24.2.2020

Skolstarten innebär barn i trafiken

trafikmarke_liikennemerkki

Skolorna på Kimitoön startar på tisdagen. Bilisterna ska vara speciellt vaksamma och försiktiga eftersom barn kan bete sig på oväntade sätt då de rör sig på vägarna.

Bilisterna ska komma ihåg att bära sig förnuftigt åt. Kör sakta och överskrid inte tillåten hastighet. Stanna vid övergångsställena om fotgängare är på väg att korsa gatan. Använd inte mobil då du kör utan koncentrera dig på körandet. Om du ska vända eller backa på en plats där det finns lekande barn i närheten ska du vara extra försiktig. Var uppmärksam då du rör dig i närheten av skolor, bostadsområden och på platser där du vet att skolbarn rör sig på vägrenarna och på ställen där sikten är skymd.

Det är vi vuxna som ansvarar för att barnen är trygga i trafiken. När trafikskyddet frågade lågstadiebarn vad de väntade sig av de vuxna toppades önskelistan av tre saker: att bilsterna koncentrerar sig på att köra, håller vettig hastighet och beaktar övergångsställena.

http://www.kemionsaari.fi/sv/barn-och-utbildning/aktuellt/

Share this in: