pelilauta_artikel

Har du en kort dikt/text (c. 20-30 ord) åt far/ farfar/ morfar eller kanske en teckning? Skicka den till oss via email till: sähköpostitse red@annonsbladet.fi med rubrik “farsdag” eller hämta den till vår postlåda (kom ihåg att skriva vem Continue reading

Bron over Rekuan samt Batkulla med Batkullaberget i bakgrunden_art

Bron över Rekuån samt Båtkulla med Båtkullaberget I bakgrunden.

Namnet Båtkulla har ingenting med båtar att göra, utan kommer som så många andra byars från ett mansnamn. Förleden är mansnamnet Bote, det dialektala uttalet ”Båotkulla” har gett upphov till stavningen Continue reading

Human hand darwing light bulb as idea concept with chalk

Kimitoöns bibliotek ordnar tillsammans med kommunen och Valonia en informationskväll om energispartips. Valonia är en gemensam opartisk expertorganisation för kommunerna i Egentliga Finland i frågor som rör hållbar utveckling.

– Under evenemanget ges tips om energisparande för boende och småhus. Continue reading

Brännboda skola_art

Brännboda skola.

Brännboda ligger i Västanfjärd, öster om Lammala och söder om Sundvikvägen. Namnets efterled syftar på fäbodar eller fiskebodar, och förleden antagligen på en brand. Kanske en bod har brunnit där en gång?

I Brännboda har det funnits både Continue reading

Kimbalot 1-2 sida

Kimbalot är en inköpshappening som arrangeras i butikerna i Kimito centrum, nu för tredje gången. Fram till idag har 19 företag och Kimito centrums byalag anmält sig med. Butikerna håller den 28 oktober öppet längre och då kan man kvällsshoppa Continue reading

Stenladugarden pa Vastergard stod dar redan pa Amos Andersons tid_art

Stenladugården på västergård stod där redan på Amos Andersons tid.

På centrala Kimitoön låg en by som till skillnad från grannbyarna inte var så mycket till bosättning. Det var i huvudsak ett kärr som man passerade igenom. I träsket spökade Continue reading

thomas_ahlberg_art

Thomas Åhlberg är glad och tacksam över utmärkelsen som årets företagare.

Företaget EETH Ab Oy som bedriver Strandhotellet och Restaurant Strand Kök & Bar i Dalsbruk blev på lördagen utsedda till årets företag i Kimitoöns kommun vid Egentliga Finlands företagares Continue reading

Brantvägen i sluttningen_art

Brantvägen i sluttningen.

Invid Vestlax, en bit upp längs stranden mot Träsköfjärden, ligger ett brant bergsparti. Byn heter träffande nog Branten. På resan längs Brantvägen i riktning mot Pederså är det slående hur sluttande terrängen faktiskt är, både där den Continue reading

Karpela_artikel

Vuxeninstitutet arrangerar som bäst en Master Training-kurs för brukshundar för sådana som från förut har lite erfarenhet av att spåra med hjälp av luktsinnet. Djurskolaren Tanja Karpela berättar att man på kursen bekantar sig med grunderna till spårning och med Continue reading