max_gunnevi_IMG_4254

I Västanfjärd har man orsak att fira: Egentliga Finlands Byar rf har utsett Västanfjärd till Årets By. Motiveringarna är mastiga. Västanfjärds Byaråd, som har fungerat sedan 2010 (och grundades året efter kommunsammanslagningen för att ta tillvara kommundelens intressen) har åstadkommit mycket. Enligt prisnämnden har Västanfjärd lyckats betona det säregna, minnena av t.ex. bondeseglationen och kalkgruvorna. Kultur- och naturstigar har anlagts med beaktande av historia och nutid. Evenemang har skapats utifrån bygdens förutsättningar, t.ex. MUME, som bygger på behovet av stillhet och meditation.

Vidare motiveras priset med att Västanfjärdsborna har stått upp för hotad samhällservice och lyckats rädda sitt bibliotek och äldreboendet. När det bland såväl fast bosatta som deltidsboende populära biblioteket hotades av indragning drog man i våras igång en volontärverksamhet och håller öppet fyra timmar om lördagarna. På bara fyra månader ökade utlåningen med 10 procent!

Ytterligare sägs det i motiveringarna att orten har en lågstadieskola, landets äldsta K-butik och välkända företag i resebranschen. Programutbudet tar, enligt Varsinais-Suomen Kylät, andan ur en. Den tvåspråkiga Västanfjärd Bulletinen ger aktuell information till ortsbor och besökare. Dessutom är byarådet bra på att använda digitala kanaler för information. I motiveringarna nämns också Västanfjärdssloganen ”Allting är lite bättre i Västanfjärd”.

BYARÅDETS ordförande Max Andersson och viceordförande Gunnevi Vesterlund påpekar att byarådet har haft goda medhjälpare, såväl i styrelsen som på fältet. En av dem är redan för åtskilliga år sedan inflyttade Marjatta Karikoski, som tack vare sin bakgrund som kultursekreterare och sin tvåspråkighet är ovärderlig i många sammanhang.

- Byarådet jobbar på lång sikt för att Västanfjärd ska fortsätta att vara en levande bygd där alla, oavsett var de kommer ifrån ska trivas och ha det bra, säger Vesterlund.

Till de stora och långsiktiga satsningarna hör utvecklandet av Kalkholmen, som redan nu faktiskt fungerar som allas vardagsrum. Talkoestraden har varit i flitigt bruk och är en förutsättning för den återupplivade teatertraditionen. I två somrar har Teater Fjerden satt upp pjäser i regi av yrkesskådespelaren Veronika Mattsson-Korpak.

- Vildrosornas natt är en annan begivenhet som har lockat stor publik till Kalkholmen, påminner Vesterlund.

En stor kulturgärning är också den innehållsrika och trevliga Västanfjärdsboken – våra berättelser. Den bjuder på läsvärda minnen i personlig stil.

TURISTERNA kan vid sidan av  Västanfjärds många, ofta i byarådets tilltag engagerade deltidsboende, bidra till kommundelens ekonomi. Med tanke på besöksnäringen bygger man fortsättningsvis ut nya skyltade stigar och bjuder på äldre byggnaders historia. Trots svalt intresse från kommunens sida hoppas man i framtiden kunna förverkliga planerna på en ordentlig gästhamn på Kalkholmen.

- Vi är glada och tacksamma för alla frivilliga krafter som hjälper oss att förverkliga våra planer. Vi aktivister blir inte yngre och behöver talkofolk, unga och äldre, fast bosatta och sommarfolk, säger Andersson, som har erfarenhet av hur jobbigt det är att engagera sig i många olika sammanhang.

I Västanfjärd verkar otroligt många föreningar, uppemot tjugo, så brist på sysselsättning har ingen som vill vara med i de sociala sammanhangen.

Idéerna tar emellertid inte slut. När högsäsongen är avklarad i.o.m. Forneldarnas natt lördagen den 31 augusti (bl.a. ”Drakarna över Västanfjärd” och ”Årets Sommarpratare”, premiering av förtjänta) gäller det att förbereda vintersäsongens begivenheter, t.ex. Lillajulsmarknaden. Sockenplanen ska också uppdateras. Men dessförinnan, lördagen den 14 september, blir det en gruvvandring i Norrlammala (kl. 19) och en Ljud- och ljusföreställning vid Stusgruvan (kl. 20.30). Det är nämligen ingen brist på kreativa människor vare sig i Västanfjärd eller andra delar av Kimitoön.

 

Text & foto: Ingrid Sandman

Satamajulkistus-SL-artikel

Under åren 2019–2024 kommer DB Marina att bygga en cirka 200 platsers småbåtshamn i centrala Dalsbruk. Målsättningen är att bygga en modern fullservicehamn med allt från bekväma bryggplatser till servicebyggnad med bastu och duschutrymmen, septictömning, servicebrygga och parkeringsplatser utomhus eller i hall. Hamnen kommer dessutom att bli en miljövänlig Sälle-hamn som skyddas med staket och kameraövervakning. Hamnen kommer att erbjuda plats åt allt från öppna båtar upp till 60 fot stora båtar.

För att skydda hamnen kommer en 100 meter lång vågdämpare att byggas mot öster och platserna kommer att förses med lätta och gångbara sidobommar. Byggnadsarbetena kommer att påbörjas så fort alla lov är godkända och målsättningen är att ha vågdämparen och de första bryggorna klara redan sommaren 2020.

Vi har en stark tro på Skärgårdshavets och Dalsbruks potential bland båtfolket säger man från bolaget. Tillgången till och en omfattande service blir allt populärare. Den nya hamnen tillsammans med DB Marinas hallar och erbjudna tjänster ger oss utmärkta möjligheter att utveckla ett ännu mer omfattande båtkluster på ett centralt ställe i Skärgårdshavet. I Dalsbruk finns allt för ett lättare båtliv – vinterförvaring, service och reparation samt övriga butiker och restauranger, allt detta dessutom på gångavstånd.

- Den nya hamnen är en del av DB Marinas långsiktiga utvecklingsprojekt och ett steg i rätt riktning då det gäller att erbjuda båtfolket allt mer omfattande utbud, säger DB Marinas styrelseordförande Sam Forsbom.

DB Marina deltar i FLYTANDE BÅTUTSTÄLLNINGEN 15.–18.8.2019

barnensseptemberopen_artikel_IMG_1944

Barnen får en egen evenemangsplats under September Open.

Kommunen söker för närvarande lokala föreningar till ”Barnens September Open” som ordnas i parken 7.9, samtidigt som September Open. Tanken är att koncentrera allt barnprogram utanför medeltidsmarknaden till ett och samma ställe, så att de yngsta besökarna får mera svängrum och ro. Den nya evenemangsplatsen ska också möjliggöra mera barnprogram.

Kontaktpersonen Jill Karlsson (050 431 4877) hoppas att parkens miljö inspirerar öns föreningar och andra aktörer till att ordna barnaktiviteter.

– Till exempel hoppborgen och karusellen ska till parken, så vi kommer nog att ha en del publiktillströmning åt det hållet. Ponnyridning skulle passa fint in, liksom en barnparkering, mete, pyssel, plättförsäljning och annat motsvarande.

– Här är det först till kvarn som gäller. Det är bara att ta kontakt så funderar vi på detaljerna, uppmuntrar hon.

Karlsson lockar med att ingen avgift uppbärs av föreningarna.

 

Text: Sam Cygnel, foto: arkiv

Vurro_artikel

Den internationella Festival Norpas arrangeras i Dalsbruk under veckoslutet 2-4 augusti. Festivalen är den åttonde i ordningen. Dragsplåstret är det sydamerikanska enmansbandet Vurro. Artisten håller sig anonym men trakterar sex olika instrument på en gång och är utstyrd med en hornbeprydd koskalle på huvudet. Eftersom händerna är upptagna med de övriga instrumenten använder han den märkvärdiga huvudbonadens horn som trumpinnar! Hans hemvideo Vurro’s Boogie blev en jättehit på Facebook, där den på ett par dagar sågs av över 10 miljoner människor.

En annan utländsk konstnär är Manu Louis, som deltog i Norpas i fjol. Han är en belgisk musiker och kompositör. I år sätter han i Dalsbruk samman en orkester med yrkesmusiker och deltagarn i en orkesterworkshop. Som avslutning på söndagen hör vi Plastic Fanfare. I kursen kan delta också de som aldrig har hanterat ett instrument men gillar musik. Anmäla sig kan man på festivalens hemsida. Övningarna arrangeras börjande från torsdagskvällen; de avslutas på lördagen.

För klassiskt inslag svarar Piirpauke under ledning av saxofonisten Sakari Kukko.  Piirpauke var den  finska föregångaren då det gäller världsmusik. Piirpauke fyller 45 år. Nästan alla som lyssnade till musik på 60-talet blev förtjust och nu har vi chansen att lyssna till Piirpauke live! Hela festivalprogrammet finns på www.festivalnorpas.fi (ABL/IS)

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram