Ännu lite bättre… Västanfjärd blev Årets By!

[:sv]

max_gunnevi_IMG_4254

I Västanfjärd har man orsak att fira: Egentliga Finlands Byar rf har utsett Västanfjärd till Årets By. Motiveringarna är mastiga. Västanfjärds Byaråd, som har fungerat sedan 2010 (och grundades året efter kommunsammanslagningen för att ta tillvara kommundelens intressen) har åstadkommit mycket. Enligt prisnämnden har Västanfjärd lyckats betona det säregna, minnena av t.ex. bondeseglationen och kalkgruvorna. Kultur- och naturstigar har anlagts med beaktande av historia och nutid. Evenemang har skapats utifrån bygdens förutsättningar, t.ex. MUME, som bygger på behovet av stillhet och meditation.

Vidare motiveras priset med att Västanfjärdsborna har stått upp för hotad samhällservice och lyckats rädda sitt bibliotek och äldreboendet. När det bland såväl fast bosatta som deltidsboende populära biblioteket hotades av indragning drog man i våras igång en volontärverksamhet och håller öppet fyra timmar om lördagarna. På bara fyra månader ökade utlåningen med 10 procent!

Ytterligare sägs det i motiveringarna att orten har en lågstadieskola, landets äldsta K-butik och välkända företag i resebranschen. Programutbudet tar, enligt Varsinais-Suomen Kylät, andan ur en. Den tvåspråkiga Västanfjärd Bulletinen ger aktuell information till ortsbor och besökare. Dessutom är byarådet bra på att använda digitala kanaler för information. I motiveringarna nämns också Västanfjärdssloganen ”Allting är lite bättre i Västanfjärd”.

BYARÅDETS ordförande Max Andersson och viceordförande Gunnevi Vesterlund påpekar att byarådet har haft goda medhjälpare, såväl i styrelsen som på fältet. En av dem är redan för åtskilliga år sedan inflyttade Marjatta Karikoski, som tack vare sin bakgrund som kultursekreterare och sin tvåspråkighet är ovärderlig i många sammanhang.

– Byarådet jobbar på lång sikt för att Västanfjärd ska fortsätta att vara en levande bygd där alla, oavsett var de kommer ifrån ska trivas och ha det bra, säger Vesterlund.

Till de stora och långsiktiga satsningarna hör utvecklandet av Kalkholmen, som redan nu faktiskt fungerar som allas vardagsrum. Talkoestraden har varit i flitigt bruk och är en förutsättning för den återupplivade teatertraditionen. I två somrar har Teater Fjerden satt upp pjäser i regi av yrkesskådespelaren Veronika Mattsson-Korpak.

– Vildrosornas natt är en annan begivenhet som har lockat stor publik till Kalkholmen, påminner Vesterlund.

En stor kulturgärning är också den innehållsrika och trevliga Västanfjärdsboken – våra berättelser. Den bjuder på läsvärda minnen i personlig stil.

TURISTERNA kan vid sidan av  Västanfjärds många, ofta i byarådets tilltag engagerade deltidsboende, bidra till kommundelens ekonomi. Med tanke på besöksnäringen bygger man fortsättningsvis ut nya skyltade stigar och bjuder på äldre byggnaders historia. Trots svalt intresse från kommunens sida hoppas man i framtiden kunna förverkliga planerna på en ordentlig gästhamn på Kalkholmen.

– Vi är glada och tacksamma för alla frivilliga krafter som hjälper oss att förverkliga våra planer. Vi aktivister blir inte yngre och behöver talkofolk, unga och äldre, fast bosatta och sommarfolk, säger Andersson, som har erfarenhet av hur jobbigt det är att engagera sig i många olika sammanhang.

I Västanfjärd verkar otroligt många föreningar, uppemot tjugo, så brist på sysselsättning har ingen som vill vara med i de sociala sammanhangen.

Idéerna tar emellertid inte slut. När högsäsongen är avklarad i.o.m. Forneldarnas natt lördagen den 31 augusti (bl.a. ”Drakarna över Västanfjärd” och ”Årets Sommarpratare”, premiering av förtjänta) gäller det att förbereda vintersäsongens begivenheter, t.ex. Lillajulsmarknaden. Sockenplanen ska också uppdateras. Men dessförinnan, lördagen den 14 september, blir det en gruvvandring i Norrlammala (kl. 19) och en Ljud- och ljusföreställning vid Stusgruvan (kl. 20.30). Det är nämligen ingen brist på kreativa människor vare sig i Västanfjärd eller andra delar av Kimitoön.

 

Text & foto: Ingrid Sandman

[:fi]
max_gunnevi_IMG_4254

Varsinais-Suomen Kylät ry on valinnut Västanfjärdin Vuoden Kyläksi. Perusteita riittää. Vuodesta 2010 toiminut Västanfjärds Byaråd (kylätoimikunta) perustettiin vuosi sen jälkeen, kun Kemiönsaaren kolme kuntaa liitettiin yhteen. Kylätoimikunnan tarkoituksena oli ja on vaalia kunnista pienimmän, Västanfjärdin etuja. Tänä vuonna kilpailussa korostettiin kylien kykyä tuoda esille omaleimaisuuttaan. Tässä Västanfjärd on onnistunut hyvin. Västanfjärdiä ja sen identiteettiähän ovat jo vuosisatoja muokanneet merenkulku, niin talonpoikaispurjehdus kuin kaukomaille suuntautunut laivaliikenne, sekä kalkkilouhokset ja kalkkitehdas Kalkholmenilla.

Viime vuosina paikkakunnalle on syntynyt useita kulttuuri- ja luontopolkuja, joissa on hyödynnetty paikallisia erikoisuuksia. Tapahtumia on luotu paikallisin ehdoin kuten esimerkiksi MUME, joka perustuu hiljaisuuteen ja meditaation tarpeeseen.

Palkintoa perustellaan myös sillä, että västanfjärdiläiset menestyksekkäästi ovat vastustaneet kunnallisten palvelujen lakkauttamista. Näin on pelastettu vanhainkoti ja kirjasto. Kun niin paikkakuntalaisten kun kesämökkiläisten suosimaa kirjastoa kokous- ja näyttelytiloineen keväällä uhkasi lakkauttaminen, laadittiin vapaaehtoisten lista ja pidennettiin kirjaston aukioloaikoja neljällä lauantaitunnilla. Neljässä kuukaudessa lainat lisääntyivät peräti kymmenen prosenttia!

Perusteissa mainitaan myös Västanfjärdin toimiva ala-aste, maamme vanhin K-kauppa sekä useita tunnettuja matkailun alalla toimivia yrityksiä. Myös kaksikielistä kylälehteä, Västanfjärds Bulletiniä kehuttiin mainiten, että muutkin tiedotuskanavat ovat toimikunnan ahkerassa käytössä. Perusteissa huomioidaan myös Västanfjärdin iskulause, ”Allting är lite bättre i Västanfjärd” (Kaikki on hieman paremmin Västanfjärdissä).

 

KYLÄTOIMIKUNNAN puheenjohtaja Max Andersson ja varapuheenjohtaja Gunnevi Vesterlund huomauttavat, että kylätoimikuntaan on saatu tosi hyviä avustajia, niin hallitukseen kuin jäseniksi ja talkoolaisiksi. Suuresta panostuksesta on esimerkiksi vastannut paikkakunnalle jo vuosia sitten asettunut Marjatta Karikoski. Kulttuurisihteeritaustansa ja kaksikielisyytensä takia hän on ollut korvaamaton monissa tehtävissä. 

– Kylätomikunta uurastaa pitkällä tähtäyksellä sen eteen, että Västanfjärd jatkossakin olisi elävä paikkakunta, jossa kaikki, huolimatta mistä saapuvatkin, viihtyvät ja voivat hyvin, Vesterlund sanoo.

Suuriin ja pitkäjänteisiin panostuksiin kuuluu Kalkholmenin kehittäminen. Jo nyt se toimii kaikkien olohuoneena. Talkoilla pystytetty esityslava on ahkerassa käytössä. Se on mm edellytys Västanfjärdin harrastelijateatterin elpymiselle. Jo kahtena kesänä Teater Fjerden on tuottanut ammattilaisnäyttelijä Veronika Mattsson-Korpakin ohjaaman kesänäytelmän.

– Villiruusujen yö on toinen perinnetapahtuma joka on houkutellut paljon yleisöä Kalkholmenille, Vesterlund muistuttaa.

Suuri kulttuuriteko oli Västanfjärdsboken – våra berättelser -kirjan aikaansaaminen. Kirja tarjoaa mielenkiintoista lukemista, jossa kovin erilaiset äänet pääsevät kertomaan muistojaan, kukin omaan tyyliinsä.

 

MATKAILU voi – Västanfjärdin lukuisten, usein kylätoimintaan osallistuvien mökkiläisten lisäksi – tuoda tärkeän kortensa kekoon haja-asutusseudulla. Tämä mielessään kylätoimikunta alati keksii ja raivaa uusia luonto- ja muitakin kävelyreittejä. Kyltit kertovat vanhojen talojen historiasta, kalkkipitoisen maaperän kasviharvinaisuuksista jne. 

Kunnan puuttuvasta mielenkiinnosta huolimatta toimikunta edelleen haaveilee kunnollisen vierasvenesataman rakentamisesta Kalkholmenille. Suunnitelmat ovat olleet valmiina jo pitkään.

– Olemme tosi iloisia ja kiitollisia kaikista vapaaehtoisvoimista, jotka auttavat meitä toteuttamaan suunnitelmiamme. Me aktivistit vanhenemme ja hommiin tarvitaan uusia nuoria ja varttuneempiakin talkoolaisia, paikkakuntalaisia ja osa-aikaisia, sanoo Andersson, jolla on paljon kokemusta siitä, miten moni yhdistys ja ryhmä on kaivannut hänenkin panostustaan.

Västanfjärdissä kyllä riittää yhdistyksiä. Niitä on jopa parisenkymmentä. Mikäli haluaa osallistua yhteisiin rientoihin, yhdistykset tarjoavat sekä mielekästä tekemistä että mukavaa seuraa.

Kylätoimikunnalta ideat eivät lopu. Kunhan kiivain kesäkausi on viety päätökseensä Muinaistulien yön (lauantaina 31. elokuuta. mm ”Leijat Västanfjärdin yllä”, ”Årets Sommarpratare”) myötä, aletaan valmistella talvikauden tahtumia, esimerkiki Pikkujoulumarkkinoita. Pitäjänsuunnitelmakin kaipaa päivittämistä. Sitä ennen, lauantaina syyskuun 14. päivänä, järjestetään kaivoskävely (klo 19) Norrlammalan kaivokselle ja Ääni- sekä valoesitys Stus -kaivoksella (klo 20.30). Västanfjärdissä ja muussakaan kunnassamme ei ole puutetta luovista ihmisistä.

 

Text & foto: Ingrid Sandman

[:]

Share this in: