24.2.2020

Ny småbåtshamn öppnar den 1 juni i Dalsbruk

Layout-DB-Marina_REV01

Regionförvaltningsverket har beviljat DB Marina miljötillstånd för en ny småbåtshamn i Dalsbruk. Det handlar om en investering på totalt 1+1 miljoner euro. DB Marina öppnar den 1 juni de 50 första platserna i Dalsbruk. Utbyggnaden av hamnen sker stegvis under de kommande åren med målsättningen att kunna erbjuda 150–200 platser beroende på båtarnas storlek.

– Vi har länge planerat hamnprojektet tillsammans med Kimitoöns kommun och nu kan vi äntligen påbörja byggandet. Jag är väldigt glad över att kommunen har kommit mycket långt med planeringen av den 180m långa vågdämparen samt förnyandet och förbättringen av bryggorna och kajen. Investeringarna på totalt 2 miljoner euro kompletterar varandra och inbringar synergier som båtfolket redan inkommande sommar kommer att kunna dra nytta av, konstaterar DB Marinas styrelseordförande Sam Forsbom.

 

Skyddad småbåtshamn med fullservice – Marinetek garanterar kvaliteten

Den ledande finländska bryggleverantören Marinetek garanterar god kvalitet på bryggorna i den nya småbåtshamnen. Alla platser kommer att förses med elektricitet och dricksvatten samt träskvatten som kan användas för båttvätt. Platsernas storlek kommer att vara från 6–7 meter långa lätta bommar till 8–15 meter gångbara sidobommar. Tack vare att bommarnas placering är flexibel kan man i hamnen anpassa platserna för allt från 5 meters öppna båtar till över 60 fot långa jakter.

DB Marinas hamn kommer att skyddas av en 100 meter lång vågdämpare som Marinetek tillverkar i DB Marinas utrymmen i Dalsbruk. De övriga bryggpontonerna tillverkas i Marineteks fabrik i Vanda. Installationen av pontonerna sköts av Marineteks långvariga och lokala samarbetspartner Dalsbruks Byggtjänst (”Byggis”). Också Byggis verkar på DB Marinas område i Dalsbruk. Projektet skapar därmed arbetsplatser för lokala företag och då verksamheten utvecklas även för DB Marina.

 

1 miljon för utvecklingen av Dalsbruks gästhamn 

Under de kommande åren kommer också Dalsbruks gästhamn att utvecklas. Målsättningen är att arbetet i gästhamnen också påbörjas under år 2020. För att skydda gästhamnen kommer en ungefär 180 meter lång vågdämpare att byggas. Tillsammans kommer kommunens och DB Marinas vågdämpare att skydda Dalsbruks hamn för alla vindar. Utvecklingen av gästhamnen har ett godkänt miljötillstånd.

 

Problemfritt och tryggt båtliv

DB Marinas servicekoncept erbjuder kunderna ett problemfritt och tryggt båtliv året om, allt detta i hjärtat av Skärgårdshavet. Båtägaren får alla tjänster från ett och samma ställe – bryggplats på sommaren, service, reparation och restaurering samt förvaring på vintern. DB Marina har fäst stor uppmärksamhet vid säkerheten – hamnen skyddas för alla vindar av en stadig vågdämpare och hela området utrustas med kameraövervakning, staket och låsta portar. För alla båtplatser har det reserverats tillräckligt med parkeringsplatser för bilarna på det övervakade området. Det finns även tillgång till bastu, dusch och förvaringsutrymme. Alla dessa tjänster kan erbjudas som anpassbara servicepaket till ett fast månadspris. DB Marina tror starkt på att utvecklingen av Skärgårdshavets gästhamnar och förändringen av båtkulturen kommer att flytta tyngdpunkten i riktning mot ett heltäckande tjänsteutbud och en ökande turism i Skärgårdshavet. Dalsbruk och DB Marina svarar på kundernas önskemål!

 

Miljövänlighet som ledstjärna

I den nya hamnen kommer återvinning och övriga miljöaspekter, exempelvis septictömning, att beaktas och hamnen kommer att bli en av Håll Skärgården Ren accepterad Sälle-hamn. Målsättningen är att hamnens elproduktion ska ske med solpaneler. Dessutom kommer vi att erbjuda laddningsplatser för elbilar och -båtar. Renat dricksvatten kommer inte att användas för båttvätt, utan miljövänligt, används vatten från en närliggande insjö istället.

 

Dalsbruk – industriromantik i bruksmiljö med goda förbindelser 

Dalsbruk är en livlig sommarby som erbjuder en perfekt bas för båtägare. I Dalsbruk finns matbutiker, apotek, bensinstation, post och Matkahuolto samt Alko som betjänar året om. Till Dalsbruk kommer man lätt med bil under en timme från Åbo och ett par timmar från huvudstadsregionen. Det är lätt att komma med båt till Dalsbruk och man kan vid behov dagligen ta buss till Åbo, Salo eller huvudstadsregionen. Dalsbruk har en levande brukshistoria som lever vidare ännu idag. I den vackra och omväxlande naturen kring Dalsbruk finns ypperliga möjligheter till friluftsliv med skogsvandringar, cykel-, kanot- och båtuthyrning, m.m. Under sommarhalvåret livas byn upp av ett flertal olika evenemang, med allt från Baltic Jazz till Festival Norpas och September Open.

 

DB Marina utvecklar i Dalsbruk ett kluster för båtägare och skärgårdsbor, både fast bosatta och deltidsboende. Under de senaste två åren har DB Marina vuxit med mer än 20 % per år och framtidsutsikterna är positiva. DB Marinas affärsverksamhet handlar om vinterförvaring av båtar, servicetjänster för båtfolket samt vidareutveckling av området. I klustret fungerar redan ett tiotal företag, som erbjuder ett brett utbud av tjänster; D-marin erbjuder omfattande reparations- och servicetjänster till båtägare, DB Trämet renoverar och reparerar träbåtar samt tillverkar måttbeställda dörrar, fönster och möbler och Dalsbruks Byggtjänst – Byggis är ett dynamiskt byggföretag med 25 års erfarenhet av skärgårdsbyggande och framförallt Marineteks betongpontonbryggor.

 

ABL/MN, Foto: Maria Manelius

brukshamnen_artikel
Share this in: