Beväringar från Kimito lär sig NATO-alfabet

Jim Vuorio och Johanna Launokorpi utför sin värnplikt vid Nylands brigad i Dragsvik.

Skulle du vilja att värnplikten var flera år? Eller enbart några månader? Jim Vuorio och Johanna Launokorpi ser positivt på den finländska värnplikten. 

Jim Vuorio och Johanna Launokorpi från Kimito utför sin värnplikt vid Nylands brigad i Dragsvik strax utanför Ekenäs centrum. Både Vuorio och Launokorpi rykte in i militären i somras och trivs bra vid brigaden. 

– Värnplikten är mer mångsidig än vad jag trodde innan jag rykte in, säger Vuorio. 

Vi träffas i morgonottan utanför Pionjärkompaniets byggnad. Att vara pionjär innebär bland annat att röja minor som finns i terrängen och på stridsfältet.

Allt fler kvinnor rycker in i militären. År 2022 utförde 1211 kvinnliga beväringar värnplikten, skriver Yle. 

De beväringar som inledde värnplikten i somras är de första under Finlands tid i militäralliansen NATO. Finland är med i alliansen sedan 4 april i år. Launokorpi förklarar att de lär sig ett så kallad NATO-alfabet. Det här alfabetet är det internationella bokstaveringsalfabetet som används bland annat inom radiokommunikation.

Launokorpi har blivit vald till en underofficerskurs, som hon för tillfället utför. Hennes militärgrad är i skrivande stund underofficerselev. Launokorpis värnplikt är över i juni nästa år. Vuorio avslutar däremot sin värnplikt vid julen i år. De ger sin syn på det som de varit med om hittills under tiden vid brigaden.

– För att klara värnplikten så smidigt som möjligt gäller det att ha god kondition, säger Vuorio. 

– Jag upplever att vi tar mycket del av matematik och fysik, bland annat då vi hanterar laddningar med sprängämnen, säger Launokorpi. 

Nylands Brigad har cirka 800 beväringar för tillfället, varav cirka 30 är kvinnor. I pionjärkompaniet finns ungefär 90 beväringar. 

 

INTERNATIONELLT sett varierar längden på värnplikten. I Finland har beväringarna möjlighet att utföra värnplikt i 165, 255 eller 347 dagar. Den finländska Försvarsmakten avgör hur lång värnplikt var och en beväring utför. 

Jämförelsevis med värnplikten i till exempel Israel är de tidigare nämnda perioderna korta. Israel har obligatorisk värnplikt för både män och kvinnor. De israeliska kvinnorna utför en 22 månader lång värnplikt medan värnplikten för männen är tre år. 

På Taiwan är värnplikten å andra sidan endast fyra månader. Men enligt Reuters kommer Taiwan att förlänga värnplikten till ett år från och med nästa år, det här på grund av anfallshot från Kina. 

Alla länder har inte ens allmän värnplikt. Somliga länder har yrkesmilitärer, som Frankrike, USA och Italien. 

Mindre länder som Island har ingen egen försvarsmakt. Island är trots allt med i NATO. 

Vuorio ger sin syn på de olika tidslängderna för värnplikten i de tidigare länderna.

– Jag anser att en värnplikt som omfattar enbart några månader är för kort. Som beväring upplever man att man inte hinner gå igenom ordentligt nödvändiga stridsövningar. Flera år kan å andra sidan kan kännas för länge.

Vi avrundar intervjun. Vuorio och Launokorpi går in i pionjärernas byggnad för att fortsätta packa för en tio dagars stridsövning i Syndalen i Hangö.

TEXT & FOTO: JOHN ILMAN

Jim Vuorio och Johanna Launokorpi ser positivt på den finländska värnplikten.
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram