Tandvården fungerar bra på Kimitoön

Anriina Aaltonen & Marjaana Kankaanranta
Anriina Aaltonen (till höger) säger att tandvården i Kimito har det bra ställt. Marjaana Kankaanranta i behandlingsstolen.

Tvåspråkigheten är en stark garanti för tandvårdsmottagningens fortlevnad. 

En tandläkare behöver såväl yngre som äldre uppsöka med jämna mellanrum. Därför är det av stor vikt att en tandläkarmottagning finns på ett hyfsat avstånd, helst i varje kommun i ett välfärdsområde.  

Vid tandvården i Kimito är Anriina Aaltonen ansvarig tandläkare. Hon har arbetat ungefär fyra år vid mottagningen. Förutom henne arbetar två andra tandläkare, två munhygienister och fyra tandskötare. 

Aaltonen säger att tandvården i Kimito har det bra ställt. 

– Vi är ett sammansvetsat gäng här vid tandvården i Kimito. Vi har lyckats fylla alla öppna tjänster, vilket jag är glad för.

Somliga av personalen vid tandvården är från Kimitoön, blandandra Sanna Enestam men såväl Aaltonen som hennes kollega Marjaana Kankaanranta kommer från Sagu.

Precis som övrig vård flyttade tandvården från kommunernas regi till välfärdsområdets i början av förra året. Till tandvården i Kimito är det ändå främst kimitoöbor som kommer till tandvården. Det här har med inledningen av områdena i välfärdsområdet att göra. 

– De som bor i till exempel Sagu eller Salo besöker tandvården i deras egna hemkommuner. Sagu och Salo hör till respektive skilda områden inom Varha. 

Sagu, Pemar och S:t Karins utgör ett eget område inom Varha. Salo utgör ett eget område tillsammans med Somero. Kimitoön ingår i område 4 tillsammans med svenskspråkiga Åbo och Pargas.

Tandvården i Kimito är en liten enhet. Runt 9000 besök registreras om året. Varha skriver på sin webbplats att ekonomiska siffror från i höstas visar att välfärdsområdet ska hitta besparingar som uppgår till ett belopp av 270 miljoner euro före utgången av år 2026. Men Aaltonen ser i nuläget ingen större risk för att enheten skulle stänga. 

– Här i Kimito får patienterna vård på både svenska och finska. Tvåspråkigheten är en stark garanti för tandvårdsmottagningens fortlevnad, säger hon. 

På Kimitoön finns ingen privat tandläkarmottagning. Den närmaste är i Sagu. 

Vad gäller bokning av tid till granskning får den som önskar en tid direkt men det är tre månaders väntetid till granskningen som gäller. 

– Väntetiden är ändå längre på annat håll, säger Anriina Aaltonen.  

Patienter kan nå tandvårdsmottagningen i Kimito under vardagar mellan klockan 8 och 16. Under kvällstid och veckoslut är det till universitetssjukhuset ÅUCS i Åbo som de med ärende gällande tandvården ska vända sig.

TEXT & FOTO: JOHN ILLMAN

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram