Bergö: berg på en ö 3/139

Bockholmen_artikel

Bockholmen.

När det gäller Bergö ligger allt i namnet: det är en ö med berg på. Huvudön heter Stora Bergön, ligger lite utanför Dalsbruk och ackompanjeras förstås av Lilla Bergön. Dessutom har byn några öar norr om Vänoxa, och så gör den en avstickare till några mindre öar söder om Biskopsö.

Stora Bergön köptes av Hangöföretaget Granit och fick ett stenbrott år 1890. Där bröts framför allt ljusgrå granit, men också röd sådan. Där fanns linbana och smedja, och stenen lastades på fartyg för att användas på fasader i Helsingfors samt som gatstenar i Frankrike, Nederländerna, Belgien och Estland. Som mest sysselsattes över hundra arbetare, och många av dem bodde också på ön. Därför har där funnits såväl skola som bageri och butik.

Stora Bergön_artikel

Stora bergö.

Till Bergö by hör också Bockholmen, som ligger norr om Stora och Lilla Bergön och har ett eget byalag. Den ligger genast utanför de öar som nås med bil från Dalsbruk, och har också präglats av att brukets arbetare varit bosatta där.

Till Bergös vapen föreslår jag I blått fält ett ur en röd medelst vågskura bildad stam uppstigande treberg av silver, varpå en upprest bock av silver med röd beväring hållande en slägga av silver. Stammen syftar på skärgården, treberget på Stora Bergön, bocken på Bockholmen och släggan både på stenbrottet och på industrin i Dalsbruk. Silvret symboliserar den ljusgrå graniten.

 

Alexander Ginlund besöker, beskriver och ritar ett vapen till alla Kimitoöns byar i alfabetisk ordning inför Kimitoöns 700 år och Annonsbladets 100 år 2025. Skriv till Alexander och berätta om din by.

 

Text & bild: Alexander Ginlund / alexander.ginlund@gmail.com

berga vapen

position Berga

KÄLLOR

Litteratur:

Metso, Kim (2011). Inlägg i Rötters anbytarforum. https://forum.rotter.se/index.php?topic=51660.0 Hämtad 14.1.2022.

Romppanen, Marja Liisa (2012). Pukinsaaren tarina: tulemme saaresta / Historien om Bockholmen: vi kommer från en ö. Kimitoön: Bockholmens byalag.

Svenska litteratursällskapet i Finland (u.å.). Bergö. https://bebyggelsenamn.sls.fi/bebyggelsenamn/675/bergo-kimitoon/ Hämtad 14.1.2022.

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram