Blåmunken räddas

29.9.2022 - annonsbladet

Martina ja Panu_art

Martina Schmidt och Panu Kunttu beundrar blåmunkens späda blåa blomma.

Prydnadsväxter som har spritt sig från trädgårdar hotar de värdefulla vilda arterna i Dalsbruk. Skärgårdsekologen Panu Kunttu har tillsammans med Kimitoöns nyanställda trädgårdsmästare Amanda Rosenblad ryckt ut för att rädda de rara växterna. Det tvååriga projektet bekostas som en del av programmet Helmi av miljöministeriet. Överinspektör Martina Schmidt från NTM-centralen deltar i projektet.

Det omfattar 23 kommunägda ängsmarker, 12 torrängsområden och 11 frodigare ängar mitt i byn och intill havsstranden. Målsättningen är att återställa ängarna. Området är av riksomfattande betydelse som växtplats för rara och hotade växter. Naturvärdena hotas av att områdena växer igen.

(artikeln fortsätter under annonsen)

29.9_kompass_254x140_HighRes

För de bergiga torrängarna har Kunttu i huvudsak ansvarat medan Rosenblad med sina sommarjobbare har ansvarat för de övriga områdena. Ronny Holmström har skött om trädfällningen. Rosenblad berättar att man har utrotat invasiva arter både mekaniskt och kemiskt och röjt ängarna med såg och seckatör.

Det är viktigt att få bort täckande och tät växtlighet. Kväve ökar frodigheten och följden är att oönskade växter börjar ta över på olämpliga ställen. Öppna och soliga ställen blir skuggiga och de ursprungliga växtarterna går ut. Det gäller att minska markens bördighet. På ängarna har man skalat bort barrtäcket, över hundra träd har fällts man har avbarkat buskar och röjt bort annan växtlighet.

vuorimunkki_art

Den synnerligen hotade blåmunken.

liuskaraunioinen-art

Rockentraven växter i bergsskrevor, oftast på soliga ställen.

Kunttu berättar att Dalsbruk har Finlands mest betydande bestånd av blåmunk. Blåmunken är starkt hotad och den finns bara på 40 ställen. Man får inte plocka den eller flytta på den. Växten väljer själv sin växtplats.

Den invasiva kaukasiska fetbladet breder ut sig i stora mattor på berg och ängar. Då kan inte andra växter klara sig och den ursprungliga floran går tillbaka. Kunttu berättar att fetbladet har rivits upp med rötterna. Man har också tagit bort ca 1 000 fingerborgsblommor från Änkornas berg. Den växten sprider sig effektivt med frön så på sina ställen måste man avlägsna hela det översta jordlagret. Jättebalsaminen, lupinen och andra invasiva arter har också avlägsnats. Surkörsbär och asp orsakar också problem. Av dem växter tiotal om inte hundratal vid ängarna. De har avbarkats eftersom de skjuter skott väldigt lätt.

Marina, Panu, Amanda_art

Överinspektör Marina Schmidt, skärgårdsekolog Panu Kunttu och Kimitoöns trädgårdsmästare Amanda Rosenblad är nöjda med det projektet hittills har åstadkommit.

Kunttu konstarerar att läget nu är ganska bra. Han berömmer hela arbetslaget; två månaders arbete har gett goda resultat. Nu är detta område klart bara de avbarkade lövträden har torkat bort. Inventeringen efter arbetet är ännu inte gjord och resultatet märks med en viss fördröjning. För ögonblicket erbjuder Änkornas berg livsrum för ca 1 000 blåmunksväxter och platsen är den för arten mest betydande i Dalsbruk. 

 

Text & Foto: Jaana Aartomaa, Översättning: Ingrid Sandman

abl_prenumerera_6x185web

Beställningsformulär

 

Beställ enkelt per e-post info@abl.sillipilvi.fi
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram