Blicka längre än fyra år

Kasper Lindroos vill att ett långsiktigt program med flera klara framtidsmål för lantbruket skapas och en politik som kan ta oss till de här målen.

Skapa ett långsiktigt program med flera klara framtidsmål för lantbruket och en politik som kan ta oss till de här målen. Det gäller allt från vad vi människor skall förväntas äta till hurdan produktion vi vill ha. Det säger Kasper Lindroos vid Vestlax Mellangård.

För att skapa hållbara lösningar gäller det att lägga fram långsiktiga mål. Det gäller även lantbruket. Kasper Lindroos, jord- och skogsbrukare, vid Vestlax Mellangård tycker att man just nu vill behålla lite av allt och inte har en klar bild av vart man är på väg inom jord- och lantbrukspolitiken.

- Ett långsiktigt program som sträcker sig längre än ett regeringsprogram på fyra år och CAP-program, hjälper lantbrukare att göra rätta investeringsbeslut.

CAP står för Common Agricultural Policy, på svenska ungefär allmän lantbrukspolitik.

På sin gård har Lindroos grisar, en bit bort längs med Klobbnäsvägen betar kossorna. Gården ligger i Kimito på gränsen till Västanfjärd. Bilister som kör längs med Vestlaxvägen hinner redan välkomnas till Västanfjärd trots att de ännu inte kört in i kommundelen. Vestlax Mellangård har varit i släkten Lindroos ägor i hundratals år.

- Jag kommer att låta slakta mina sista grisar i höst förklarar han.

Lönsamheten i den ekologiska grisuppfödningen på gården försämrades märkbart vid övergången till CAP 2027. Lindroos odlar i år kummin, koriander, råg, vete, bondbönor, viltåkrar, ärter och fodervall. Han för de grisar och kor som ska slaktas till ett mindre slakteri.
- Köttet och de korvar vi låtit tillverka av vårt griskött har huvudsakligen sålts mot förhandsbeställning, säger Kasper Lindroos.

TEXT & FOTO: JOHN ILLMAN

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram