Sjoholm_Tommy_artikel

Tommy Sjöholm installerar luftvärmepumpen till bilstallet. (Foto/ Kuva: Liam Sjöholm)

Då man byter värmepump finns det mycket att välja på. Hur ska man hitta den rätta? Man ska tänka över vad man behöver. Ska pumpen ge värme, svalka eller varmvatten? Pumpen fungerar också som ventilationsaggregat och avlägsnar fukt. Placeringen och ortens klimat inverkar också på valet av pump; man vill ju ha högsta effekt och största besparing. Byggnadens energieffektivitet har också betydelse. Byggnadens egenskaper avgör behovet av värme och vilken kapacitet, alltså hur många kilowatt pumpen lämpligen borde ha.

Tekniken har utvecklats väsentligt. Den gamla luftvärmepumpen ger ingen effekt mera då det är minus 18 grader medan de nya moderna pumparna ger värme ända ner till minus 30 grader. Först då sjunker COP-värdet till 1. COP-värdet är viktigt. När det är 1 ger pumpen lika mycket värme som den förbrukar el, såsom ett vanligt elbatteri.

Värmekoefficienten är viktig. De tekniska uppgifterna om COP-värdet berättar hur effektiv pumpen är. Då värdet är 5 ger pumpen fem gånger mer värme än den förbrukar el. Om pumpen tar 1 kW el ger den upp till 5 kW värme. Man ska inte blanda COP-värdet med SCOP-värdet. Det senare berättar om medeltalseffekten för ett helt år.

Tips om valet är bl.a. att en effektiv luftvärmepump är energisnål och planerad för förhållandena i norden. Man ska också beakta miljövänlighet och energimärkningen. Dessutom är kylmediet R-32 ett effektivare och mer miljövänligt alternativ än det tidigare R410A. En kvalitativ pump är tystgående med undantag för då den avfrostar. Observera också pumpens koppling och hur lättanvänd styrmekanismen är. Att styra den på avstånd med mobilen via WiFi-kontakt ger också smidighet. Dessutom hur enkel installationen är för då kan du spara på den kostnaden.

Med en lämplig luftvärmepump kan man direkt ersätta enbart eldrivna värmelösningar. En luft-vattenvärmepump är ett lämpligt val att ersätta en gammal vattenburen el- eller oljeuppvärmning med. Jordvärmepumpar passar för nybyggen eller för att ersätta den tidigare uppvärmningstekniken i ett äldre hus.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202213

Stark efterfrågan

Tommy Sjöholm vid El-Sähkö Sjöholm Oy Ab är glad över att efterfrågan på värmepumpar har ökat. Han berättar att firman i fjol installerade ca två gånger fler pumpar än året innan. Firmans huvudbransch är elinstallationer i nya byggnader samt saneringar. Det är svårt att avgöra vad den ökade efterfrågan på värmepumpar beror på, kanhända att kunderna har upptäckt att företaget verkar också i den branschen. Till tjänsterna hör också sökandet av småfel och utförandet av service. Då det gäller större uppdrag anlitar man utomstående experter på saken.

Via firman kan man få snart sagt vilket märke som helst. Mitsubishi är ett av de mest sålda. Tyvärr är leveranstiderna för ögonblicket långa p.g.a. tillverkarna har svårt att få komponenter. Sjöholm hoppas att det snart blir bättre.

I lager har firman bara luftvärmepumpar men i samarbete med andra företag i branschen kan man erbjuda också luft-vattenpumpar.

Luftvärmepump_artikel

Lyxigt inredningselement

Eftersom pumpen också blir en del av inredningen lönar det sig att beakta dess utseende. För den stilmedvetna inredaren finns det eleganta och smala inomhusenheter. Det finns också pumpar i olika färger. 

Enligt Tommy Sjöholm är det tillräckligt för de flesta kunderna att pumpen är ny och att den fungerar. Naturligtvis finns det också kunder som önskar en pump i någon speciell färg eller som väljer en enligt hur den ser ut. Funktionerna hos olika pumpar kan variera en aning.  

När man blir mer kräsen och fordrande är det bra att det finns pumpar med premiumfunktion. En intelligent öppenspisfunktion fördelar värmen från eldstaden jämnt i lägenheten medan luftrenaren avlägsnar exempelvis damm, allergener, orenheter, pollen och lukter ur inomhusluften. En ytterligare bättre version är Nano luftrenaren som också dödar bakterier.

När kravet på boendekomfort ökar är det lätt att med pumpens hjälp reglera värmen i hemmet. På vintern ger den värme och på sommaren kan du använda den för att få svalka. Pumpen avlägsnar också onödigt hög luftfuktighet och fungerar som ventilationsapparat.

Värmepumpen som spargris

Med luftvärmepump sparar man 20-30 % i uppvärmningskostnaderna. Det går snabbt att spara oberoende av vilket det gamla värmesystemet är. Detta märks genast i elräkningen som blir betydligt lägre än förr. Pumpens livstid är 15-20 år så investeringen betalar sig tillbaka på 4-7 år beroende på hur huset värmdes upp förr. 

Hushållsavdraget är 40 %. För installationen av värmepumpen kan man ansöka om hushållsavdrag och det lönar det sig att göra. De flesta kunderna är medvetna om det berättar Tommy Sjöholm. Vid behov berättar han också om det och om vad det innebär. För arbetskostnaderna kan man dra av 40 % som självrisk. Avdraget är inte så stort men lönar sig absolut att utnyttja.

Placera pumpen på rätt ställe

Det lönar sig att plavcera inomhusenheten på ett ställe där luften från aggregatet cirkulerar i ett stort utrymme och till flera rum. Utomhusenheten ska placeras tillräckligt högt på fasaden så den inte täcks av snö. Att montera utomhusenheten på en ställning minskar överföringen av vibrationer in till huset.   

Text & Foto: Raisa Sjöholm, Översättning.: Ingrid Sandman

Panasonic_artikel

Launokorpi_artikel

Då det gäller grupper frågar man om besöksmål för dags- och rundturer. 

Kommunens utvecklare av turismen och destinationerna, Stella Törnroth, Kaisa Launokorpi vid J & M Launokorpis bussbolag, guiderna på Kimitoön och i Salo har alla positiva förväntningar inför sommaren. Världsläget är förvisso osäkert. Den internationella turismen är mindre än normalt och bl.a. Visit Finland avslutar sin marknadsföring i Ryssland. Konkurrensen om inhemska turister hårdnar och man hoppas att de ska välja att resa i hemlandet också i år. Detta är den enda möjligheten att liva upp resebranschen i den rådande krisen. P.g.a. det osäkra läget bokar de flesta sin resa först närmare avresedagen. Detta skapar utmaningar för arrangörerna, guiderna och leverantörerna av olika tjänster. Egentliga Finland och skärgården gynnas av sin naturmiljö och sin kulturhistoriska rikedom. Skärgården nås året om.

DE SOM planerar en resa till Kimitoön frågar efter öppettider, möjligheter att arrangera lägerskolor och välmåendedagar för arbetstagare, tidtabeller i sjötrafiken, begivenheter, inkvartering och alldeles speciellt aktiviteter. Då det gäller grupper frågar man om besöksmål för dags- och rundturer. Äldre gruppresenärer är intresserade av sommarens och höstens stora begivenheter med möjligheter att handla. Man informerar dem om hur fin skärgården är om hösten.

Fortfarande blir turisterna förvånade över att avståndet till Åbo och Helsingfors är så kort men också över de tämligen långa avstånden mellan olika beöksmål på Kimitoön. De lokala guiderna har gjort upp ruttförslag och researrangören J & M Launokorpi har planerat olika paketresor. Launokorpis resepaket till bl.a. Åland, Tyskland, Lofoten, Öland och Gotland samt de olika skärgårdsturerna är populära. Förväntningarna på beställningsturer finns också.  Söderlångvik Gård besöktes i fjol av 15.572 personer och i år väntar man sig lika många besökare.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202213

KAISA LAUNOKORPI berättar att turisterna vill uppleva nya saker och att det är vad företaget strävar att ge dem. Temaresor såsom mat-, cykel- och ridningsutflykter väcker intresse. Hon nämner den underjordiska rökbastun i Finnhova och i april en utfärd med Helene Schjerfbeck-tema. På sommaren kommer bolaget att köra en busstur mellan Kimito och Helsingfors. Turen startar på torsdagsmorgonen från Kimito och på fredagskvällarna kör man från Helsingfors till Dalsbruk. Man planerar lägga de färdiga resepaketen på en online-plattform så bokningarna och betalningen i huvudsak kan ske online. Guiden Calle Storm säger att skärgårdskryssningarna i fjol slog rekord. Redan nu har man bokningar för sommaren. Kryssningarna ordnas onsdagar, fredagar och lördagar under veckorna 26-31.

skärgården_artikel

ARC GATE-projektet bekostas av Central Baltic. Med dess hjälp, och andra utvecklingsprojekt inom turismtrafiken  anbringas i sommar nya digitala infotavlor i hamnarna i Dalsbruk och Kasnäs. Med projekten strävar man bl.a. till att göra det lättare att hitta rätta kommunikationer.

Tidtabellerna för havs- och busstrafiken koncentreras på Matkahuoltos öppna gränssnitt där man utnyttjar den digitala reseinformationen på infotavlorna i hamnarna, säger Stella Törnroth.

På infoskärmen kan man bläddra fram vad som händer i området. Begivenheterna överförs direkt från Visit Kimitoöns händelsekalender. Man hoppas att alla arrangörer av begivenheter ska utnyttja kommunens gemensamma arbetsredskap allt aktivare så att invånarna, fritidsboende och besökare ska hitta intressanta begivenheter året om. Redan nu finns där mycket olika händelser såsom Sagalunds levande lördagar, filmförevisningar, Öröresorna, Bengtskärs Ådaresor och säsongöppningen i Vikingacentret i Rosala. I fortsättningen publiceras händelsekalendern också månatligen i Annonsbladet.

NORDIC GRAVEL SERIES grusvägscyklingsjippo arrangeras den 17-19 juni med tonvikt på internationalism. Jippot förverkligas i samarbete med lokala företag, bl.a. Söderlångvik och Storfinnhova. Vem som helst kan delta och på sin egen cykel njuta av landskapen. Mera info på Nordicgravel

DALSBRUKS byalag arrangerar den 11 juni öppning av sommarsäsongen med mångsidigt program (föreningen fyller 10 år). Info på byalaget Facebooksida. Också festivalen Norpas fyller 10 år. Stor publik väntas till Baltic Jazz och Kimitoöns Musikfestspel liksom till många andra begivenheter.

Guidernas promenader i Dalsbruk om torsdagarna veckorna 26-31 startar på torget och går till uddens ände. Bruksmuseets traditionella bruksvandringar fortsätter också. I dagarna öppnar guideföreningen en ny hemsida. Guideföreningen arrangerar också tillsammans med Dragsfjärds pensionärer fyra rundturer för ensamboende pensionärer. En av turerna sker i samråd med hemvården så, att personalen föreslår vilka rörelsehämmade patienter som kunde tas med. Den turen är kortare p.g.a. mat- och läkemedelstider. De övriga resorna är heldagsresor.

Calle Storm guidar i Dragsfjärd och medhjälpare på turerna är sex friska pensionärer. Storm har föreslagit att pensionärsföreningarna i Kimito och Västanfjärd skulle arrangera liknande utflykter.

GUIDEFÖRENINGEN för Salos och Kimitoöns guider fortsätter med sina traditionella, för alla öppna kyrkoguidningar på svenska och finska i samarbete med församlingen. Info i händelsekalendern, på församlingens hemsida och på föreningens kontinuerligt uppdaterade hemsida. En av Saloguidernas traditionella torsdagsturer från Salo går till Björkboda. I juli planeras en lördagspromenad i Strömma.

KIMITOÖNS och Pargas gemensamma resetidning ”Skärgård 2022” kan igen avhämtas i matbutiker, bibliotek och infokiosken i Kasnäs. Företagare i turistbranschen kan före den 25 mars anmäla sig till en samarbetsverkstad som ordnas i Kasnäs den 6 april kl. 17.30. Där kan man berätta om sina sommarbegivenheter. Man går igenom bl.a. de strategiska målen för turistnäringen, Visit Kimitoöns roll, beslutar om resebranschens interna informationskanaler, överväger gemensam framtida marknadsföring och turismsatsningar i fortsättningen. Kasnäs berättar om STF-stigen och satsningarna på hållbar turism. Kaisa Launokorpi talar om hur viktigt det lokala samarbetet är. Avsikten är att reda ut researrangerandet terminologi och vad termerna innebär i praktiken. Ett gott samarbete och speciellt prissättningen är grunden då man skapar paketresor.

 

Text: Mirja Penna, Översättning.: Ingrid Sandman

saaristo_artikel

1_muminmuggar_artikel

En stor samling av muminmuggar. "Rosa" muggen på framsida från 1990 var de första muggarna. Priset ligger nu runt 500 euro.

De första muminmuggarna tillverkades i början av 1990-talet. Finländarna, som i årtionden blivit förtjusta i Tove Janssons berättelser om figurerna i Mumindalen, tog genast muminmuggarna till sina hjärtan. Designen man använt till muminmuggarna är Arabias Teema-modell, designad av Kaj Franck. Muminillustrationerna till muggarna är till största delen gjorda av Tove Slotte, efter Janssons originalillustrationer. Med åren har muggarna stigit i värde, speciellt 1990-tals muggarna och specialmuggar som tillverkats i begränsat antal.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202212

I början utkom endast några muggar i året. Från och med år 2006 började man tillverka säsongsmuggar, en för sommarsäsongen och en för vintertiden. De muggar som är oanvända och har originalklistermärket kvar, ligger högst i värde för samlare. Desto flera muggar som utkom, desto flera människor började samla på dessa. Muggarna är populära i hela världen och man hittar många samlare i Asien, USA och Europa. 

I dagsläget har det utkommit över 100 olika muminmuggar. De allmännaste muggarna får man för någon tia, medan man för de sällsyntaste muggarna hamnar att betala flera tusen euro. Samlare säljer och köper muggar via auktioner och olika säljsidor på internet. Då nya specialmuggar utkommer, bildas ofta flera hundra meter långa köer utanför affärerna. Det lilla mumintrollet och hans vänner charmar människor i alla åldrar över hela världen.

Text & foto: Maria Manelius

4_muminmuggar_artikel

De senaste muminmuggarna är ”Lilla my på ängen” och ”Stinky i farten”, som utkom i februari.

3_muminmuggar_artikel

Mumindagsmuggarna från 2018 och 2021 sålde fort slut och steg i pris hos samlare.

1_Juniorerna_IMG_2244_artikel

Melvin Dahlbom, Abbe Lindström, Linus Forsman & Adam Ahlfors.

FC Boda mötte Hangö IK i Pemar på fredag kväll. Det var lagets första träningsmatch inför kommande fotbollssäsong. FC Boda spelar denna säsong i femte division som ifjol. I serieöppningen möter FC Boda laget FC Global vecka 15, plats o tid är inte fastslaget ännu.

I träningsmatchen spelade flera juniorer, tre juniorer debuterade; Abbe Lindström (född -06), Linus Forsman (-05) och Adam Ahlfors (-05), Melvin Dahlbom (-07) spelade redan ifjol i några matcher med FC Boda. 

Det kändes bra inför debuten, sade spelarna, tränat har de minst tre gånger i veckan i vinter.

FC Boda har tränat under Sven Ivars och Markus Dahlbom i vinter. Sven Ivars spelar även i år, och kommer ytterligare att sköta lagledaruppgifterna.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202211

Positivt att juniorerna klarade sig galant, och också att vi hade flera tidigare spelare med som var med och kände på fotboll på nytt. De nya juniorerna kommer nog direkt att vara viktiga i laget. Abbe Lindström klarade sig fint i mål, flera fina räddningar. Första träningsmatchen, och det syntes förstås för alla, säger Sven Ivars.

Det blev en 2-7 förlust mot HIK med en trupp som ännu lever inför seriestart.

Resultatet var inte det viktiga, utan det att vi fick en träningsmatch under för att kunna kolla läget, fundera vad vi behöver fokusera på, och framförallt att lära känna varandra som lag. HIK hade högre tempo och var mer samspelta, och det är väl i ett nötskal det som vi också behöver komma till, men det kommer att kräva en tid ännu. Vi har en månad kvar till seriestart, och vi försöker förbereda oss för det så gott det går, säger Sven Ivars.

Nästa träningsmatcher spelar FC Boda 25.3 och 2.4.

Text & Foto: Michael Nurmi

2_FC Boda mot HIK_IMG_2266_artikel

FC Bodas trupp mot HIK.

1_alexander_kruglov_galina_leonova_ilya_kruglov_artikel copy

Familjen Kruglov vill hjälpa Ukrainas folk genom att ordna en pianokonsert. Från vänster Alexander Kruglov, Galina Leonova och Ilya Kruglov.

Då Ilya Kruglov vaknade torsdagen den 24 februari och såg nyheterna om att Ryssland hade anfallit Ukraina, kändes det helt ofattbart. Han trodde nästan att han ännu sov och att det var en mardröm och inte verklighet. Han fördömer anfallet och säger att det är helt omotiverat för Ryssland att anfalla Ukraina och att inget egentligen kan vara en orsak att starta ett krig. Rätt fort efter den hårda chocken, bestämde han sig för att han måste göra det han kan. Eftersom han är musiker, blev det ett naturligt val att arrangera en pianokonsert till förmån för Ukrainas lidande folk. Han kontaktade församlingens musikledare Peter Södergård, som genast var med på noterna och ordnade det praktiska för att kunna genomföra konserten, som hålls i Villa Lande lördagen den 19 mars klockan 16.00. I samband med konserten har åhörarna möjlighet att ge ett frivilligt bidrag, som går direkt till Kyrkans Utlandshjälps insamling för Ukraina.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202210

FAMILJEN KRUGLOV, hemma från Ryssland, har bott i Dragsfjärd i många år. Barnen Alexander och Maria är uppväxta på Kimitoön. Hela familjen mår dåligt av kriget och har stor medkänsla för den civila befolkningen i Ukraina som lider stort just nu på grund av en mans ambitioner.

De är glada att de lever i Finland, ett respekterat land med samma rättigheter för alla. Kruglov säger att familjen märkt av att landet Finland har gott rykte utomlands. De brukar säga att de är ryssar som bor i Finland och då blir folk genast positivt inställda och berättar vad de vet om Finland. Kruglov säger vidare att det är en tragedi för Ryssland att president Vladimir Putin försämrat Rysslands rykte i världen under den tid han har varit i makten.

- Det är hemskt att en person kan förstöra framtiden för så många människor, säger Kruglov.

Sonen Alexander har nyligen avtjänat värnplikten vid Nylands brigad. Finland har blivit hans hemland och han säger att han är redo att skydda Finland i vilken situation som helst. Hela familjen Kruglov önskar och hoppas på att förnuftet och godheten segrar över detta vansinne och att kriget tar slut. Fast de flesta ryssar påverkats av den propaganda som de blivit matade av i åratal, finns det motstånd mot kriget i Ryssland. Kruglov berättar att många, speciellt högutbildade personer, som bland annat vetenskapsmän, läkare och musiker, skriver på protester mot kriget. 

- Finns det vilja att sluta fred, så går det, avslutar han.

Under konserten i Villa Lande kommer åhörarna att få lyssna till verk av kompositörerna Chopin, Brahms, Liszt, Bach, Rachmaninoff och Debussy. Nu har Kimitoöborna möjligheten att lyssna på vacker musik och samtidigt stöda Ukrainas folk gemensamt med familjen Kruglov.

 

Text & foto: Maria Manelius

1_LiggandeBW - Photo by Mathias Lönnström_artikel

Sanna Järf och Alexandra Lönnström bjuder in till det glada 1920-talet. Foto: Mathias Lönnström

Efter två år av pandemi, med en inhiberad festival år 2020 och en litet annorlunda festival förra sommaren, tror Baltic Jazz gänget nu på att årets festival kan förverkligas enligt planerna. De första biljetterna släpptes redan för två veckor sedan till festivalserien Arcipelago Sea Jazz, där Baltic Jazz är först ut av de fyra festivalerna. Årets festival går av stapeln den 8 till 10 juli i ett somrigt Dalsbruk.

FÖRENINGENS ordförande Sanna Järf säger att glad jazz kanske inte går hand i hand med rådande världsläge, men att musiken är terapeutisk och inger hopp för människor. Samhället öppnar upp och man vill nu ta igen det man missat under pandemin. Under senaste festival hamnade man tänka lite utanför boxen och vissa saker fungerade så bra, att man tar med sig dessa även till årets festival. Hon nämner då bland annat lördagens traditionella långa parkkonsert, som nu är uppdelad i tre olika konserter. En del kanske vill gå på alla, medan andra väljer någon av konserterna.

Även i år koncentrerar man konserterna till den lummiga bruksparken. Nytt för i år är att torgestraden fungerar som scen för de mindre avgiftsfria konserterna. Inga konserter hålls i år i gamla mekaniska verkstaden. Redan på festivalveckans måndag bjuder man på musik i samarbete med Dalsbruks byalags tillställning ”Musik på torget”. På ortens traditionella onsdagstorg blir det parad och konsert med Maarian VPK:n soittokunta. Tjuvstarten blir som förut i Kasnäs på torsdagen med Archipelago Sea Jazz All Stars.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202209

VERKSAMHETSLEDARE Alexandra Lönnström ser mest fram emot lördagens helkväll i festivalens hemliga lönnkrog. Det är en temakväll med upplevelser, show och levande musik. Detta blir något alldeles extra, med begränsat antal platser och bokningar endast per e-post. Det är 1920-tals tema och deltagare får gärna klä ut sig i tidsenliga kläder. Den bästa dräkten premieras.

I parken blir det Beatles-covers på fredagen med Pargasbandet She´s Leaving Home och mera bluesbetonat på lördag kväll. Arne Alligator uppträder för barnasinnade på lördagen och efter konserten ordnas instrumentworkshops. På söndagen firas gudstjänst i parken tillsammans med Kimitoöns församling och Baltic Gospel Singers ger konsert i den 100-åriga Dalsbruks kyrka på eftermiddagen. I stället för traditionell parkkonsert blir det stumfilmer med Charlie Chaplin, ackompanjerat på piano med festivalens konstnärliga ledare Antti Sarpila på söndagen. Avslutningskonserten hålls i vanlig ordning i Söderlångvik.

DE FRIVILLIGA som varje år ställer upp och ser till att festivalen går att genomföra är guld värda enligt arrangören. Deras antal uppgår till över hundra personer. Biljettkontoret kommer att finnas i Bio Pony. Infopunktens placering är ännu oklar, men den kommer att finnas synligt för festivalbesökare. 

Föreningen kommer inte mera att sköta arrangemangen för jazzgatan med försäljare. Man hoppas på att någon företagare eller förening visar intresse för den biten. Jazzgatan har varit en viktig del av festivalstämningen. Järf menar ändå att det är tid för någon annan att ta över den biten. Hon säger att föreningen har nog med arbete och att det skulle vara tid för ett nytt fräscht grepp för jazzgatan.

Årets festival är den 34:e i ordningen. Målet är att biljettförsäljningen ska nå upp i samma nivåer som innan pandemin. Man siktar nu på att sälja 2500 biljetter till årets festival. Så hoppas på att vädret är på festivalens sida, eftersom det mesta av programmet sker utomhus. Mest av allt hoppas man förstås på att festivalen kan ordnas som planerat och att Dalsbruk igen fylls av glad jazzmusik och glada människor. 

Text: Maria Manelius, Foto: Mathias Lönnström

IMG_1367_artikel

Monica Hellberg och Leena Fabiansson hjälper till med bössinsamlingen. Folk har deltagit i samlingen väldigt bra och vi tackar alla redan vi det här laget, säger Hellberg.

Röda Korset samlar nu in pengar med en bössinsamling. Susanne Piekkala från Kimitoavdelningen säger att penningdonationer är det bästa sättet att hjälpa för med dem kan man anskaffa just det som behövs. Bössinsamlingen pågår till månadens slut. Enligt henne märker man att läget i Ukraina berör alla. Människorna deltar gärna och vill hjälpa. I Kimito märks insamlingen bäst under veckosluten.

Åbolandskretsens verksamhetsledare Annalena Sjöblom säger att materiell hjälp inte för ögonblicket når ukrainarna.

- Grannländerna tar emot flyktingar och saker behövs inte.

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202209

Människor på flykt undan kriget får inte ta saker med sig. Enligt Röda Korset ställer enskilda donationer tyvärr bara till oreda. Enligt Sjöblom kan man lätt köpa alla behövliga förnödenheter i Polen så det finns inte behov av materiella donationer. Det bästa är att donera pengar, antingen till Röda Korset eller andra hjälporganisationer. Mat och kläder finns färdigt paketerade i Polen och de levereras genast till Ukraina eller dess gräns då Ukraina ber om det.

Nu lönar det sig att ta det lugnt med insamlingar av saker. Tyvärr blir det mesta av sakerna olevererade och det finns inte lagerutrymmen. Tyvärr blir leveranserna i värsta fall bokstavligen kvar på vägen.

Finlands Röda Kors har kläder för 200 000 människor i lager i Tammerfors. De kan snabbt levereras om så behövs. Via RK kan man också anmäla sig som frivillig då hjälp behövs när flyktingar anländer till Finland.

Text & bild: Jerker Jokiniemi, Översätning: Ingrid Sandman

kuva 1 - Rosala_artikel

Förbindelsebåten gör flera turer dagligen. Resan från Kasnäs till Hitis-Rosala tar ca en halvtimme.

Vikingabyn i Rosala öppnade för sportlovsfirarna. Besökarna kunde tävla i bl.a. yxkast, bågskytte och gissningstävling. Man fick gissa hur mycket ett dryckeshorn rymmer. Rätta svaret var 3,42 liter. Ronnie Gustafsson gissade på 3,45 liter och vann en pilbåge.

Till lunch serverades kött- och grönsakssoppa med husets eget bröd. Det soliga vädret gjorde att Rosala gav en känsla av vår. 

(artikeln fortsätter under annonsen)

kompass_254x140_abl_202209

Fåglarna sjöng och mitt under turneringen flög en havsörn förbi. Otto-Mikael Tompuri från Helsingfors och Henna Terna från Borgå deltog i yxkast. Båda är förtjusta i Rosala. Tompuri är snickare men tillverkar för tillfället näverarmaturer. Terna är högstadielärare och kom för ett år sedan till Rosala för att distansjobba. Båda överväger att flytta till skärgården.

Vikingabyn öppnar så småningom för vårens lägerskolor. Den egentliga högsäsongen börjar i juni. 

Text: Jonna Lappainen, Bild: Jonna Lappalainen & Maria Salmi, Översätning: Ingrid Sandman

Kuva 2 - Rosala_artikel

Maija Salmi har bågskytte som hobby i Åbo.

Kuva 3 - Rosala_artikel

Otto-Mikael Tompuri kastar yxa.

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram