Ta del av Örös krigshistoria

20.7.2023 - tiina

3_IMG

En ö med en häftig krigshistoria. Med de orden kan Örös 1900-tal sammanfattas.
För den som beger sig till Örö kan ön uppfattas som ett vanligt turistresemål, men så är det inte. År 1910 inledde ryssarna byggandet av ett kustfort på Örö, ett fort som skulle ha betydelse även efter den finländska självständigheten.
Det säger Maria Pick. Hon är guide på Örö. Tillsammans med Annonsbladets reporter deltar en rikssvensk familj i rundvandringen. Vi samlas vid en utställning av öns historia, både för krigshistorien och den allmänna. Pick har stor kännedom om Örö.
– För ungefär 3000 år sedan steg ön över havsytan, år 1656 nämns Örö för första gången på en karta. Fast bosättning endast har funnits sedan Försvarsmaktens närvaro från år 1917, säger hon.
Örö hette först Sandö, men fick sitt nuvarande namn år 1800-talet efter öns form. Innan större bebyggelse uppstod på ön lät Rosala- och Böleborna sina djur beta på Örö. På ön bor numera under tio personer året om.

Örö har en mäktig krigshistoria. Redan under kriget 1808–1809, då Sverige förlorade Finland, användes ön som en militär bas för den svenska flottan. Pick säger att krigsfartyg lade till på öns västra sida.
Men i stället för tiden då Finland var en del av Sverige talar Pick mera om Finlands 1900-talshistoria. Från utställningen på markplan leder Pick gruppen upp mot kanonerna som byggdes av ryssarna på 1910-talet. Kanonerna är byggda i fabriken Obuchov, som är belägen vid floden Neva i Sankt Petersburg.
Fortet på Örö var en del av den ryska befästningslinjen som även innefattade Russarö utanför Hangö, Utö i Pargas och estniska Ösel. Från Örö är det drygt 25 kilometer till Hangö, knappt 15 till Bengtskär. Till estniska Dagö är färden 80 kilometer. Fortet kom att forma livet på ön.
– Här levde man som i ett eget universum, säger Pick.
Befästningen på Örö omfattade elva kanoner, järnväg, kaserner och matsal. Väl uppe ser man ut över den yttre skärgården, ända till Bengtskär. Pick berättar om en strid som ägde rum på 1940-talet. Sovjetunionen hade då Hangö som flottbas.
– Sovjetiska trupper anföll Bengtskär 21 juli 1941. Ryssarna hade tagit grannön Morgonlandet kort innan. Men finländarna lyckades förhindra att Sovjet tog Bengtskär.
Hon tillägger att löjtnant Fred Luthers manskap förde närstrider mot ryssarna. Från Örö sköt man till Bengtskär, Morgonlandet och Hangö.
Efter fortsättningskriget användes Örö i försvarets utbildning fram till 2005. Tio år senare övergick Örö i Forststyrelsens ägo och är numera öppet för besökare som en del av Skärgårdshavets nationalpark.

TEXT & FOTO/TEKSTI & KUVA: JOHN ILLMAN

2_IMG

1_IMG

vko_29_kompass_254x140

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram