Coronaberedskapen på Kimitoön

Nea-Forss-och-Sami-Salminen_artikel

Nea Forss och Sami Salminen

Antalet sjukdomsfall av coronaviruset i Finland fortsätter stiga och är snart uppe i 150 fall. Finländarna uppmanas nu att undvika alla resor, både till utlandet och inom landet, samt försätta sig själv i karantän i 14 dagar ifall man nyligen återvänt från en utlandsresa. Alla publikevenemang för över 500 personer förbjuds och även mindre evenemang och möten bör begränsas. Utöver det här uppmanas allmänheten till bondförnuft och till att tänka efter var och hur man rör sig och samlas. I synnerhet personer som hör till riskgruppen, d.v.s. äldre och personer med grundsjukdomar, bör vara extra försiktiga.

 

Annonsbladet ringer upp ledande läkare Sami Salminen för att diskutera coronaläget och beredskapen inom hälsovården på Kimitoön.

- Vi har en bra beredskap och är förberedda att vårda drabbade (coronatester gör man inte på Kimitoön) när viruset troligtvis i något skede hittar till ön, säger ledande läkare Sami Salminen. Vi har bland annat gått in för att i nuläget inte alls boka in icke-akuta läkarbesök till hälsocentralen. Vi har brist på läkare och måste spara de resurser vi har för eventuella coronafall, förklarar han.

 

Kommunens hälsovård följer Institutet för hälsa och välfärd THL:s samt sjukvårdsdistriktets anvisningar och informerar invånarna via kommunens hemsida, sociala medier och andra elektroniska kanaler.

- Vi uppmanar anhöriga till personer som inte använder internet, att förmedla informationen till dem, säger Salminen. Läget förändras hela tiden, så det gäller för alla att följa med den senaste informationen som uppdateras efterhand.

 

Har man symtom i övre eller nedre luftvägarna och misstänker att man kan vara drabbad av Coronaviruset, så ska man kontakta hälsocentralen. Någon beredskap att ta emot samtal vid allmän oro t.ex. hos personer i riskgruppen, har Kimitoön inte i nuläget, utan man prioriterar att sköta misstänkta fall.

För allmän rådgivning och instruktioner kring coronaviruset finns den riksomfattande telefonrådgivningen, som är öppen på vardagar mellan kl. 9-21 och på veckoslut mellan kl. 9-15. Numret är 0295 535 535.

 

Salminen hoppas på ett allmänt ansvar och försiktighet bland Kimitoöborna och i synnerhet bland personer som hör till riskgruppen.

- Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Stanna hemma om du har symtom, be om hjälp av grannar eller anhöriga om du är orolig att gå till butiken och handla och undvik att ordna stora evenemang, säger han.

 

På måndagen hålls ett beredskapsgruppmöte för olika sektorer på Kimitoön, då kommer man att diskutera beredskapen ytterligare.

 

Text & Foto: Rebecca Börman

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram