1996 nimeä kunnallisten hoivakotien puolesta

adresser_artikelfoto_IMG_2804

Ecka Wasén luovutti nimilistat Wilhelm Liljeqvistille.

Eläkeläisyhditysten nimienkeruu tuotti lähes 2 000 allekirjoitusta kunnan hoivakotien puolesta. kuluvan kuun 4. päivästä esillä olleet listat toimitettiin torstaina kunnanhallituksen puheenjohtajalle, Wilhelm Liljeqvistille.

Aloitteentekijä Ecka Wasénin mukaan kaikki eläkeläisyhdistykset ja myöskin Dragsfjärdin Työväen Eläkeläiset ovat osallistuneet kampanjaan, jonka mukaan kunnan ei pidä luopua palveluasumisyksiköistään, ei kiinteistöistä eikä toiminnastakaan. Useat kuntalaiset ovat huolissaan siitä, että kunta olisi luopumassa vanhushuoltoa koskevasta päätösvallastaan, mikäli kiinteistöt myytäisiin.

Liljeqvist kiitti yhdistyksiä ja sanoi, että päättäjät nyt ovat täysin selvillä asukkaiden toiveista. Listat toimitetaan hallitukselle.

Hän huomautti myös, ettei hoiva ole yhtä paljon riipuvaista kiinteistöistä kuin osaavasta henkilöstöstä. Sitä ei kannattaisi menettää. Tällä hetkellä vallitsee kuitenkin suuri epävarmuus tulevaisuudesta: lakia ei vielä ole, eikä aikatauluistakaan ole tarkkaa tietoa. Lisäksi Kemiönsaaren kunnan poliittiset ryhmät ovat erimielisiä. Almakodin kunnostuksesta päätettäneen valtuustossa kuluvan kuun 30. päivänä.

Text & Foto: Ingrid Sandman