pokerrunrutten_artikel

Rutten för årets Poker Run.

Lördagen den 8 augusti har man möjlighet att se och höra racerbåtarna, som deltar i årets Poker Run Hanko, då de tar paus i Kasnäs på eftermiddagen. Petri Järvinen, själv Kasnäsbo, är en av dem som arrangerar evenemanget.  De övriga i arrangörsstaben är Marko Tarkiainen, Petri Ohtonen, Tero Toivonen och Roni Sture. Järvinen berättar att läget med coronan gör att arrangemangen i Kasnäs måste omorganiseras för att fylla alla direktiv om folksamlingar. I år kommer man att stänga tankningsbryggan för andra än deltagarna i Poker Run, under de dryga två timmar det tar för båtarna att tanka. Deltagarna äter sedan lunch i ett skilt utrymme bredvid gästhamnen.

POKER RUN HANKO startar redan på fredagen i Hangö. På kvällen ordnas en välgörenhetsauktion till förmån för Finlands Sjöräddningssällskap. Järvinen berättar att man fått in fina donationer till auktionen och han hoppas att man får ihop en större summa att donera till sjöräddarna.

De närmare 60 racerbåtarna och jetskina startar sina motorer på lördagen klockan 12 och kör sedan till Östersjö Port för ett hastighetstest, innan den gemensamma starten mot Kasnäs går klockan 13.15. I år är rutten ny och går under Lövö bro till Kasnäs. Järvinen säger att båtarna givetvis följer alla hastighetsbegränsningar under rutten. Bäst kan man följa med båtarnas färd från fritidsbåtar ute på havet. Viktigt är att man lämnar farleden fri, för att undvika olyckor med de snabba båtarna. Man kan också följa evenemanget från stränder längs rutten. Stugfolk vid rutten får vara beredda på svallvågor och vrålet från båtarnas motorer. I Kasnäs är det bästa stället att se då båtarna kommer och far, från vågbrytaren och från stranden mot väster. Man kommer att ha en speaker på plats, som informerar publiken om när båtarna är på väg att anlöpa Kasnäs. Salmon Farms gård öppnas upp för bilparkering under dagen. Hamnterassen omvandlas till ett VIP-område, där man kan beställa eget bord. Skärgårdstorget blir utskänkningsområde och en Poker Run shop öppnas under evenemanget. Arrangörerna önskar att folk tar hänsyn och håller avstånd till andra och inte kommer på plats om man känner sig det minsta sjuk. Man räknar med en stor publik i Kasnäs. Järvinen berömmer samarbetet med Kasnäs, som har kapacitet att ordna service för både deltagare och publik under evenemanget.

RACERBÅTARNA får ofta kritik för att vara miljöbovar. Järvinen säger att de här båtarna visserligen för oljud och använder enorma mängder bränsle, men de körs endast under ett par race varje sommar, så miljöbelastningen blir därmed inte särskilt stor. Racerbåtarna är en hobby för ägarna, som varje vinter fixar på sina båtar för att de skall vara i skick till sommaren. Poker Run är ett evenemang där publiken får möjlighet att se Finlands snabbaste båtar i action. Under rutten får de deltagande båtarna fem stycken spelkort vid olika punkter. Den som har den bästa pokerhanden vid racets slut vinner en flygning med privatplan för fyra personer med middag i en nordisk stad. För jetskina ordnas en egen pokertävling. Varje år delas det också ut pris för de bästa maskeraddräkterna. Järvinen säger att de har egna fotografer, som fotograferar båtarna från helikoptrar. Många privatpersoner tar fina bilder av båtarna längs rutten och arrangörerna vill gärna få in bilder att använda. De tre bästa bilderna belönas med en aluminiumtavla gjord av en egen bild.

Sjöbevakarna och Sjöräddarna medverkar under evenemanget och ser säkerheten till sjöss. Starten från Kasnäs går efter klockan 16 i full fart söderut tillbaka mot Hangö, förbi Hitis, Vänoxa och Padva. Kvällen avslutas med middag och prisutdelning i Hangö. På kvällsfesten uppträder Teflon Brothers.

Man hittar mera information och aktuellt på www.pokerrun.fi samt på Facebook och Instagram.

 

Text: Maria Manelius/IS, Foto: Maria Manelius & Sami Lujala(båtfoto/venekuva)

 

pokerrun_artikel2

Petri Järvinen och Marko Tarkiainen i Kasnäs hamn.

PokerKasnas_254x180

Sami-Salminen_IMG_8835

Viruset kan snabbt ta fart igen om man inte håller fast vid säkerhetsavstånd.

I jämförelse med många andra länder, har Finland lyckats hålla coronavirusepidemin effektivt under kontroll. I nuläget har epidemin stannat upp och antalet nya bekräftade fall dagligen är lågt. Restriktionerna har sakta hävts och vi uppmanas leva enligt det ”nya normala” och ta vårt eget ansvar för att minska risken att smittspridningen tar fart igen. Kimitoöns kommuns ledande läkare Sami Salminen påminner om att trots att läget är lugnt nu, så finns covid-19 viruset fortfarande i vårt samhälle.

- Det finns exempel både från vårt eget land och andra länder, hur viruset snabbt kan ta fart igen om man inte håller fast vid säkerhetsavstånd, stannar hemma om man är sjuk och håller god handhygien, säger han.

Salminen berättar att man i Österrike infört regler om att munskydd ska användas i butiker, vilket han inte tycker att är någon dum idé för att skydda andra, i synnerhet om man har luftvägssymtom. Ännu har inga rekommendationer om munskydd införts i Finland.

- För tillfället reser också många människor från andra länder till Finland och till Kimitoön, t.ex. kommer många från Sverige till sina sommarstugor eller för att hälsa på sina släktingar. Jag vill inte peka ut svenskarna på något vis, men det är viktigt att följa rekommendationen om frivillig karantän i två veckor om man reser in i landet från Sverige eftersom det helt enkelt finns mera fall av covid-19 där, poängterar Salminen.

Trots att det är viktigt att inte glömma att epidemin fortfarande pågår, så anser Salminen ändå att vi ska leva livet och göra de saker vi vill.

- Just nu finns det inga skäl att reglera sammankomster eller hur människor väljer att röra sig och träffa varandra. Dessutom fungerar rekommendationerna som råder kring förhindrande av spridningen av covid-19 viruset också som en effektiv metod för att minska spridningen av andra typer av virus. Det ”nya normala” är något vi borde leva enligt även efter att covid-19 viruset är förbi, menar han.

Text: Rebecca Börman/IS

nya-frivilliga-Eugenia

Tryggve Röblom, Tom Westerlund, Svante Stenström och Henry Engblom välkomnar nya frivilliga med i verksamheten.

Föreningen Pro_Kimitoö-skutan r.f., som äger jakten Eugenia är i stort behov av nya aktiva frivilliga, för att fortsätta den tjugoåriga verksamheten. De flesta av föreningens aktiva medlemmar är över 70 år och man behöver få yngre med i verksamheten. Det behövs skeppare, däckspersonal, personer för underhållet, samt verksamhetsledare.Föreningen har också prentisverksamhet för ungdomar, som är intresserade av underhåll och segling. De senaste åren har man tyvärr inte haft tillräckligt med intresserade ungdomar som hållits kvar i verksamheten.

 

FÖRENINGENS STYRELSE är oroad över framtiden. Ordförande Henry Engblom berättar att alla öns tre gamla kommuner var delaktiga i byggandet av jakten Eugenia mellan åren 1997-2000.  Den anda man skapade då lever och finns kvar och han hoppas också på en fortsättning för Eugenias verksamhet. Föreningen har en välskött ekonomi, men det behövs nya, både yngre och äldre hjälpande händer till verksamheten. Man efterlyser nu personer som skulle vara intresserade av verksamheten, allt från ungdomar till nyblivna pensionärer, både kvinnor och män. Vilket språk man talar är inte heller väsentligt.

- Det skulle vara synd att bli tvungna att packa ihop en välfungerande verksamhet, för att man inte hittar volontärer, säger Engblom.

Man har nyligen uppgraderat Eugenias navigationsteknik, som nu uppfyller alla krav. AIS- systemet på Eugenia gör det möjligt för andra fartyg och till exempel sjöräddningen att identifiera fartyget och följa dess rörelser, samtidigt som det syns hur många personer som finns ombord.

 

HUVUDSKEPPARE Tom Westerlund, pensionerad lots från Hangö, har seglat med Eugenia under många år och de två senaste åren som huvudskeppare. Han säger att kravet för att vara skeppare på Eugenia är att man är inrikesskeppare med 8 månaders sjöpraktik, då man seglar i zon 2 i skärgårdshavet. I zon 3 på mera öppet hav, krävs förutom brev för inrikesskeppare, att man har 12 månaders erfarenhet som befäl på sjön. Oftast rör sig Eugenia i zon 2.

På seglatserna behövs också däckspersonal. Tryggve Röblom har varit med i verksamheten som däcksare och i underhållet sedan år 2008. För att bli däcksare krävs en kortare skolning, hygienpass, första hjälp-kurs samt nödsläckningskurs. Man bör också känna till delar och sjötermer. Man behöver också ett sjömansläkarintyg. Skolningen ges av föreningen, som också hjälper till med andra praktiska detaljer.

- Som däcksare är man allt i allo på fartyget, man plockar fram mat och underhåller passagerarna, skrattar Röblom.

 

ETT FARTYG behöver också underhållas. Svante Stenström berättar att det mesta av underhållet görs under hösten och våren. Själva fartyget ses över, likaså motorn och riggen. Taljor, block och rep skall vara i skick för att man ska kunna segla tryggt. Det fordras skolning för att kunna rigga Eugenia och hissa segel. Man behöver också folk som vågar klättra upp i masten och utföra underhållsarbeten.

I år blev styrelsen tvungen att ta beslut om att inställa verksamheten på grund av rådande omständigheter och restriktioner. Det är för mycket jobb och stort pådrag att sätta fartyget i seglingsskick och rigga seglet, då läget är så osäkert. Nästa år hoppas man få segla som vanligt igen.

 

SYFTET MED jakten Eugenia har hela tiden varit att bevara de färdigheter som fanns i bygdeseglationen och att ge möjligheter speciellt för barn och ungdomar att komma ut på sjön. För att stöda verksamheten ekonomiskt, behövs det även att man gör kommersiella skärgårdskryssningar för företag och privatpersoner.

I föreningen har man tidvis haft en verksamhetsledare som organiserat verksamheten. I tankarna finns att igen hitta någon, som skulle fungera som spindeln i nätet och koordinera både seglatser och underhåll samt värva nya frivilliga.

För att upprätthålla verksamheten behövs alla dessa funktioner; skeppare, däckspersonal, personer för underhållet och verksamhetsledare. Den som är intresserad av att komma med som frivillig, kan ta kontakt med någon från Eugenias styrelse. Kontaktuppgifter hittas på föreningens hemsida www.eugenia.fi.

Föreningen medverkar också lördagen den 18.7 på Kalkholmsdagen, från klockan 12. Nya krafter behövs för att hålla Eugenia-andan levande.

Text & foto: Maria Manelius/IS

Jenny-Karlsson-med-familjens-tre-barn

Jenny Karlsson med familjens tre barn.

Bysmeden Martin Fagerholm startade år 1982 sitt företag Martins Båthall på Rosala, inom vilket han erbjudit båtförvaring, service och utrustning. Vid årsskiftet var det dags för honom att gå i pension och flytta närmare sonen och barnbarnen i Pargas. Till hans stora glädje fanns det en barnfamilj med två barn och ett tredje på kommande som genom djungeltrumman fått höra att Fagerholm är intresserad att sälja både sin fastighet och företagsverksamhet. Hitis/Rosala är nämligen i skrikande behov av barn för att den lilla skolan på ön ska kunna fortsätta sin verksamhet och det var just en barnfamilj han önskade sälja åt.

DE NYA företagarna heter Dan Mickelsson och Jenny Karlsson. De tog i början av året sitt pick och pack och flyttade ut till Rosala från Västanfjärd.

- Vi trivs jättebra här, både vi vuxna och barnen, säger Jenny som just nu håller sin lilla tre veckors son i famnen. Vi har mera tid tillsammans med barnen på det här viset. Kvällarna kändes korta förut när man var borta på jobb under dagen och bara hemma på kvällarna. Nu får barnen hänga med när vi utför arbeten i företaget och dessutom är dom gärna med och hjälper till.

Hon fortsätter att berätta om hur hon och Dan länge velat bli egenföretagare och att det nu blivit verklighet. Företaget heter nu ”Rosala Skärgårdsservice Öb” och sysslar dels med den båtrealterade verksamheten som Martins Båthall tidigare skött, men också en del annat såsom fastighets- och stugservice.

- Det nyaste är transportbåten vi införskaffat. Med den kan vi transportera t.ex. byggmaterial eller fyrhjulingar ut till fastigheter i skärgården. Vi ska också bygga ut bryggor på området, berättar Jenny.

ÄNNU inbringar företaget inte så mycket att familjen kunnat ge upp övriga jobb helt. Under intervjutillfället befann sig Dan på fastlandet för att sköta sitt jobb som lastbilschaufför. Med tiden hoppas de kunna försörja sig helt på företaget och tankar finns även att börja hyra ut övrevåningen i deras hus, som är en skild lägenhet.

- På så vis kan vi kanske locka någon barnfamilj hit ut till Rosala för att prova på hur det är att bo. Kanske någon som i långa loppet väljer att köpa ett fast boende åt sig här på orten, menar Jenny.

Text och foto: Rebecca Börman/IS

Martin-Fagerholm

Vid årsskiftet gick Martin Fagerholm i pension.

SaaristonMartta_arkiv_artikel

Saariston Martta ”Piia Petäjäjärvi”. Foto: ABL Arkiv

Piia Petäjäjärvi ”Saariston Martta” erhöll i år Axel priset som ”Kimitoöns ambassadör”, för sin insats att marknadsföra Kimitoön utanför öns gränser och för nya kundgrupper. Närmat, livet på landet och i skärgården, naturen och djuren är det som Saariston Martta vill framhäva genom sitt varumärke. Allt detta lyfter hon upp i sin blogg och på sociala medier, samt genom olika kommersiella samarbeten med företag inom livsmedelsbranshcen för vilka hon bl.a. producerar recept, testar och marknadsför produkter och erbjuder reklamfotograferingar.

Nu har Saariston Martta också tagit steget ut i tv-världen. Hon deltar nämligen i år i AlfaTV:s succeprogram Mökki ja Potkuri, som visas under fem onsdagkvällar kl. 18.30 med start den 1.7. Programmen finns även att se www.alfatv.fi. Mökki ja Potkuri är ett magasinprogram som i år bekantar sig med finländarnas mest omtyckta sommarhobbyn. I fjol hade programmet 1,65 miljoner tittare.

I programmet har Saariston Martta en egen del om mat, som filmats dels i Vestlax där hon bor men också på andra orter i Egentliga Finland. De besöker bl.a. Kolatun Juustola i Somero och Meritalon marjatila i Bjärnå.

- Min dröm har varit att någongång göra mitt alldeles egna tv-program och nu har jag tagit första steget, säger Petjäjärvi och berättar att det finns ett stort intresse för livsstilen i skärgården.

Text: Rebecca Börman/IS

Foto på framsidan: Piia Petäjäjärvi besökte Kolatur Juustola i Somero med filmteamet. På bilden värden Janne Tolvi (t.v.), fotogragen Ari Lahti och Saariston Martta. Foto: Mauri Nurmi

Saariston-Martta_arkiv_artikel2

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram