1996 skrev på

[:sv]

adresser_artikelfoto_IMG_2804

Wilhelm Liljeqvist tog emot namnlistorna av Ecka Wasén.

Nästan 2 000 tecknade på pensionärsföreningarnas adress för kommunala serviceboenden. Adressen överräcktes på torsdagen till styrelseordförande Wilhelm Liljeqvist.

– ”Bra Ecka” ropade en patient på vårdcentralen i Dalsbruk när han såg mig, berättade initiativtagaren Ecka Wasén, som överräckte listorna.

De första listorna lades fram den 4 september och på bara två veckor hade redan tusen skrivit på. Listorna bekräftar att ca 35 procent av invånarna vill att kommunen behåller sina serviceboenden, både fastigheterna och verksamheten. Många är oroade för att kommunen ger från sig självbestämmanderätten om fastigheterna säljs.

Liljeqvist tackade ortens svenska och finska pensionärsföreningar samt Arbetarpensionärerna i Dragsfjärd. Han sade, att beslutsfattarna nu vet vad invånarna vill. Styrelsen får härnäst bekanta sig med namnlistorna.

Liljeqvist påpekade att vården inte är lika beroende av fastigheter som av kompetent vårdpersonal. I dagsläget finns inga konkreta svar på hur framtiden ser ut: varken lagen eller tidtabellerna är klara. Dessutom är de politiska grupperna i Kimitoöns kommun inte eniga om vad man borde besluta i frågan. Renoveringsbeslut om Almahemmet torde fattas den 30 oktober.

Text & Foto: Ingrid Sandman

[:fi]
adresser_artikelfoto_IMG_2804

Ecka Wasén luovutti nimilistat Wilhelm Liljeqvistille.

Eläkeläisyhditysten nimienkeruu tuotti lähes 2 000 allekirjoitusta kunnan hoivakotien puolesta. kuluvan kuun 4. päivästä esillä olleet listat toimitettiin torstaina kunnanhallituksen puheenjohtajalle, Wilhelm Liljeqvistille.

Aloitteentekijä Ecka Wasénin mukaan kaikki eläkeläisyhdistykset ja myöskin Dragsfjärdin Työväen Eläkeläiset ovat osallistuneet kampanjaan, jonka mukaan kunnan ei pidä luopua palveluasumisyksiköistään, ei kiinteistöistä eikä toiminnastakaan. Useat kuntalaiset ovat huolissaan siitä, että kunta olisi luopumassa vanhushuoltoa koskevasta päätösvallastaan, mikäli kiinteistöt myytäisiin.

Liljeqvist kiitti yhdistyksiä ja sanoi, että päättäjät nyt ovat täysin selvillä asukkaiden toiveista. Listat toimitetaan hallitukselle.

Hän huomautti myös, ettei hoiva ole yhtä paljon riipuvaista kiinteistöistä kuin osaavasta henkilöstöstä. Sitä ei kannattaisi menettää. Tällä hetkellä vallitsee kuitenkin suuri epävarmuus tulevaisuudesta: lakia ei vielä ole, eikä aikatauluistakaan ole tarkkaa tietoa. Lisäksi Kemiönsaaren kunnan poliittiset ryhmät ovat erimielisiä. Almakodin kunnostuksesta päätettäneen valtuustossa kuluvan kuun 30. päivänä.

Text & Foto: Ingrid Sandman

[:]