Peter-Nabb-och-Ann-Lauren-_abl_8188_artikel

Peter Nabb och Ann Laurén hälsar både gamla och nya medlemmar välkomna att delta i föreningens verksamhet.

Egnahemsföreningen på Kimitoön r.f. är till för alla som äger en fastighet eller lägenhet på Kimitoön, både för ortsbor och fritidsboende. Föreningen, som tidigare gick under namnet Egnahemsföreningen i Dragsfjärd, har nu över 600 hushåll som medlemmar. Även flera fritidsboende har anslutit sig. Efter namnbytet senaste år har flera hushåll från hela ön blivit medlemmar. Man vill gärna föryngra sig och inriktar sig nu på att få med yngre personer och speciellt barnfamiljer i föreningen.

FÖRENINGEN, som är opolitisk och tvåspråkig, hör till Egnahemsförbundet och bevakar medlemmarnas intressen och rättigheter. Till verksamheten hör möten med intressanta föreläsare, olika tillställningar och resor. Styrelsen tar gärna emot förslag från medlemmarna om verksamheten. Man deltar i ortens olika evenemang och försöker att inte de egna evenemangen skall krocka med andra föreningars program. En gårdskarl har man haft anställd i några år, som medlemmarna kan anlita för en billig peng att utföra olika sysslor. Tjänsten är populär och gårdskarlen bokas mest för mindre trädgårdsarbeten. Föreningen hyr också ut olika maskiner och verktyg till medlemmarna. Föreningen har många lokala företag som samarbetspartners, där medlemmarna får rabatt på sina inköp.

Information om föreningens verksamhet hittar man på deras hemsida www.ehf-kimitoon.fi och Facebooksida samt via annonser i Annonsbladet. Sekreterare Ann Laurén säger att man håller kontakt med medlemmarna genom e-post. Man når dock inte lätt de medlemmar som inte har e-post eller inte har meddelat sin e-postadress. Hon hälsar att man gärna kan ta kontakt via telefon om man vill ha information via vanlig brevpost.

ORDFÖRANDE Peter Nabb berättar att coronapandemin stoppade verksamheten för några månader. Just innan viruset stoppade föreningsverksamheten hann man med en resa till Heureka i Helsingfors. Vårmötet har man skjutit upp till augusti och resan till Haapsalu blev inhiberad. Man hoppas ändå kunna ordna den populära bussresan till IKEA ännu under hösten och julresan till Tallinn. Laurén har varit aktiv i föreningen sedan 2003, första tiden som både ordförande, sekreterare och kassör. Hon säger att det har varit roliga år och att föreningen har utvecklats mycket under åren. Medlemsantalet har ökat från 200 till 600 hushåll under dessa år. Styrelsen vill gärna föryngra sig och önskar nya aktiva medlemmar.

- Vi är ett bra team, säger Laurén, och hoppas att föreningens verksamhet tar ny fart i höst!

Text & foto: Maria Manelius/IS

seadoo_artikel

På Kimitoön finns flera företag som hyr ut båtar och andra flytetyg att färdas med på havet och i sjöar. Kimitoön ligger mitt i skärgårdshavet med alla sina öar att utforska. Den som hyr en båt kan välja att besöka en av många gästhamnar eller att ankra i en vacker naturhamn. På fasta Kimitoön finns natursköna sjöar och träsk, där man kan paddla med kajak eller indiankanot.

DEN SOM VILL hyra en segelbåt kan välja mellan två företag på Kimitoön. Midnight Sun Sailing, med hemmahamn i Dalsbruk, har i trettio års tid hyrt ut segelbåtar. Deras flotta består av tolv segelbåtar i storlekarna 32 till 51 fot. De hyr segelbåtar till allt från par till större sällskap. Kunderna kommer till hälften från Finland och till andra hälften från Mellaneuropa. Det andra företaget som hyr ut segelbåtar är Finlandia Sailing, med hemmahamn i Kasnäs. De har hyrt ut båtar i tjugo år och har sjutton båtar för uthyrning i olika storleksklasser. Information och prisuppgifter hittas på företagens hemsidor.

EN NYHET för i år är DB Marinas samarbete med Buster Rent i Dalsbruks hamn. Just nu finns en Buster Cabin och en Buster X att hyra. Därtill är ännu en Yamarin Cross på kommande. Minimitiden att hyra båt är en dag. Information och priser hittas på vuokraa.buster.fi.

Företaget Kimirent hyr ut vattenskotrar. De har fem vattenskotrar till uthyrning och kunden kan avhämta vattenskotern i Kimito eller få den levererad till önskad plats. Mera information och priser finns på företagets hemsida.

KIMITOÖNS KOMMUN hyr ut två stycken indiankanoter i Dalsbruk. Kanoterna finns vid Stora Masugnsträsket och man kan hyra dem via gästhamnen under sommaren och under årets övriga tider från Varuhuset Wahlsten. Paddlar, flytvästar, karta och vattentät säck ingår i priset på 30 € om dagen. Paddlingssträckan runt träsket är sex kilometer i en miljö av berg, skog, myrar och små öar.

Det nya företaget Nordic Activities hyr ut kajaker. Företaget har fyra vanliga kajaker, en tvåpersoners kajak samt en kajak med plats för barn eller hund. Kajakerna kan avhämtas eller fås levererade till kunden. Kajaker hyrs från en dag till en vecka och Kimitoöbor erhåller 5 % rabatt. Mera information om företaget i en skild artikel i tidningen.

Hotell Havskrona i Dragsfjärd, kommer i sommar att hyra ut en roddbåt samt ett antal SUP-bräden.

Text & bilder: Maria Manelius/IS

paddla_artikel2

Olmos_WP_20140707_005_artikel

Ölmos sandstrand.

Tack vare att coronaepidemins framfart mattats av i landet, är det möjligt att även denna sommar besöka de allmänna simstränderna. Helt som vanligt blir det ändå inte, eftersom det även på stranden är ”det nya normala” som gäller.

På Kimitoön har Folkhälsan och kommunen gått in för en gemensam linje kring vilka regler och hurudant strandvett det är som gäller på deras simtränder i dessa coronatider. Fritidschef Bosse Ahlgren vid Kimitoöns kommun i samråd med de lokala Folkhälsanföreningarna meddelar att man med ett säkerhetsavstånd på 2 meter kan vistas både på stranden och i vattnet.

- Vi har inte gått in för att begränsa antalet besökare på stranden utan håller oss till den allmänna gränsen på max 500 personer som nu gäller i hela landet. Det är ändå rekommenderat att undvika folkrika stränder. För övrigt gäller de allmänna anvisningarna: stanna hemma om du är sjuk, kom ihåg god handhygien och snyt dig och hosta i engångsnäsdukar. Det är också viktigt att inte skräpa ner på stranden utan kasta skräp i skräpkärl eller ta dem med dig hem, säger Ahlgren och ordförandena från öns Folkhälsanföreningar som äger simstränder.

- För handtvätt kommer det inte att finnas rinnande vatten på stranden, utan vi uppmanar alla att själva ta med sig handdesinfektionsmedel, forsätter dom och berättar också att de större omklädningsrummen inomhus inte kommer att vara öppna.

- Klä gärna om er före ni kommer till stranden och använd ”handduksknepet”, d.v.s. byt om under en handduk, rekommenderar dom.

 

TOALETTERNA PÅ stränderna har man beslutit att hålla öppna och de kommer att desinfieras 2-3 ggr i veckan av personal från kommunen, som även kommer att sköta den övriga städningen på både kommunens och Folkhälsans simstränder.

- Simning är viktigt och vi vill möjliggöra det även i sommar. Eftersom vi inte har resurser att övervaka simstränderna hela tiden, så vi hoppas att alla med sunt förnuft håller sig till de rådande anvisningarna och själva bedömer om det är säkert att besöka simstranden. Det är viktigt att vi alla visar hänsyn till varandra och är mera noggranna än vanligt. Genom att följa rådande direktiv, så kan vi förhindra att smittan börjar spridas igen, hälsar Ahlgren och Folkhälsanordförandena.

 

Text: Rebecca Börman/IS, Foto: Privata

taalintehtaankoulu_artikel

Kamila Moustafa, Johanna Salokannel, Julius och Jere Viitanen samt Päivi Seppälä vill bevara Taalintehtaan koulu som den är.

Både skolans personal och föräldrar blev bestörta då de läste i media om alternativen för den finskspråkiga lågstadieskolan Taalintehtaan koulu i kommunens servicestrukturutredning. Enligt utredningen fanns fyra alternativ för skolan. Alternativ ett är att göra skolan till en 0-4 skola i samma byggnad. Alternativ två är att göra skolan till en 0-4 skola i samma byggnad som den svenskspråkiga Dalsbruks skola. Alternativ tre är att sammanslå skolan med Kemiönsaaren keskuskoulu. Det sista alternativet är att skolans elever skulle gå till Dalsbruks skola för att äta lunch.

 

SKOLANS AKTIVA föräldraförening sammankallade till ett möte. Ordförande Julius Viitanen tycker att man kunde ha diskuterat med skolan och föräldraföreningen innan frågan togs upp i Bildningsnämnden, så de skulle ha hunnit komma med ett eget utlåtande i frågan. Han berättar att skolan är en mångkulturell skola med barn från olika kulturer och med olika modersmål, som finska, estniska, arabiska och thai. Skolans lärare och personal har jobbat hårt för att få allt att fungera. Antalet elever minskar inte heller de närmaste åren enligt prognoserna.

Taalintehtaan koulu är kommunens enda skola som erhållit Grön Flagg, ett miljöcertifikat för hållbar utveckling i skolan. Både personal och elever har jobbat flitigt för att uppnå detta. Skolan har också blivit vald årets skola.

 

JOHANNA SALOKANNEL från skolans föräldraförening menar att skolan har en egen identitet som går förlorad om skolan stängs eller slås ihop med en annan skola. Det är en sympatisk och varm enhet med familjär stämning. Hon säger vidare att det inte har gjorts någon egentlig undersökning om vad det i slutändan sparar att stänga småskolor, varken ekonomisk eller i barnens välmående.

Päivi Seppälä, som har två barn i skolan, betonar att fastigheten inte har några som helst problem med inomhusluften, som så många andra byggnader.

- Dessutom är vår skola öns näst billigaste skola, säger Seppälä.

Ingen av föräldrarna tror heller att det är bra för barnen att byta skola efter klass fyra och få både nya klasskamrater i en större klass och nya lärare och sedan igen byta skola till högstadiet. Det blir för många avbrott och flytt under grundskolan.

Kamila Moustafa, mamma till några av de syriska barnen, berättar att hennes barn trivs mycket bra i skolan. De har blivit väl mottagna och vill inte byta skola. I den här skolan är alla vänner, oberoende från vilken kultur man kommer.

 

KOMMUNEN HAR många fritidsboende och denna vår har allt flera tillbringat mycket tid på stugan för distansarbete. Föräldrarna tror att vi kan ha många potentiella inflyttare ute i stugorna och att det är en trumf att ha en bra finskspråkig lågstadieskola i Dalsbruk. Trenden är att stadsbor gärna flyttar ut till landet och det kan vara avgörande att ha en finsk skola på orten. Dalsbruks positiva tvåspråkiga image stärks också av att de båda språkgrupperna har sin egen starka identitet.

 

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN i Taalintehtaan koulu har startat ett invånarinitiativ för att behålla skolan som en 0-6 skola i nuvarande fastighet. Man kan underteckna initiativet på nätet eller i pappersform i Räpylä shop i Dalsbruk.

Seppälä säger att de gärna samarbetar med andra skolor, fast de vill fortsätta som en självständig skola. De vill från föräldraföreningens sida få synlighet och lyfta fram skolans positiva sidor.

 

Text & bilder: Maria Manelius/IS

TK-artikel

Kinos_artikel_IMG_4420

Till Kinos grönsakskiosk hittar många lokala och fritidsbor.

För många år sedan hörde jag låten ”Kimitoön” på Youtube. Låten är verkligen inte den sortens musik som jag gillar, men en öronmask blev den. Ibland hör jag mig nynna låten på vintern när jag längtar efter havet och skogarna i Purunpää. Vår gamla, lilla stuga, som ligger där och väntar på oss och våren.

Vi är många som har halva hjärtat på Kimitoön, eller mer än halva. År 2018 fanns det 4 836 sommarstugor på Kimitoön. Det finns faktiskt fler fritidshus än permanenta bostäder på ön. Vad får oss att varje fredag under minst halva året styra bilen mot Kimitoön och tillbringa en stor del av semestern där? Nu talar jag naturligtvis bara för mig själv, men under sommaren är det meningen att intervjua några av sommargästerna för att ta reda på hur de upplever Kimitoön.

 

Mitt sommarparadis 

I början av 1960-talet köpte min morfar en tomt i ändan av Purunpääviken i Dragsfjärd. Först byggde han bastu, senare köpte han litet mera mark och byggde också en stuga. Nu finns där några till stugor och många kusiner – för att inte tala om mina ljuvliga sommargrannar!

Varför byter jag det bekväma egnahemshuset i Esbo mot en enkel stuga mitt i skogen, utan rinnande vatten och med utedass alltid när jag bara kan?

En mycket viktig orsak är naturligtvis naturen. Havet, skogarna, svanarna, gråhägrarna och naturligtvis havsörnen. Göken som gal. Smultron, blåbär, hallon, kantareller, karljohan, lingon och enbär. Men det är inte bara naturen utan människorna, gemenskapen och vänligheten. Känslan av att komma hem när man kör över bron i Strömma.

De vänliga ansiktena i lokala affärer och restauranger: Tallbo Trädgård, Kärrabutiken, Kinos grönsakskiosk, Road Cafe Yttis, Strandhotellet, Farmors Café och alla andra. Mina kusiner från Sverige kommer bara en gång per år, men i butiken vet dom hurdan metvurst de ska ha. Fynden på torget, i Ekocentret, på loppisar och sommarmarknader. Att byta det anonyma i en storstad till ett samhälle där man känner sig hemma.

Många av oss – jag med – drömmer on pensionsåren på Kimitoön. Lugna morgnar, frukost på verandan, doften av bastun, sländorna på sensommaren, yoga i Söderlångvik, smörgåstårta på Holmbergs.

Det är ni som gör vår sommar så oförglömlig. Och vi behöver varandra. Under coronavåren har det på många ställen i Finland förekommit motsättningar mellan lokalbefolkningen och sommargästerna. Rädsla väcker stora känslor, men vi hoppas att vi småningom återgår till en normalare värld. I den världen vill jag sitta på klippan och känna doften av bastun i kvällssolen.

Marianne-Sundblad_webartikel

Marianne Sundblad

 

PS. Och nu har vi ju här inte bara dom sötaste flickorna och tuffaste killarna utan landets enda delfiner!

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram