Dalsbruks Fabrik Oy Ab rakennuttaa merkittävän aurinkovoimalan

18.1.2023 - Michael Nurmi

dalbruk_stor_0123-3

Alustava kattosuunnitelma. Kokonaispituus itä-länsi n. 450 m.

Vuonna 2017 perustettu Dalsbruks Fabrik Oy osti valtaosan FN Steelin konkurssipesästä Kemiönsaaren Taalintehtaalla omistamasta omaisuusmassasta. Yhtiö on mittavien peruskorjaus- ja kunnostustöiden jälkeen nyt päättänyt rakennuttaa laajojen tehdasrakennustensa katoille aurinkovoimalan.
- Investointipäätösprosessi oli suhteellisen helppo, toteaa hallituksen puheenjohtaja Göran Eriksson, joka samalla toimii hankkeen projektinjohtajana. Hallien valtavat kattoalat edullisine kallistuksineen ja alueen olemassa oleva sähköinfrarakenne suurine siirtotehoineen luovat hankkeelle hyvät perusedellytykset. Myös yleiset syyt myötävaikuttivat päätökseen – fossiilivapaan eli vihreän sähkön tuottaminen ilman minkäänlaista luonnon kuormitusta, jatkaa Eriksson. Yhteiskunnan sähköistyminen ja lisääntynyt sähkön kulutus tulee takaamaan kysyntää voimalan tuotannolle myös jatkossa. Kemiönsaaren suhteellisen korkean aurinkotuntimäärän ansiosta rakenteilla oleva aurinkovoimala tulee tuottamaan vuositasolla noin 2 miljoonaa kilowattituntia.
Dalsbruks Fabrik Oy:n toimitusjohtaja Mårten Nurmio korostaa, että ravkennusvaiheen toteutus tapahtuu pitkälti paikallisin voimin, vaikka Playgreen Finland Oy vastaa hankkeesta KVR-urakan muodossa. Töiden kesto riippuu ilmoista, mutta voimala valmistunee noin neljässa kuukaudessa. Yhtiömme toiminnallinen pohja laajenee tämän investoinnin myötä, jatkaa Nurmio. Nyt olemme keskittyneet varsinaiseen vuokraustoimintaan sekä syväsatamamme operointiin.

kompass19012023

- Yhtiöllämme on tällä hetkellä lähes 20 vuokralaista, joista maataloussektorin kolme suurta toimijaa ovat ne isoimmat, ja satamassamme liikennöi viitisenkymmentä alusta vuodessa.
Urakoitsija Playgreen Finland Oy:n aluejohtaja Petri Puntti pitää heidän hollantilaisten yhteistyökumppaniensa kanssa kehitettyä kiinnitysjärjestelmän toteutusta hyvin helpottavana seikkana. Hän mainitsee myös alueen edullisen sijainnin sekä olemattomat haittavarjot hanketta edistävinä lähtökohtina.
Puntti iloitsee kunnan rakennusvalvonnan sekä muiden viranomaistahojen ripeästä ja asiallisesta toiminnasta, jonka ansiosta kaikki muodollisuudet rakennuslupaa myöten hoidettiin muutamassa kuukaudessa. Varsinaiset työt aloitetaan ilmojen salliessa helmikuun alussa ja voimala tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain. Voimala tulee olemaan kokonaisuudessaan valmiina alkukesästä.
Puntti kertoo, että uusimman sukupolven aurinkopaneeleilla on pitkä eli yli 30 vuoden elinkaari. Ne ovat käytännössä heijastuksettomia ja niiden huoltotarve on marginaalinen. Playgreen Finland kehittää aurinkovoimalateknologiaa eurooppalaisten yhteistyökumppaniensa kanssa. Olemme toteuttaneet useita hankkeita Kemiönsaarella, joista Taalintehtaan hanke on suurin. Muista paikallisista hankkeista käydään jatkuvasti neuvotteluja, toteaa Puntti. (ABL)

abl_prenumerera_6x185web

Beställningsformulär

 

Beställ enkelt per e-post info@abl.sillipilvi.fi
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram