Ungforetagsamhet-_webb2_artikel

Viggo Henelius och Adrian Vuorio

Eleverna vid Kimitonejdens skolas nionde klass lade fram många fräscha företagsidéer i en tävling som ingår i samhällsläran. Flera av deltagarna lyckades lyfta blicken ovanom det egna kunskapsområdet, för att i stället rikta tankarna till efterfrågan, marknadsföring och ekonomi. De flesta idéerna var dessutom förankrade i dagens värld genom olika slags digitala lösningar.

Det var Viggo Henelius och Adrian Vuorios företagsidé ”Kemiön kalastus” som vann tävlingen. Gruppens idé gick ut på att sälja besökspaket med inkvartering, mat och fiskerelaterat program under moderna förtecken. Bokningarna skulle mottas via företagets webbplats. Inkvarteringsalternativen varierade mellan stuga och tält.

– Fisket ska vara korrekt och följa catch and release-modellen. En annan viktig sak är hur kunden kan ta del av naturupplevelsen, här har vi samma tanke som en del amerikanska guideföretag har, berättade Vuorio och Henelius under sin presentation.

DE ANDRA prisbelönta eller uppmärksammade idéerna handlade om en rörlig Silent Disco – alltså en sådan, där publiken har trådlösa hörlurar, ett båttaxikoncept à la Über, ett lokalt djurhotell och ett i vägen monterat laddningssystem för elbilar.

Cathina Wretdal-Lindstöm, Mats Nurmio och Kristian Lindroos satt i juryn. Anders Nikander är elevernas lärare i samhällslära.

Text och foto: Sam Cygnel

vero_artikeln_0509677r

Observera att uthyrning av hela bostaden, även för en kortare tid, avbryter perioden av eget bruk av bostaden och att tiden börjar räknas från början efter att hyresperioden tagit slut. Detta kan påverka beskattningen av överlåtelsevinsten på bostaden.

Skatteförvaltningen uppmanar att i tid deklarera hyresinkomsterna för i fjol. Hyresinkomsterna av en bostad är skattepliktiga inkomster. Detta gäller även korttidsuthyrning: exempelvis inkomster av uthyrning av bostaden via Airbnb eller någon annan plattform ska anges i beskattningen. Hyresinkomsterna för i fjol ska deklareras till Skatteförvaltningen senast i maj. Skatteförvaltningen rekommenderar att deklarera i e-tjänsten MinSkatt.

År 2017 deklarerade 330 000 personer hyresinkomster till Skatteförvaltningen. Det sammanlagda hyresinkomstbeloppet som deklarerades till Skatteförvaltningen uppgick till 1,75 miljarder euro. Största delen av hyresinkomsterna kom av uthyrning av aktielägenheter.

Skatteförvaltningen följer och övervakar olika fenomen, såsom deklarationsuppgifter om uthyrningsverksamhet via plattformar i likhet med Airbnb. De nya fenomenen kan vara förknippade med grå ekonomi. Ofta är det dock fråga om att deklaranten inte vet exakt vad hen ska deklarera. Skatteförvaltningen effektiviserar skattekontrollen av sådana aktörer vars deklarationer uppvisar brister. Vid kontrollen utnyttjas tillgängliga jämförelseuppgifter.

 

Sex tips för att deklarera hyresinkomster

1) Deklarera hyresinkomsterna i MinSkatt

Ange uppgifterna per aktielägenhet eller fastighet. Om du har många uthyrda lägenheter kan du i skattedeklarationen i MinSkatt också skicka uppgifter i mindre delar. Om objektet har haft flera kortvariga hyresgäster ska du när du deklarerar skriva texten ”Flera hyresgäster” i namnkolumnen.

När uppgifterna om uthyrda bostäder har fyllts i en gång och skickats till Skatteförvaltningen i MinSkatt, visas de automatiskt i tjänsten i fortsättningen.

2) Om du deklarerar hyresutgifter på pappersblanketter ska du inte bifoga specifikationer

Du kan i stället för att använda MinSkatt också deklarera hyresinkomster på separata pappersblanketter. Blanketterna finns på webbsidan skatt.fi/blanketter. Om du kompletterar uppgifter på papper ska du inte skicka en separat pappersspecifikation över hyresgästerna med skattedeklarationen. Om du lämnar in uppgifter om hyresinkomster på papper ska du inte längre deklarera dem i MinSkatt.

3) Spara själv de dokument som hänför sig till uthyrningen av bostaden och hyresgästerna

Kvitton och verifikationer som hänför sig till hyresinkomster ska sparas i sex år efter skatteårets utgång. Skatteförvaltningen ber om verifikationerna vid behov.

Åtminstone följande uppgifter måste ingå i de egna dokumenten:

bostadens hyresgäster (namn)

hyrestiden

inkomsterna.

Också uppgifterna om de utgifter som yrkats som avdrag ska bevaras.

4) Dra av de utgifter i beskattningen som anknyter till hyresinkomsterna

Observera:

a) Du får från hyresinkomsterna dra av de kostnader som hänför sig till uthyrningen. Dessa kostnader är bland annat direkta kostnader för att skaffa hyresgäster, exempelvis förmedlingsavgiften till Airbnb eller någon annan förmedlare och den del av de fasta kostnaderna för bostaden (t.ex. av skötselvederlaget) som hänför sig till hyrestiden.

b) Om du har haft flera hyresgäster under året behöver du inte rikta kostnaderna separat till varje hyresgäst. Du kan deklarera de kostnader som hänför sig till hyresinkomsten och hyrestiden per bostad.

c) Om du endast hyrt ut en del av bostaden ska du proportionera kostnaderna till hyrestiden och den uthyrda bostadsytan.

 

5) Även sporadisk uthyrning av en bostad kan påverka den skattefria försäljningen av bostaden

Om du utan avbrott har bott två år i en bostad som du äger, kan du sälja den skattefritt. Observera att uthyrning av hela bostaden, även för en kortare tid, avbryter perioden av eget bruk av bostaden och att tiden börjar räknas från början efter att hyresperioden tagit slut. Detta kan påverka beskattningen av överlåtelsevinsten på bostaden.

6) Deklarera hyresinkomsterna senast på den utsatta dagen

De utsatta dagarna för att komplettera skattedeklarationen är i år 7.5, 14.5 och 21.5. Den individuella utsatta dagen kan kontrolleras i skattedeklarationen eller i MinSkatt.

 

Text: Pressmeddelande/MN

hall_artikel

Byggarbeten pågår som bäst i Dalsbruk, när DB-Marina reser en 1200 kvadratmeter stor presenningshall mitt på industriområdet. Roger Othman vid DB-Marina berättar att hallen ska användas till vinterförvaring av båtar.

– Det som händer är att vi flyttar en av hamnområdets hallar längre in på området. När allt är klart har vi mer kapacitet för båtförvaring. Byggnaden följde med i det senaste köpet av utrymmen som DB-Marina gjorde med Fabrik 1686.

Placeringen är lämplig för en hall eftersom grunden sedan tidigare består av betong.

– Det är en betongplatta från 70-talet, så vi slipper asfaltering och liknande arbeten.

Othman uppskattar att bygget är klart till veckan efter påsk.

– De som bygger har raska tag. Jag tror inte det här tar så lång tid.

 

Text och foto: Sam Cygnel

jorgen_IMG_6247

Jörgen Törnqvist vid Engelsby Verk berättar att offertförfrågningarna redan börjat för säsongen.

– Folk frågar om allt som har med bygg och byggmaterial att göra. Så här års går det åt en hel del terrassmaterial, och även i det fallet finns det många alternativ att välja mellan, allt efter smak och tycke.

Törnqvist visar ett finurligt verktyg som underlättar monteringen av terrassbräder och som gör att skruvarna inte blir synliga.

– De här har vi sålt av sedan i fjol. Helt smart, tycker jag.

Järnaffärens lastbil kör hem varor på beställning. (SC)

Mera om byggandet och boendet på Kimitoön i BILAGAN, klicka på länken!

abl_20190410_forstasidan

rekoprodukter_mn

Redan 15 producenter och andra närmatsaktörer har anmält sig till mininärmatsmässan, som äger rum i Dalsbruks skola om en vecka. Arrangörerna – Kulta-projektets dragare Stella Törnroth och Jonas Bergström – hälsar att de som ännu inte har anmält sig ska göra det genast för att hinna med. Deadlinen för anmälningar går ut i morgon.

Det speciella med minimässan är att den har som syfte att knyta samman media och utställarna, för att därigenom ge branschen mera synlighet. Naturligtvis riktar man sig också till alla dem som vill titta in för att se vad det är som är på gång.

– Alla intresserade är hjärtligt välkomna. Vi hoppas att till exempel catering- och restaurangföretagarna tar vara på chansen för att se vilka råvaror som det går att få på ön, säger Bergström.

HÄRUTÖVER innefattar mässdagen bland annat en närmatssafari för skolans sjuor. Klassen kommer under förmiddagen att samla in sina råvaror från Mellangård i Vestlax, Kullas gård, Rosendalen samt äppelodlingarna och Björknäs trädgård i Söderlångvik.

– Råvarorna från safarin tillreds tillsammans med 4H till äkta, supergoda tapas, som serveras under mässan. Även andra smakprover kommer att finnas till hands, berättar Törnroth.

Den som känner för att fylla kassen med närmat kan göra en Reko-beställning lagom till mässdagen. Utdelningen sker på skolgården ungefär samtidigt som mässan pågår.

DET regionala Kulta-projektets projektchef Johanna Mattila i Turun Yliopistos Brahea-center kommer att vara på plats för att informera om projektet tillsammans med Törnroth och Bergström. Kulta riktar sig till livsmedelsbranschen och har konsumenten i fokus.

Bergström tydliggör att man som närmatsaktör – till exempel restaurangföretagare – inte behöver sälja 100 procentig närmat.

– Så svart-vitt är det ju inte. Tanken är att man använder lokala råvaror i den utsträckning som det är vettigt.

MININÄRMATSMÄSSAN hålls i Dalsbruksskolans matsal torsdag 11.4. kl. 16–19.

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram