soderlangvikgard_artikel

Söderlångvik Gård.

Plockningen av äppelskörden på Söderlångvik Gård är i full gång och skörden är riklig. Årets Äppeldag är lite annorlunda än tidigare år. Det blir ingen provsmakning, däremot finns flera äppelsorter till försäljning. Äppelförsäljningen kommer att finnas skilt från det övriga marknadsvimlet.

- Tips om vilka äpplen som lämpar sig bäst både för lagring och äppelpaj delar vi gärna med oss, och vi har specialpriser på många av sorterna, berättar trädgårdsmästare Karin Arfman.

Förutom äpplen finns det möjlighet att köpa hem delikatesser och hantverk av lokala aktörer.

- Vi har glädjande stor uppslutning på skörde- och hantverksmarknaden i år. Det kommer att finnas gott om fräsch närodlad mat och fina hantverk. Närvarande kommer att vara till exempel glaskonstnär Jarl Hohenthal från Dalsbruk, som stod för Äppeldagskonstverket Nattäpplet år 2018, konstaterar kommunikatör Hanna Vuorio-Wilson.

Ett flertal utställare kommer att ha anknytning till skogsbruk, skogsvård och trädvård. Söderlångvik Gård vill på det här sätter lyfta fram sitt stora markinnehav. På plats finns bl.a. Skogscentralen, virkesuppköpare och redskapsförsäljare. Teppo Suoranta och Siv Wikström kommer att undersöka parkträd med hjälp av ljudvågsinstrument och microborr.

Till Äppeldags-konceptet hör ett konstverk, som passar in i gårdens miljö. Katja Öhrnbergs uteskulptur Ringdansen med sina pigga färger är belägen på östra sidan av huvudbyggnaden.

- Gå med i ringdansen, sätt dig ner vid stubben och lyssna på det träden och den övriga naturen har att berätta för dig, uppmanar producent Kerttu Raittila.

Konstverket är en del av Öhrnbergs utställning Elixir, som finns att beskåda även i Café Söderlångvik. Måleriworkshopen Färger & Känslorsom leds av Sagalunds barnkulturcenter följer samma tema som utställningen och Äppeldagskonstverket.

I samarbete med Baltic Jazz uppträder klarinettisten och saxofonisten Antti Sarpila kl. 12.00. Musiken fortsätter kl. 13.00 med ett uppträdande av Kake & co, och avslutas med barnens storfavorit Arne Alligator kl. 14.00. Det finns även hästridning för barn, samt det traditionella författarsamtalet i Vagnsmuséet som i år är en presentation av hembygdsboken Vårt Hitis. Kimitoöns Sjöräddare kommer att vara på plats i bryggan och förevisa den nya sjöräddningsbåten Mona, vars namn har anknytning till Söderlngvik Gårds historia.

Söderlångviks museum har genomgått en omfattande grundrenovering, som börjar vara på slutrakan. Muséet är inte ännu öppet för besökare, utan kommer att öppnas i maj 2021. Huset kan såklart beundras utifrån. Parken är också vackert förnyad och kommer att presenteras. Parkens planerare Victoria Hagman från VIVA Garden kommer att ha en guidad tur på svenska kl. 11.30 och en på finska kl. 13.00.

Restaurangen kommer att vara öppen under hela äppeldagen lördag 26.9 kl. 10-16.

- Dagen till ära bakar vi en äppeldagsbakelse, berättar restaurangansvariga Tanja Holmström och hälsar besökarna välkomna. (ABL)

1_fabrik-artikel

VD Göran Eriksson

Nya fasader på hallar, konstruktioner med över 100 ton stål och 600 löpmeter nya innerväggar har under de senaste månaderna byggts för att renovera de gamla fabrikshallarna i Dalsbruk. Därtill har ca 1,5 hektar asfalt lagts i vissa hallar och på gårdsplanerna. VD Göran Eriksson berättar att det har varit en oerhört hektisk sommar. I juni slöt man avtal med nya hyresgäster och har i bråd takt efter det iordningsställt hallar för deras verksamheter. Mellan 30 och 40 lokala yrkesmän har varit sysselsatta med detta, bland annat byggare, plåtslagare, elektriker och stålarbetare. Eriksson är nöjd med arbetet och säger att alla har jobbat mycket bra och flexibelt, så att man kunnat överlåta utrymmena till de nya hyresgästerna i augusti. Dalsbruks Fabrik Ab har nu över hälften av utrymmena uthyrda, vilket enligt Eriksson innebär att man ligger före jämfört med långsiktsplanen. De sista nedmonteringsarbetena avslutades ju först i vintras.

Renoveringarna och ombyggningsarbetena av hallarna innebär investeringar i miljonklassen. Då Dalsbruks Fabrik köpte hallarna och området av konkursboet fanns en stor reparationsskuld, som man nu efter hand åtgärdat i och med att man färdigställt utrymmen åt nya hyresgäster. Området har snyggats upp och fasader förnyats för att få en bättre image på området. På området finns ungefär 30 personer sysselsatta inom ett femtontal företag. Vid t.ex. båtlastningar är därtill ett antal lokala företagare engagerade.

AVENA Nordic Grain, som redan förra året började lagra havre i Dalsbruk och använda hamnen för transporter, har nu fått sällskap av ett par andra företag i samma bransch. Agro Lantmännen och Hankkija har nu också hyrt egna utrymmen i Dalsbruks Industrial & Logistics Park. Hamnen spelar en central roll för dessa hyresgäster, eftersom man lätt kan skeppa spannmålen ut till hela Europa med stora fartyg från Dalsbruk. Hamnen används också för virkestransporter, och på årsnivå kommer hamnen att anlöpas av totalt 25-30 fartyg. Hamnens strategiska betydelse kan inte underskattas, understryker Eriksson.

Vid infarten till fabriksområdet finns den stora vågen, som väger spannmålet i långtradarna, både innan och efter lossningen av spannmålet. Under hösten väntas flera hundra långtradare passera vågen. I samma byggnad har de olika företagen var sitt kontor. Harri Kiviaho, från hamnoperatören SeaPort Logistics, säger att spannmålet mognat sent i år och att det först nu börjat komma in i lager. Timo Kiviaho, berättar att de tar emot laster mellan 6 på morgonen till 20 på kvällen. Han står redo med en lövblåsare för att blåsa rent bilarna innan de kör in i hallarna för att lossa lasten, eftersom det är mycket viktigt med renligheten i hallarna som förvarar livsmedel.

DEN TIDIGARE mekaniska verkstaden har fått ett nytt golv av asfalt. Den första oktober flyttar TeijoLog Ab in och börjar tillverka bl.a. modulhus. Finslipning pågår ännu i hallen. Eriksson tror starkt på att träbyggnation och hantering av lantbruksprodukter är branscher som passar in i den gamla fabrikens utrymmen även i fortsättningen. På grund av coronapandemin finns det nu en del förhandlingar som ligger på is, beroende på en osäkerhet bland företagen.

Glädjande nog har även mindre lokala företag hyrt in sig på området. En nyhet är Juha-Pekka Seppäläs ”Saariston Mini varasto”, ett lager för både privatpersoner och företag, där man kan lagra mindre saker.

Mathias Lönnström hyr det gamla laboratoriet, som skall bli fotograferingsstudio och lager för hans webshop med maskeradkläder. På området finns redan tidigare mindre företag, främst inom byggnadsbranschen.

Text & foto: Maria Manelius

 

Företag som verkar i Dalsbruk Industrial & Logistics Park, dvs. utrymmen som ägs av Dalsbruks Fabrik Ab:

Dalsbruk Industrial & Logistics Parkin alueella toimivia yrityksiä:

Avena Nordic Grain Oy

Hankkija Maatalous

Lantmännen Agro

Kimitoöns Båtcenter Ab /

Kemiönsaaren Venekeskus Oy

Maskinentreprenör

Ben Lindström Ab / Oy

MLJ Johansson Oy Ab

CS Kiinteistötekniikka /

Asbestsanering -Asbestipurkutyöt

Seaport Logistics SL Oy

F:ma Tom Ek T:mi

F:ma Alexander Johansson T:mi

Skärgårdens Minilager Ab /

Saariston Minivarasto Oy

Oy Salmonfarm Ab

Transport Tero Lindroos Oy / Ab

Ateljee Lönnström

Marinero Ab

Seaside Service Ab Oy

John-Bjorkman_IMG_4874

John Björkman

Sagalundstiftelsen utsåg nyligen fil.mag. John Björkman som efterträdare till Li Näse, som går i pension vid årsskiftet. Björkman är infödd Åbobo och tvåbarnsfamiljen är bosatt i Åbo. Pendlandet till jobbet oroar honom inte. Han har ju arbetat i Sagalund i flera repriser.

Att han kom att studera folkloristik var något av en slump.

- Visst läste jag redan som tonåring böcker om historia, men vad jag skulle välja att studera var jag osäker på ända tills jag råkade snubbla över folkloristiken. Då blev jag nyfiken och studierna visade sig vara just så intressanta som jag hoppades. Efter två års studier sommarjobbade jag i ett museum och stortrivdes.

Björkman var den som basade för jätteprojektet att flytta Fallas huvudbyggnad till Sagalund. Falla är en av de många enheterna som fortfarande står hans hjärta nära, både som byggnad och som en plats för levande verksamhet.

- Vi  har så mycket att lära av hur man levde, gjorde och tänkte förr. Äntligen börjar många inse vikten av hållbara lösningar om det så gäller att bygga, odla eller konsumera, säger han och ser museerna som ett sätt att visa på hur man klarade sig förr och att låta dagens människor upptäcka att också kulturarvet kan erbjuda lösningar eller idéer åt dem.

Björkman berättar att Sagalund har haft besök av grupper som enkom är ute efter kunskap om hur man på rätt sätt renoverar gamla hus. Men hembygdsmuseer ger också nutidsmänniskan perspektiv på tillvaron och bidrar till förståelsen för den ort där man bor eller som man besöker. De är förstås också besöksmål som lockar turister och ger deras besök på orten mervärde.

 

BJÖRKMAN har bekantat sig med ett otal hembygdsmuseer både i hem- och utlandet. Att Sagalund får toppbetyg av honom har många orsaker. Museet har gått i bräschen i vårt land och långt tidigare än andra bjudit på guidningar av tidstypiska rollfigurer. Li Näse är den som tog modell av utländska museer och införde idén.

Det är också henne och alla de frivilliga vi får tacka för att museet ”lever” med olika evenemang och specialtillställningar för små och stora. Björkman påpekar ändå, att de flesta landsbygdsmuseerna sköts av enbart frivilliga. Avlönade resurser behövs om man ska arrangera så omfattande verksamheter som Sagalund.

Sagalund har utrymmen och redskap för att man ska kunna pröva på att ”leva som i gamla tider”. Vidare prisar Björkman den ståtliga museiparken med alla dess gamla växter, somliga rentav från grundaren Nils Oskar Janssons tid.

- Idag verkar det som cirkeln sluter sig. Det som drev Jansson var strävan att lära skoleleverna och ungdomen färdigheter som skulle göra deras liv bättre: att odla den egna trädgårdstäppan för bättre självförsörjning, skaffa sig nya insikter och kunskaper och lära sig medborgarfärdigheter.

Det är just sådana saker som Sagalund idag och i morgon arbetar för.

- Att lära genom att göra är konceptet. Visst är det spännande att Nils Oskars idéer lever och i vår tid är gångbarare än någonsin! säger Björkman och gissar att Jansson nog hade applåderat både barnkulturcentret (det enda i samband med ett museum) – och miljöpriset Grön flagg-utmärkelsen.

Björkmans visioner handlar framför allt om hållbarhet och om att bemöta aktuella frågor idag. Han är även fascinerad av Kimitobygden med all den variation ön omfattar. Rent praktiskt finns det gott om saker att göra: Sagalund ska bli mera känt och byggnader ska hållas i stånd. I oktober samlas man till ett framtidsseminarium kring bl.a. de här frågorna.

Text & foto: Ingrid Sandman

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram