1996 skrev på

adresser_artikelfoto_IMG_2804

Wilhelm Liljeqvist tog emot namnlistorna av Ecka Wasén.

Nästan 2 000 tecknade på pensionärsföreningarnas adress för kommunala serviceboenden. Adressen överräcktes på torsdagen till styrelseordförande Wilhelm Liljeqvist.

- ”Bra Ecka” ropade en patient på vårdcentralen i Dalsbruk när han såg mig, berättade initiativtagaren Ecka Wasén, som överräckte listorna.

De första listorna lades fram den 4 september och på bara två veckor hade redan tusen skrivit på. Listorna bekräftar att ca 35 procent av invånarna vill att kommunen behåller sina serviceboenden, både fastigheterna och verksamheten. Många är oroade för att kommunen ger från sig självbestämmanderätten om fastigheterna säljs.

Liljeqvist tackade ortens svenska och finska pensionärsföreningar samt Arbetarpensionärerna i Dragsfjärd. Han sade, att beslutsfattarna nu vet vad invånarna vill. Styrelsen får härnäst bekanta sig med namnlistorna.

Liljeqvist påpekade att vården inte är lika beroende av fastigheter som av kompetent vårdpersonal. I dagsläget finns inga konkreta svar på hur framtiden ser ut: varken lagen eller tidtabellerna är klara. Dessutom är de politiska grupperna i Kimitoöns kommun inte eniga om vad man borde besluta i frågan. Renoveringsbeslut om Almahemmet torde fattas den 30 oktober.

Text & Foto: Ingrid Sandman

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram