Boendemiljöer och ny äldreomsorgshelhet på Kimitoön

Kommundirektör Erika Strandberg säger att om allting går som planerat har Kimitoön ett nytt äldreboende, ett nytt seniorhus och ett nytt bostadsområde i kommunen om några år.

Kimitoöns kommun har en god ekonomi och positiv nettoinflyttning. Det är en god grund för kommande investeringar och positiv nettoinflyttning. 

– Om allt går som planerat kan vi ha ett nytt äldreboende, ett nytt seniorhus och ett nytt bostadsområde på Kimitoön om några år. 

Det säger Kimitoöns kommundirektör Erika Strandberg. Strandberg tillägger att kommunen med dessa satsningar vill bidra till att trygga vården av kommunens äldre invånare och samtidigt stärka sin attraktionskraft som boendeort. 

I Kimitoöns kommuns investeringsbudget föreslås ett anslag för byggande av en ny äldreomsorgshelhet. Det här sker i samarbete med Egentliga Finlands välfärdsområde Varha. Byggandet förväntas kosta 16 miljoner och äger rum under åren 2024–2026. Planeringsprocessen skulle starta med ingående av ett samarbetsavtal mellan kommunen och Varha. 

Egentliga Finlands välfärdsområde Varha har i sin investeringsplan planerat utgående från att ett nybygge skulle ersätta de nuvarande äldreomsorgsverksamheterna i kommunen. Den nya äldreomsorgsenheten skulle enligt Varha planeras utgående från 80 platser. 

Den nya vårdenheten placeras på den före detta Almatomten intill vårdcentralen i Kimito. 

Förutom en ny enhet för äldreomsorg planeras ett nytt seniorboende att byggas i Dalsbruk. 

– I Dalsbruk står det planerade seniorhusbygget i startgroparna, under förutsättning att planerings- och lovprocessen framskrider som planerat, säger Strandberg. 

30 tillgänglighetsanpassade bostäder i ett hus skapas. Boendet är planerat för gemenskapsboende och med funktioner som stöder invånarna att hitta trygghet och social samvaro.

 

Kommunen vill också arbeta för att skapa attraktiva boendemiljöer och ett ökat bostadsbyggande. Inflyttningen till Kimitoön är god. 

– Vi har redan en positiv nettoinflyttning, det vill säga att fler personer flyttar till Kimitoön än härifrån under ett års tid. Vi hoppas den här trenden håller i sig. 

Vad gäller boendet finns i ekonomiplanen reserverat medel för att skapa ett nytt bostadsområde i västra Dalsbruk, kallat ”Sabbelsberg”. Området ligger drygt en kilometer utanför ortens absoluta centrum. 

– Området är högt beläget i bergig skärgårdsterräng, med utsikt över havet. Sabbelsberg är detaljplanerat för radhusbyggande i två våningar, vilket kunde öppna möjligheter för modernt klimatvänligt trähusbyggnader i samklang med omkringliggande natur.

Under åren 2024–2025 finns investeringsanslag reserverat för att bygga vägar, vatten och avlopp till området. Under dessa år vill kommunen även locka potentiellt intresserade byggföretag som kan förverkliga planerna.

Till attraktiva boendemiljöer hör också att definiera målnivån på underhåll av grönområden i anslutning till redan detaljplanerade boendeområden, att underhålla och tillgängliggöra tomter som redan finns i tomtreserven. Kommunen vill även skapa förutsättningar för nya boendeområden och mångsidigt boende på längre sikt.

TEXT & FOTO: JOHN ILMAN

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram