Anne-Lindroos_20201022_125554_artikel

Luciamamman Anne Lindroos hjälper flickorna i Kimito.

Luciadagen firas den 13 december. De första uppgifterna om firandet av Luciadagen i Norden härstammar från Västergötland i Sverige och är från år 1746. I Åbotrakten inleddes traditionen i början av 1950-talet i Pargas. På Kimitoön väljer man två lucior. Lucia med följe uppträder i Kimito och Dragsfjärd. Folkhälsans lokalföreningar arrangerar omröstningarna.

För de praktiska arrangemangen finns en ”luciamamma”. Hon hjälper flickorna att hitta rätta kläder, sköter om att de blir fotograferade, vägleder dem i att uppträda, avtalar om luciaföljets besökstider och fungerar som kontaktperson till skolan. I Kimito fungerar för tredje året i följd Anne Lindroos som luciamamma. När hon gick i pension fick hon tid till frivilligarbete. Luciatraditionen är viktig för henne.

Lindroos är hemma i Hangö. Hon berättar att hon från liten har deltagit i luciafirandet. Hon har också många år besökt luciafesterna i Wrethalla med sina egna barn. För henne är Lucia med följe ljusbringare som ger hopp i den mörka nordiska vintern. Lindroos menar att luciabesöket är speciellt viktigt för äldre människor, särskilt för dem som sällan får besök.

Lindroos lär flickorna förhålla sig till uppdraget med respekt och med det allvar som hör till. Uppträdandena sköts med värdighet och på ett sätt som visar respekt. Lindroos beskriver ett besök i Almahemmet för ett par år sedan. Husets katt inspirerades av flickornas sång och ville sjunga med. Då kunde flickorna inte hålla sig för skratt.

I ÅR ÄR kandidaterna sju i Kimito och rösta kan man fr.o.m. söndag. Kandidaterna är fotograferade av Mathias Lönnström. Alla har en röst. Rösta kan man i S-market och K-supermarket. Också i år kröns Kimitos Lucia i kyrkan. Därifrån går kortegen till torget där byalaget ordnar program. För det musikaliska svarar Lina Källberg.

I år vållar coronan huvudbry och inom Folkhälsan funderar man mycket på hur man kan förverkliga luciabesöken tryggt genom att utnyttja olika tekniska lösningar.

DALSBRUKS och Dragsfjärds Folkhälsanföreningar turas om att ordna luciafestligheterna. I år är det Dragsfjärds tur. Viceordförande Nina Sjöblom berättar att föreningens styrelse gemensamt sköter om luciamammans uppgifter. Också i Dragsfjärd ansvarar Lina Källberg för inövandet av sångerna, en uppgift som i Dalsbruk har skötts av Jenni Engblom.

I år är kandidaterna två till antalet. Rösta kan man göra i Sale, Kompis, Kärra och Genböle (den renoverade butiken öppnas 12.11), K-market och Kasnäs bad. Dragsfjärds lucia kröns i Dragsfjärds kyrka.

När man röstar på sin kandidat kan man utöver röstsedeln lägga ett frivilligt bidrag i insamlingsbössan.

 

Teksti ja kuva: Jonna Lappalainen & Arkisto/Arkiiv, Översättning: Ingrid Sandman

KajNordgren_artikel

Kaj Nordgren.

Första gången läkaren ordinerade en fetmaoperation för Kaj Nordgren var i april år 2009, då han vägde 175 kilogram. För att operationen skulle genomföras, fick han som uppdrag att gå ner till 160 kilogram. Eftersom han innan den tänkta operationen var tre kilogram från målet, blev det ingen operation. Följande gång fick han en ny remiss för operation på våren år 2014. Han var då ännu inte färdig för processen och avbokade själv operationen på hösten. Efter det trodde han att läkaren aldrig mer skulle ge honom en chans att via operation minska i vikt.  Nordgren säger att han har läkaren Anna-Kaarina Ounaslehto från Åbolands sjukhus att tacka för sitt nya lättare liv. Det var hon som i februari 2018 fick honom att inse att tiden tar slut för honom. Det är nu han måste ta beslutet att förändra sina levnadsvanor och göra operationen. Nu var tiden mogen också för honom själv, och han blev genast godkänd för att få operationen utförd. Samtidigt lämnade han också alkoholen för gott.  Då vägde han 163 kilogram. Innan operationen i september år 2019, måste han hålla en låg-kalori diet i sex veckor. Det enda han åt under dessa veckor var fem burkar proteinföda om dagen. På operationsdagen hade han gått ner till 140 kilogram.

 

OPERATIONEN, en gastric bypass operation, där man kopplar ur en stor del av magsäcken och en del av tunntarmen, gick bra. Han fick stanna två dygn på sjukhuset och då han kom hem kände han sig mycket bättre än han hade förväntat sig. Han hade just ingen värk och orkade vara uppe på dagarna, fast han inte fick göra något ansträngande. Han fick inte äta fast föda, så det blev mest att äta soppor. Sakta men säkert har vikten rasat efter operationen. Idag ett drygt år senare väger han runt hundra kilogram och mår så mycket bättre. Han äter lite och ofta och prövar sig fram med vad magen tål.

- Vågen har blivit min nya bästa vän, säger Nordgren, som numera håller stenhårt koll på vikten.

 

RESAN HAR inte varit lätt. Nordgren säger att det var psykiskt tungt innan operationen. Han hade aldrig klarat detta utan det stöd han fått av frun, familjen, vänner och arbetskollegor. Man måste tro på sig själv, vara målmedveten och öppen mot sin omgivning, för att lyckas. Han säger att han inte hade klarat av denna resa utan operationen, men att den egentligen bara är ett hjälpmedel. Man måste vara motiverad och göra det mesta av jobbet själv. En av de svåraste sakerna innan operationen, var att förstå att man verkligen inte behöver mängder av mat för att överleva, man klarar sig med så mycket mindre.

Nordgren har haft diabetes typ 2 sedan år 2000 och innan operationen tog han dagligen 100 enheter insulin samt andra tabletter. Nu har han kunnat lämna bort både insulin och tabletter. Blodtrycket har sjunkit och han äter nu blodtrycksmedicin endast för sin höga puls. Det har tillkommit en livslång vitaminkur. Han får injektioner med B-vitamin var tredje månad. Dessutom äter han multivitaminer och kalcium.

 

TIDIGARE JOBBADE han nästan hela tiden. Nu har han lärt sig att också kunna säga nej och han lyssnar mera till sin egen kropp. Under året efter operationen har han satt tid på renovering av det egna huset. Tidigare skulle han inte ha orkat göra så mycket själv, men nu har han mycket mera energi. Frun Cami Moberg-Nordgren är mycket stolt över sin man. Det har varit tufft även för henne och hon har oroat sig både över operationen och hur han skulle klara förändringen. Det har visat sig gå över förväntan. Nu gör de mera saker tillsammans. Tidigare orkade han inte gå mera än hundra meter innan han sökte efter en bänk att vila sig på. Nu kan de gå ut och promenera tillsammans. Cami berättar att förändringen också lett till ett par komiska tillfällen, då hon inte känt igen sin egen man, utan trott sig se någon annan. De har köpt en husbil och reser gärna runt i Finland och upplever nya ställen tillsammans. Nuförtiden klarar han också av att kliva in i en båt, för att åka ut och fiska, eller att gå i skogen med vänner på jakt. Två gånger har han fått byta ut hela sin garderob efter operationen.

- Det känns overkligt att kunna gå in i vilken affär som helst och hitta kläder som passar, säger Nordgren.

Responsen från omgivningen har varit enbart positiv. Nordgren står gärna till tjänst och berättar om sina erfarenheter för andra. Han rekommenderar verkligen en fetmaoperation för den som behöver. Livskvaliteten förbättras enormt och det känns som om man har fått ett helt nytt liv.

Text och foto: Maria Manelius Käännös: Ingrid Sandman

Kalkholmen_artikel

Kalkholmen med den nyrenoverade restaurangen Terrassn var välbesökt i sommar.

Kimitoöns Båtcenter arrangerar under höstlovet, den 16.10 kl. 12-18 och 17.10 kl. 10-14 ett tillfälle att provköra båtar vid Kalkholmens Marina i Västanfjärd.  Samtidigt kan man bekanta sig med företagets tjänster.

Företagets marknadsförare Freja Rudels berättar att tillställningen är öppen för alla och att restaurang Terrassn också är öppen. Man kan komma utan avsikt att provköra båtar bara för att bekanta sig med marinan.

Enligt henne har många lokala redan besökt stället för att se vad där har hänt sedan båtcentret tog över på Kalkholmen. Provkörningen arrangeras enligt drop in-principen.  Försäljarna är på plats båda dagarna. Man hinner provköra flera båtar.

- Det lönar sig att vara förberedd på höstväder, säger hon.

Det är lätt att jämföra båtarna då man får tillfälle att provköra dem. Åtta båtar i tre olika storleksklasser står till förfogande. Man har valt ut de nyaste båtarna ur Busters, Yamarins och Cross modellurval. Busters nyhet Buster X presenteras för första gången. Enligt Rudels är provkörning det bästa sättet att bekanta sig med båt och båtliv. Kalkholmen Marina har på så sätt en klar fördel jämfört med många andra båtförsäljare.

Rudels hälsar också nybörjarna välkomna. Företagets personal är alltid med ombord så man behöver inte vara en erfaren båtförare. T.ex. Yamarin 60 DayCruiser är en passlig utflyktsbåt för nybörjare.

Om man har bekantat sig ordentligt med båten och provkört den försäkrar man sig om ett gott köpbeslut. Rudels anser att man ska pröva på båtar av olika storlek för då märker man vad som passar bäst för de egna behoven. Hon påpekar också att det är bra att provköra på hösten för då kan man avgöra t.ex. vilken vindruta som fungerar bäst till sjöss.

KALKHOLMENS Marina har sin första säsong bakom sig och hamnen har verkligen varit populär. Rudels berättar att båtar har gått åt och att säsongsplatserna har varit fullbelagda. Till nästa säsong ämnar man öka antalet båtplatser.

Hon säger att båthandeln har ändrat karaktär under de senaste åren. Nuförtiden uppskattar båtfolket service och bekvämlighet. Därför är det bra att arrangera provkörningen på hösten. Det är ju då försäljarna beställer in båtarna till följande säsong.

Beslutar kunden om köpet på hösten garanteras att man får just en sådan båt man vill ha också vad utrustningen beträffar. På våren är en del av båtarna färdigt utrustade med standardutrustning så man kan bli tvungen att kompromissa ifråga om den. Rudels säger att det är smart att skaffa sin båt nu för då kan man sjösätta den genast på våren.

- Vi vinterförvarar en eventuell inbytesbåt.

Kimitoöns Båtcenter har över hundra båtar i vinterförvar. Detta är en del av företagets service varigenom man underlättar båtlivet så mycket som möjligt.

Teksti: Jerker Jokiniemi, Översättning: Ingrid Sandman 

040920-Buster-X-ja-Lx-printti-145-(1)

Buster X är höstens nyhet. Man kan provköra nyheten vid Kalkholmens Marina den 16 och 17 oktober.

VillaLande_biofix_IMG_4820

Bio Fix  i Villa Lande.

Vi frågade kultursekreterare Hanna Mehtonen-Rinne om Covid-19 säkerhetsåtgärderna som är tagana på Bio Fix, och ifall man kommer man att fokusera på nåt på kommande föreställningarna?

De åtgärder man vidtagit redan tidigare: 

- Begränsat antal platser till försäljning (för tillfället 80)

- Handdesinfiering finns utplacerad inne i och utanför salen samt övriga ställen i Villa Lande

- Städningen av biosalong och toaletter är intensifierad

Man har även uppmanat publiken att uppmärksamma säkerheten genom att:

- Hålla en till två tomma platser mellan varje sällskap.

- Komma i tid till biografen och hålla avstånd i kön. Dörrarna till salongen och biljettförsäljningen öppnas en halvtimme före föreställningen börjar.

- Tvätta eller desinfiera händerna före och efter föreställningen.

- Använda ansiktsskydd om möjligt.

Åtgärderna finns även listade här samt utanför auditoriet i Villa Lande: https://www.kimitoon.fi/se_gor/film

- Ankomsten till biografen har hittills förlöpt bra - människor har kommit i god tid och eftersom dörrarna har varit öppna har det inte uppstått köer. Den enda situation då det hypotetiskt kan uppstå köer är situationen då människor lämnar salen, eftersom filmen tar slut samtidigt för alla i publiken. Detta kommer vi att åtgärda genom att uppmana människor att vid behov sitta kvar i salen en stund och därmed undvika köer. Man kan även ta med sig jackan in i salen för att undvika folksamling vid klädhängarna, säger Mehtonen-Rinne. (MN)

 

Elisa-Forsman-med-sina-2-hundar-Loppan_Nemo_artikel

Elisa Forsman med sina två hundar Loppan & Nemo. 

Eftersom många av oss är mycket hemma nu i Covid-19 tider, är det lätt att tänka att detta nu är en bra tidpunkt för att skaffa hund.

Hunden har länge ansetts vara människans bästa vän och familjemedlem. För somliga även en arbetskamrat, motionsvän, vakthund eller assistent.

Elisa Forsman arbetar som hundtränare och menar att det är viktigt att inte enbart skaffa hund för att man upplever att man vill ha, det är viktigt att planera framåt och fundera igenom noggrant innan man väljer att skaffa hund.

Hon påpekar att det är viktigt att ta reda på information om rasen samt rastypiska beteenden för att få deras grundbehov tillfredsställda samt att man har tid och kapacitet att erbjuda hunden det den behöver för att må bra.

Det finns massor av olika raser där alla har olika grundbehov, motionsbehov, tankearbete eller annan aktivitet. Skolning och träning förhindrar eventuella beteendeproblem och sjukdomar.

Förutom detta rekommenderar hon även att välja seriösa uppfödare, kolla upp stamtavlor och hälsouppgifter för att undvika sjuka valpar, samt se till att skriva ett köpeavtal.

Trots Covid-19 tider är det viktigt att komma ihåg att vi kommer återgå till en normal vardag förr eller senare, d.v.s. människor återgår till arbeten och är inte lika mycket hemma längre vilket hunden kommer få känna av.

Forsman påpekar att det nu däremot kan vara en bra tidpunkt för att i lugn och ro vänja hunden vid att vara ensam, detta för att minska risken för separationsångest.

Hon startade sin egen firma vid namn Scent Alert Dogs år 2014, innan det arbetade hon på Brusaby som djurtränare samt yrkeslärare.

Själv arbetar hon främst med såkallad hypohundskolning, d.v.s. assisterande hundar för diabetiker. Hundarna lär sig att varna vid högt och lågt blodsocker, kraftiga ras eller förhöjningar i blodsockret samt för ketoner. Förutom detta lär hon även ut grundlydnad.

Hon menar att det finns en viss skam i att söka hjälp och stöd då problem uppstår, men uppmuntrar till att modigt våga ta kontakt och fråga om råd vid behov.

 

Text & foto: Heidi Lindberg / IS

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram