Ät ute i Kimitoön

Erik Lund, Sami Tallberg, Michael Nurmi och Annika Jansson. Sami Tallbergs böcker finns nu även på svenska. 

På Kimitoön kommer en kafé- och restaurangmånad att arrangeras. Temat för kampanjen Ät ute är lokalt producerad mat. Syftet är att förlänga kafé- och restaurangsäsongen och locka besökare till de lokala serveringsställena. 

Kampanjen Ät ute kommer att ordnas på Kimitoön från 18 augusti till 17 september. Kampanjen hade lanserades fredagen 11 augusti på Söderlångvik gård, där ett tjugotal personer var närvarade. Den ordnas för första gången. 

Förlags Ab Lindan Kustannus Oy:s vd Michael Nurmi är projektkoordinator för kampanjen. Tanken med kampanjen är att lyfta fram lokalt producerad mat. Man vill skapa synergieffekter mellan kafé- och restaurangföretagarna på ön samt konsumenterna. Förhoppningen är att kampanjen ska bli återkommande.

Bland krögarna och livsmedelsleverantörerna på plats fanns förutom vd Annika Jansson från Söderlångvik även representanter från olika företag. Dessa var Terrasn, Road Café Yttis, Kulturhus Björkboda samt Kimito Brewing och Närboden. 

Jansson är ny vd på Söderlångvik sedan våren. Hon är mycket nöjd att kampanjen Ät ute lanseras och ser positivt på samarbete mellan olika aktörer inom branschen. 

– Min tid här i Söderlångvik har varit bättre än jag förväntade mig. Jag upplever att folk vill komma hit och kampanjen Ät ute är en fin idé för att förlänga säsongen och locka flera till Kimitoön. 

Söderlågvik har öppet ända till 30 september. Kocken Sami Tallberg, som är krögaren bakom Ateljén Sami Tallberg x Söderlångvik, deltog också vid lanseringstillfället. Han säger att han har blivit väl emottagen till gården. 

Jonas Sahlberg från bryggeriet Kimito Brewing säger att det behövs krafttag för att uppmärksamma kafé- och restaurangutbudet på Kimitoön, både för lokalbefolkningen och semesterboenden.   

– Mina förhoppningar är att fler familjer vill äta på kaféerna och restaurangerna. Vi säljer öl till många matställen och vi välkomnar därför Ät ute-kampanjen

Taru Semberg från Road Café Yttis är inne på samma linje som Sahlberg. Semberg säger att restaurangen har ett starkt intresse för att förlänga säsongen, som nu slutar kort efter att skolorna inleder höstterminen. 

– Den här kampanjen gynnar oss. Vi har trogna lunchgäster men vi hoppas att fler familjer vill besöka oss. 

Med i kampanjen är 22 kaféer och restauranger samt två producenter. 

Kommunen med
Näringslivschef Erik Lund representerade Kimitoöns kommun, som är delaktig i kampanjen. Kommunen har nyligen lanserat Boost Kimitoön. Det är ett verktyg som ska användas för att fånga upp initiativ som allmänt befrämjar näringslivet i kommunen och uppmuntra till lösningsorienterat samarbete mellan kommunen och näringslivet.

Ät ute är det första initiativet som Boost Kimitoön står bakom. Lund säger att kommunen vill samarbeta tätt med näringslivet på Kimitoön. 

– Vi ser att man genom den här kampanjen går in för ett lösningsinriktat samarbete för kafé- och restaurangbranschen. 

Stämpeljakten – delta så här
Ett stämpelkort kommer att användas i Ät ute-kampanjen. Deltagare kan hämta stämpelkorten på alla platser som deltar i kampanjen. En stämpel ges då man har köpt en produkt.

Åtta stämplar berättigar till att delta i utlottningen av priser. Man kan vinna ett presentkort på 50, 80 och 100 euro till de platser som deltar i kampanjen samt produktpriser. Mera info på www.annonsbladet.fi eller i annonsen i denna tidning.

Social mediatävling
Alla kan även vara en influencer, genom att delta i en social mediatävling. Deltagarna ombeds göra en uppdatering på Facebook eller Instagram och tagga platsen för uppdateringen (måste vara med i Ät ute-kampanjen). Varje vecka belönas en uppdatering med flest gillningar och delningar med ett presentkort på 100 euro. Två presentkort värda 40 euro utlottas även. Mera info på www.annonsbladet.fi eller i annonsen i denna tidning.

TEXT & FOTO/TEKSTI & KUVA: JOHN ILLMAN

Sik med sauce Anderson. Annabelle-potatis.
Michael Nurmi önskar att Ät Ute lokalt i Kimitoön som han initierat förlänger turistsäsongen.
Annika Jansson anser att kampanjen Ät ute är en fin idé för att förlänga säsongen och locka flera till Kimitoön.
Det ligger i Taru Sembergs och Road Café Yttis och Merikruunus intresse att fölänga kafé- och restaurangsäsongen på Kimitoön.
Jonas Sahlberg anser att det behövs krafttag för att uppmärksamma kafé- och restaurangutbudet på Kimitoön.
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram