Yttiksen toiminta vaakaludalla

Yttis1_webben_IMG_7438

Jorma Haritonov tahtoisi avata Road Café Yttiksen vapuksi.

Dragsfjärdissä kesäisin toimivan Road Café Yttiksen yrittäjä-omistaja Jorma Haritonov ei tällä hetkellä tiedä, jos kahvilan ovet voidaan avata vapuksi. Syy epätietoisuuteen on Turun hallinto-oikeudelle jätetty  valitus, joka Haritonovin käsityksen mukaan estää kunnan rakennustarkastusta myöntämästä kiinteistölle käyttöönottolupaa ennen THO:n päätöstä. Rakennustarkastuksesta sanotaan kuitenkin, että luvanharkinnassa voidaan käyttää reunaehtoja ja sillä tavalla jatkaa asian käsittelyä.

Kärrabuktens byaråd-kyläyhdistyksen hallitus laati 15.4 kunnan rakennustarkastaja Dan Renforsille osoitetun kirjelmän, jossa otetaan voimakkaasti kantaa Road Café Yttiksen puolesta. Yhdistys perustelee kannanottoaan mm kahvilan myönteisillä sosiaalisilla ja taloudellisilla vaikutuksilla koko kylälle.

Dan Renfors tähdentää, että asian ulkopuolisilta tahoilta tulevia kannanottoja ei huomioida prosessin aikana. Hän valottaa asian nykytilannetta näin:

– Valituksen käsittely esimerkiksi Turun hallinto-oikeudessa ei torppaa rakennuslupaprosessia. Haritonovin rakennuslupa-asia voidaan siis käsitellä, toki reunaehdoin, rinnakkain Turun hallinto-oikeudelle jätetyn valituksen käsittelyn aikana. Virkamiehenä en muilta osin voi kommentoida asiaa.

Lue koko artikkeli tämän viikon Ilmoituslehdestä.

Teksti ja kuva: Sam Cygnel, översättning: Ingrid Sandman