1post_IMG_9074_artikel

Start idag för Åpost. Paketbodens funktionär Anne Savelius, Mohanjith Sudirikku Hannadige och Kurt Andersson.

En helt ny posttjänst ser dagens ljus, när Mohanjith Sudirikku Hannadige, entreprenören bakom bl.a. Paketboden vid busstationen, börjar hantera och leverera under 100 gram tunga försändelser runt omkring på ön. Den nya tjänsten går under namnet Åpost och dess koncept för kunden är enkelt: gå till Paketboden, lämna in det du vill skicka till en adress på ön och betala 4 € för frakten. Försändelsen levereras till mottagarens postlåda. Till en början sker leveranserna en gång i veckan, efter årsskiftet siktar man på att öka leveranstätheten till fem dagar per vecka.

Hannadige tror att det är företag och organisationer som till en början kan tänkas använda den nya tjänsten, även om den riktar sig till alla.

Leveranserna körs ut nästan överallt.

– Vi kör ut till de flesta postnumren på ön med broförbindelse, hur vi gör med frakter ut till öar vet vi faktiskt inte än, vi tar den utmaningen när den kommer, säger han.

Hannadige, som vanligen arbetar med programutveckling, tillägger att Åpost härnäst ska få en webbplats med tillhörande försändelseuppföljning.

Själva distributionen kommer till en början att skötas av Hannadige och Kurt Andersson. Andersson säger att han bidrar med lokalkunskap, de båda inhemska språken, geografin och eventuell byråkrati. Andersson har även tidigare i sin karriär varit delaktig i lanseringen av digitala lösningar.

ENLIGT Hannadige har poststrejken inte någon större inverkan på lanseringsdatumet.

– Det här är en tanke jag haft i fem års tid, och nu ser jag affärs- och utvecklingsmöjligheter när det kommer till de tjänster bolaget Posti erbjuder. Då är det bara at kavla upp ärmarna och testa hur de egna idéerna funkar i verkligheten. Att Åposts lansering sammanfaller med poststrejken är endast ett sammanträffande, men visst kan det kanske vara till fördel.

PAKETBODEN handhar härefter pakethanterings- och distributionstjänster för både Matkahuolto och Åpost. Åpost har utdelning på följande postnummer: 25230, 25650, 25700, 25710, 25730, 25760, 25810, 25820, 25830, 25840, 25860, 25870, 25900 och 25930.

Text och foto: Sam Cygnel, Käännös: IS

Islaparlamentet2019_20191120_103329

Islaparlamentet samlar barn och unga från Kimitoön på barnkonventionens dag för att besluta om utdelningen av sammanlagt 10 000 €.

Fullmäktigeordförande Daniel Wilson öppnade mötet och betonade barns rätt att bli hörda i ärenden som berör dem. Wilson höll också i ordförandeklubban under mötet. Islaparlamentet sammanträdde för sjunde gången. Av 54 idéer röstades 24 fram för fortsättning.

Ungdomsparlamentets ordförande Noah Koivisto, även ungdomsparlamentets representant i kommunstyrelsen, höll öppningstalet. Han sade att även om den egna idén inte skulle tas med, är det ändå viktigt lyfta fram sådant man själv upplever som betydelsefullt. Han tackade Bosse Ahlgren, Jaana Eriksson och Gilla Granberg, som hyser tilltro till öns unga och hoppades att andra kommuner kunde ta modell av Kimitoön.

Alla lokala skolor var representerade och alla röster var viktiga, eftersom de idéer som får mest röster förverkligas. I praktiken går röstningen till så, att varje representant får ett formulär, i vilket man väljer förslag för högst 10 000 €. Därefter röstar man. Följande förslag lämnades in under mötet, de punkter som har tjockare text fick bidrag:

1) Bana för klass 5-6, Amosparkens skola 1200 € (13 röster)

2) Hags Karusell Merry, Dalsbruks skola 1800 € (9 röster)

3) Resa till en TPS-hockeymatch, Amosparkens skola 400 € (17 röster) 

4) Utflykt till Särkänniemi eller Heureka, Kemiönsaaren keskuskoulu 1000 € (16 röster)

5) Stor sandlåda, Amosparken 500 € (16 röster)

6) Kväll i Villa Lande, Kemiönsaaren keskuskoulu 450 € (23 röster)

7) Kafé i skolan, Amosparkens skola 500 € (18 röster)

8) Airtrack, Amosparkens skola 899 € (17 röster)

9) Parkourklubb, Taalintehtaan koulu 200 € (17 röster)

10) Vetenskapsdag för skolorna, Taalintehtaan koulu 300 € (14 röster)

11) Superpark-resa till Åbo, 10-16-åringar, Iira Lappalainen 800 € (27 röster)

12) Stor trampolin, Amosparkens skola 4000 € (0 röster)

13) Pulsmätare för att aktivera barn och unga som rör sig för lite, KSKK 400 € (19 röster)

14) Fågelbogunga till KSKK:s gård, Kemiönsaaren keskuskoulu 2400 € (20 röster)

15) Nytt målnät till fotbollsarenan, Dalsbruks skola (26 röster)

16) Byggnadsmaterial för koja på skolgården, Dalsbruks skola 200 € (10 röster)

17) Trafikpark till Amosparken, Melvin, Felix och Lilja Dahlbom 2000 € (18 röster)

18) Rep till klätterväggen, Västanfjärds skolas elevkår 300 € (25 röster)

19) Spännande böcker till Västanfjärds bibliotek, Västanfjärds skolas elevkår 1000 € (20 röster)

20) Motionsredskap till Vikingaborg, Rosala, Hitis-Rosala skola 600 € (24 röster)

21) Böcker till skolbiblioteket, Hitis-Rosala skola 600 € (27 röster)

22) Lastremmar till skogen, Mikael Ahlqvist, Samuel Ginman, Emma Sandell, 100 € (21 röster)

23) Skidor, stavar, pjäxor, Amosparkens skola 800 € (16 röster)

24) Bordsfotbollsspel, Amosparkens skola 517,23 € (9 röster)

 

Teksti & kuvat Jonna Lappalainen, översättning: Sam Cygnel

 

Dalsbruksfabrik_artikel2

Timo Kiviaho från Seaport Logistics, Pekka Hyssy från Avena Nordic Grain och Göran Eriksson från Dalsbruks Fabrik är nöjda över samarbetet.

Under det senaste året har den gamla valsverkslinjen i Dalsbruks Fabrik nedmonterats. Sammanlagt var det frågan om 5100 ton material, varav 4 000 ton gått till återanvändning som skrot, och 1 100 ton packats i containers och skeppats vidare, för att byggas upp igen vid Medelhavet. Arbetet har mestadels utförts av greker och engelsmän, som representerat den engelska köparen. Dalsbruks Fabriks vd Göran Eriksson berättar att det har varit frågan om 25 till 30 personer som deltagit i nedmonteringen, vilket har medfört ungefär 3 000 övernattningar på ön. I arbetet har även ett tiotal lokala entreprenörer deltagit, samt givetvis bolagets egna anställda, likaså ett tiotal.

VERKSAMHETEN FÖR Dalsbruks Fabrik ligger nu i ett brytningsskede. Hallarna har tömts och städats, vilket betyder att de nu är redo för att stegvis ta emot nya verksamheter. Allt som allt har man ca. 25 000 kvadratmeter olika utrymmen, varav över 5 500 kvadratmeter är uthyrda för närvarande. Fem mindre utrymmen är lediga för småföretagare, kanske närmast från Kimitoön. Man håller som bäst på med förhandlingar om att hyra ut och få igång verksamhet i den gamla valsverkshallen, eller megahallen som den kallas. Eriksson berättar att man arbetar med två olika spår och hoppas få till ett resultat av förhandlingarna under vinterns lopp.

- Nu börjar egentligen arbetet, säger Eriksson.

Man har även jobbat fram ett nytt brand och en ny logo för hela området som företaget Dalsbruks Fabrik Ab förfogar över, vilket bättre belyser bolagets och områdets verksamhet.

HAMNEN är oerhört viktig i alla förhandlingar med framtida eventuella hyresgäster i hallarna. Dalsbruks hamn är öns och egentligen hela Skärgårdshavets enda hamn med officiell farled. Djupet på farleden är åtta meter, vilket betyder att man kan ta emot väldigt stora fartyg. I hamnen finns en stor hamnkran med olika verktyg för lastning av t.ex. skogsprodukter, bulkvaror med mera. På Dalsbruks Fabrik är man nöjd med hamnens operatör Seaport Logistics. Samarbetet har fungerat mycket bra. Även Timo Kiviaho från Seaport Logistics är nöjd med samarbetet. Dalsbruks hamns läge gör att transportsträckorna för exporten till Europa blir kortare än från de flesta andra hamnar i Finland.

Man kan inte nog understryka vikten av hamnens betydelse, säger Eriksson.

Förhandlingar pågår även med kommunen om att tillsammans ställa i ordning en lastningsplats i närheten av hamnen, närmast för tyngre transporter till skärgården. I detaljplanen för Dalsbruks hamn finns ny plats för förbindelsebåtsbryggan inritad, men ingen lastplats för allmänheten. Lastningarna måste ske organiserat genom hamnoperatören, eftersom lastningsplatsen blir i samband med hamnen på stängt område.

Dalsbruksfabrik_artikel1

Fartyget M/S Tali fylls med 10.000 ton exporthavre i Dalsbruks hamn.

DEN STÖRSTA hyresgästen just nu är livsmedelsföretaget Avena Nordic Grain Oy, som lagrar havre i Dalsbruks Fabriks utrymmen. Avena hör till Apetit-koncernen och exporterar årligen cirka 300 000 ton havre. På torsdagen i förra veckan anlände den 137,15 meter långa och 21,60 meter breda M/S Tali till Dalsbruk för att lasta havre, som sedan skeppas vidare till Spanien. Fartyget är troligen det största som någonsin legat i Dalsbruks hamn, man kommer att lasta ungefär 10 500 ton havre. Under helgen har fartyget tvättats och desinficerats och under början av veckan kommer ungefär 100 långtradare fyllda med havre, som skall lastas i fartyget. Samtidigt töms även havrelagret i hallarna och skeppas iväg samtidigt. Sammanlagt motsvarar mängden cirka 230 långtradare. Lastningen beräknas ta 3 dagar och pågår dygnet runt.

Avenas inköpschef Pekka Hyssy berättar att företaget är mycket nöjda med Dalsbruk som lagerplats och exporthamn av havre. Området har bra infrastruktur och lastningsmöjligheter. I Egentliga Finland odlas en betydande mängd havre och Dalsbruk ligger nära och lägligt till för odlarna, som kan hämta havre för lagring eller direkt till fartyget för export. På detta sätt kan man betjäna odlarna mera mångsidigt.

SOM ETT MINDRE sidospår kan nämnas att Dalsbruks Fabrik även har före detta köksutrymmen som skulle passa för livsmedelshantering och vidareförädling av livsmedel för lokala odlare. Man kan från Dalsbruks Fabriks sida erbjuda obegränsat med sötvatten och billig el samt andra utrymmen, som till och med passar för inomhusodlingar. Eriksson säger att Dalsbruks Fabrik allmänt taget kan erbjuda de fysiska ramarna och söker företagare med idéer och utvecklingsplaner.

Text och foto: Maria Manelius Käännös: Ingrid Sandman

DF-annons-Annonsbl-1119

low_abl_48_2019_artikel

POSTSTREJKEN ÄR ÖVER - Annonsbladet publiceras normalt på torsdagen.

Tidiga utdelningen fungerar normalt men postutdelningen kan ännu denna vecka vara fördröjd. Därför finns Annonsbladet också denna vecka i butikerna. Digiversionen finns likaså öppen även denna vecka, klicka på länken:

Annonsbladet nr 48 (28.11.2019):
https://www.lehtiluukku.fi/read?pub=230378&share=26832-a162290c728af0eb8b2f3491d2238363

Annonsbladet nr 47 (21.11.2019):
https://www.lehtiluukku.fi/read?pub=229734&share=267f9-1a811d388209d9858d2df2c3f89c8a8d

Annonsbladet nr 46 (14.11.2019):
https://www.lehtiluukku.fi/read?pub=229118&share=267bd-9d3528b486390f0065c39ae37a471529

Annonsbladet nr 45 (7.11.2019):
https://www.lehtiluukku.fi/read?pub=228501&share=26832-da0b5a6bd03872c0a929cd49a67afcf6

De som inte får tidningen hem kan hämta papperstidningen från
(normalt tidningar med namn och adress på)

K-supermarket Kompass i Kimito
Annonsbladet i Kimito
Knallis i Västanfjärd
K-kärra i Dragsfjärd
K-market Kompis i Dalsbruk
Kasnäs Butik och Badhusets reception i Kasnäs
Holmströms Lanthandel i Hitis

OBS ! Tidningarna i butikerna har inga namn och adresser, ni kan ta en namnlös tidning.

Tack för att alla har visat förståelse för att tidningsdistributionen tillfälligt har varit onormal.

Michael Nurmi, vd/chefredaktör

Arronet

Båtexpo arrangeras under veckoslutet i Åbo Mässcenter. Mässan öppnas idag och pågår till söndagen.

I programmet ingår bl.a höstservice på Wallas båtvärmare och föreläsningar: Kari ”Ruffe” Nurmis (som vi såg i somras i Dalsbruk) och försäkringsbolaget Alandias om båtförsäkringar.

På Astrum Venes avdelning finns de från Kimitoön bekanta Sargo- och Arronetbåtarna. Av Sargomodellerna finns där modellerna 28 och 31.

Vid Astrum vene berättar man att Arronet 20.5 Surprise med hytt, fjolårets nyhet, finns på mässan.

Dessutom finns där 24.5 Surprise, som också har hytt. För första gången ser vi också på mässan Arronets stora pulpetbåt 23.5 SP. Den är avsedd för lättare bruk som stugbåt och för fiske. Enligt Astrum Vene passar den bra i innerskärgården. Den tål alla stormar i innerskärgården.

Många andra modeller ställs också ut, t.ex. fyra Grandezzamodeller.

Läs Annonsbladet aktuella Båt, Bil, Bygg och Bo bilaga: https://www.lehtiluukku.fi/read?pub=228500&share=26781-d59caf1c193c77b326daf71c1f385a11

Båtexpos hemsida: www.turunmessukeskus.fi/sv/evenemang/batexpo/

Teksti: Jerker Jokiniemi, översättning: Ingrid Sandman

 

BBBB_H2019_framsida_web

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram