresgästen just nu är livsmedelsföretaget Avena Nordic Grain Oy, som lagrar havre i Dalsbruks Fabriks utrymmen. Avena hör till Apetit-koncernen och exporterar årligen cirka 300 000 ton havre. På torsdagen i förra veckan anlände den 137,15 meter långa och 21,60 meter breda M/S Tali till Dalsbruk för att lasta havre, som sedan skeppas vidare till Spanien. Fartyget är troligen det största som någonsin legat i Dalsbruks hamn, man kommer att lasta ungefär 10 500 ton havre. Under helgen har fartyget tvättats och desinficerats och under början av veckan kommer ungefär 100 långtradare fyllda med havre, som skall lastas i fartyget. Samtidigt töms även havrelagret i hallarna och skeppas iväg samtidigt. Sammanlagt motsvarar mängden cirka 230 långtradare. Lastningen beräknas ta 3 dagar och pågår dygnet runt.

Avenas inköpschef Pekka Hyssy berättar att företaget är mycket nöjda med Dalsbruk som lagerplats och exporthamn av havre. Området har bra infrastruktur och lastningsmöjligheter. I Egentliga Finland odlas en betydande mängd havre och Dalsbruk ligger nära och lägligt till för odlarna, som kan hämta havre för lagring eller direkt till fartyget för export. På detta sätt kan man betjäna odlarna mera mångsidigt.

SOM ETT MINDRE sidospår kan nämnas att Dalsbruks Fabrik även har före detta köksutrymmen som skulle passa för livsmedelshantering och vidareförädling av livsmedel för lokala odlare. Man kan från Dalsbruks Fabriks sida erbjuda obegränsat med sötvatten och billig el samt andra utrymmen, som till och med passar för inomhusodlingar. Eriksson säger att Dalsbruks Fabrik allmänt taget kan erbjuda de fysiska ramarna och söker företagare med idéer och utvecklingsplaner.

Text och foto: Maria Manelius Käännös: Ingrid Sandman

DF-annons-Annonsbl-1119
[:fi]
Dalsbruksfabrik_artikel2

Timo Kiviaho Seaport Logisticsista, Pekka Hyssy Avena Nordic Grainista ja Göran Eriksson Dalsbruks Fabrikista ovat yhteistyöhön tyytyväisiä.

Dalsbruks Fabrikin tiloissa ollut valssaamolinja on kuluneen vuoden aikana purettu pois. Yhteensä 5 100 tonnia materiaalia on kertynyt. 4 000 tonnia romua on kelvannut  uusiokäyttöön. 1 100 tonnia koneiston osia on pakattu kontteihin ja laivattu uudelleen koottavaksi Välimeren maassa. Purkutöistä ovat enimmäkseen vastanneet englantilaisen ostajan kreikkalaiset ja englantilaiset työntekijät. Dalsbruks Fabrikin toimitusjohtaja Göran Eriksson kertoo purkutöihin osallistuneen 25-30 henkilöä. He ovat majoittuneet saarelle n. 3 000 vuorokaudeksi. Kymmenkunta paikallista urakoitsijaa on myös osallistunut ja sen lisäksi tietenkin yhtiön omaa henkilökuntaa, kymmenkunta henkeä.

TOIMINTA on nyt muutosvaiheessa. Hallit on tyhjennetty ja siivottu. Ne ovat valmiit uusille toiminnoille. Tiloja on yhteensä n. 25 000 neliötä. Yli 5 500 neliötä on tällä hetkellä jo vuokrattuna. Pienyrittäjille, ehkä etenkin Kemiönsaarelta, on vapaina viisi pienehköä tilaa. Parhaillaan neuvotellaan vanhan valssaamohallin vuokraamisesta. Tilaa kutsutaan megahalliksi. Eriksson kertoo neuvottelujen noudattavan kahta eri uraa. Hän toivoo tuloksia talven aikana.

– Nyt varsinainen työ alkaa, hän sanoo.

Yhtiö on myös työstänyt uutta brandia ja logoa hallinnoimalleen alueelle. Toivotaan näiden entistä paremmin viestivän yhtiön ja alueen toiminnasta.

SATAMALLA on erityisen suuri merkitys tulevaisuuden vuokralaisten kanssa neuvotellessa. Satama on saaren ja oikeastaan Saaristomeren ainoa satama virallisen väylän päässä. Väylä on kahdeksan metrin syvyinen ja sitä voivat liikennöidä suuretkin alukset. Satamassa on suuri nosturi, joka on varustettu siten, että sillä voi käsitellä erilaisia rahteja, esimerkiksi metsä – ja bulkkituotteita. Dalsbruks Fabrik -yhtiö on tyytyväinen satamaoperaattori Seaport Logisticsiin. Yhteistyö on toiminut erinomaisesti. Seaport Logisticsin Timo Kiviaho on myös yhteistyöhön tyytyväinen. Taalintehtaalta matka Euroopan vientimaihin on lyhyempi kuin monista muista satamista.

– Ei voi liikaa korostaa sataman tärkeyttä, Eriksson sanoo.

Kunnan kanssa neuvotellaan lastauspaikan kunnostamisesta sataman läheisyydessä. Sitä käytettäisiin etenkin saariston raskaisiin kuljetuksiin. Taalintehtaan sataman asemakaavassa on uusi paikka yhteysaluslaiturille, mutta ei lastauspaikkaa yleisön käyttöön. Lastaukset on järjestettävä järjestelmällisesti satamaoperaattorin kautta, paikka kun tulisi suljetulle alueelle sataman yhteyteen.

Dalsbruksfabrik_artikel1

M/S Taliin lastataan 10 000 tonnia vientikauraa.

SUURIN vuokraaja on tällä hetkellä elintarvikeyhtiö Avena Nordic Grain Oy. Se varastoi kauraa Dalsbruks Fabrikin tiloihin. Avena kuuluu Apetit -konserniin ja vie vuosittain n. 300 000 tonnia kauraa. Viikko sitten Taalintehtaalle saapui 137,15 metrin pituisen ja 21,60 metrin levyinen M/S Tali lastaamaan kauraa. Kaura viedään Espanjaan. Alus on luultavasti suurin koskaan Taalintehtaan satamassa vieraillut. Siihen lastataan n. 10 500 tonnia kauraa. Viikonlopun aikana alus on puhdistettu ja desinfioitu. Viikon alussa paikalle saapuu satakunta kaurarekkaa. Samalla myös varastossa ollut kaura kuljetetaan Espanjaan. Kaiken kaikkiaan kauralasti vastaa n. 230 rekkakuormaa. Ympäri vuorokauden käynnissä olevan lastauksen arvioidaan kestävän kolme päivää. Avenan sisäänostopäällikkö Pekka Hyssy kertoo yrityksen olevan hyvin tyytyväinen Taalintehtaan varastotiloihin ja paikkakuntaan kauran vientisatamana. Varsinais-Suomessa viljellään paljon kauraa. Taalintehdas sijaitsee lähellä ja sopivasti viljelijöidenkin kannalta. He voivat tuoda kauraa joko varastoon tai suoraan alukselle. Näin viljelijöitä voidaan palvella monipuolisesti.

DALSBRUKS FABRIKIN tiloihin kuuluu myös keittiötilat. Niitä voitaisiin hyödyntää elintarvikkeiden käsittelyyn ja paikallisten viljelijöiden tuotteiden jatkojalostukseen. Dalsbruks Fabrik tarjoaa rajattomasti talousvettä, edullista sähköä sekä lisätiloja, jotka soveltuisivat jopa sisätilaviljelyyn. Eriksson sanoo, että Dalsbruks Fabrik ihan yleisestikin voi tarjota puitteet monille toiminnoille. Yhtiö etsiikin yrittäjiä, joilla on ideoita ja kehittämissuunnitelmia.

Text och foto: Maria Manelius Käännös: Ingrid Sandman

DF-annons-Annonsbl-1119
[:]

Share this in: