Dalsbruks Fabrik Oy Ab bygger betydande solkraftverk

dalbruk_stor_0123-3

Preliminär situationsplan. Totallängd öster-väster ca 450 m.

Dalsbruks Fabrik Ab, som bildades år 2017 och köpte huvudparten av FN-Steels konkursbos egendomsmassa på Valsverksholmen i Dalsbruk, Kimitoön, har beslutat bygga ett betydande solkraftverk på taken av sina fabrikshallar. Det var enkelt att fatta investeringsbeslutet, säger bolagets styrelseordförande Göran Eriksson, som även fungerar som projektledare för projektet. De stora takytorna med rätt lutning i sydriktning samt bolagets existerande omfattande el-infrastruktur med närmast obegränsad överföringskapacitet skapar utmärkta basförutsättningar. Dessutom gäller ju de allmänna fördelarna – det produceras helt fossilfri grön el utan några som helst belastningar på naturen, fortsätter Eriksson. Den snabba övergången till eldrift på många områden kommer att stöda en efterfråga även på sikt. Solpanelparken kommer att producera upp till 2 milj. kilowatttimmar på årsnivå, delvis tack vare det höga antalet soltimmar på Kimitoön.
Dalsbruks Fabrik Ab:s VD Mårten Nurmio understryker att själva förverkligandet av byggnadsprojektet, där Playgreen Finland Oy fungerar som helhetsentreprenör, kommer att långt byggas av lokala krafter, uppskattningsvis 6 – 8 personer. Arbetena beräknas ta ca fyra månader, beroende på väderlek. Då solkraftverket står klart har vi ett tredje ben att stå på, konstaterar Nurmio, utöver den egentliga uthyrnings- och logistikverksamheten samt djuphamnen med ca 50 fartyg per år. Bolaget har idag knappt 20 hyresgäster, varav de tre stora aktörerna inom lantbrukssektorn är de största.

kompass19012023

Entreprenören Playgreen Finland Oy:s regiondirektör Petri Puntti understryker även det geografiska läget samt avsaknaden av negativa skuggeffekter samt takinstallationernas som stora fördelar. Vid byggnationen kommer man att använda bolaget egen fastmonteringsteknik, som utarbetats tillsammans med ledande holländska experter på området. Puntti gläder sig över smidigheten hos kommunens byggnadinspektion samt alla berörda myndigheter, vilket gjorde att alla formaliteter samt ett gällande byggnadstillstånd kunde fås under hösten. Arbetena påbörjas i början av februari om vädrets makter det tillåter, och kraftverket tas stegvis i bruk. Det är färdigt i sin helhet på försommaren.
Puntti uppger att den senaste generationen av solpaneler har en lång livscykel – minst 30 år – och de är praktiskt taget reflexionsfria och kräver ett minimalt löpande underhåll. Playgreen Finland vill ytterligare utveckla tillsammans med sina samarbetspartner i bl.a. Sverige och Holland. Puntti berättar att de redan genomfört flera andra projekt på Kimitoön, varav Dalsbruks Fabriks är det största – och flera är på förhandlingsbordet. (ABL)

abl_prenumerera_6x185web

Beställningsformulär

 

Beställ enkelt per e-post info@abl.sillipilvi.fi
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram