29.1.2020

Marinetek och DB Marina startar samarbete

dbmarina_IMG_6237

DB Marina och den nationella marknadsledaren inom bryggbranschen Marinetek har kritat under ett samarbetsavtal gällande påbörjande av bryggelementsproduktion i Dalsbruk.

MARINETEK HAR under en längre tid sökt en lämplig samarbetskandidat och då DB Marina och Dalsbruk kom in i bilden sattes de första brickorna på plats. Produktionsverksamhet kompletterar väl företagsklustrets utbud, då redan en av Marineteks största återförsäljare i landet i Dalsbruks Byggtjänst Ab – Byggis finns på området.

– Samarbetet med DB Marinas båtkluster ger oss fungerande produktionsutrymmen nära kunden och marknaden i de sydvästra delarna av landet. Samarbetet möjliggör även till en flexibel produktionshantering på en plats utöver de vi har i Vanda och i Lettland, säger Marinetek Finlands VD Ville Leisti.

Marinetek har som målsättning att växa och resultatberäkningarna ser bra ut för pågående år. Samarbetet med DB Marina är ett fortsatt steg i utvecklandet.

– Då hamnen även ligger nära till hands kan det i framtiden leda till att vi härifrån även kan skeppa tillverkade saker till andra länder. Tanken har alltid varit att samarbetet skall vara långvarigt, vi börjar nu med byggandet av produktions- och logistikutrymmen varpå produktionen av stora vågdämpare påbörjas. Ärmarna är uppkavlade och det skall bli intressant att se allting kommer igång, därefter ser vi hur det fortsätter, säger Leisti.

FYRA PERSONER kommer under tillfälligt arbetskontrakt anställas för produktionen. Bägge företagens målsättning är att expandera samarbetet samt att söka nya verksamhetsområden för att utjämna arbetskraftens säsongsvariationer.

– Samarbetet med Marinetek ger oss intressanta chanser att vidareutveckla klustret som vi hela tiden har velat få till ett marinkluster. Stora delar av våra kunder har stugor och behöver på så sätt även bryggor. Samarbetet ger oss även möjligheten att växa och så ger det flera önskade arbetsplatser till Dalsbruk. Som Ville Leisti nämnde har det alltid varit tänkt att samarbetet skall bli långvarigt, säger DB Marinas styrelseordförande Sam Forsbom.

– Vi tror att utvecklandet av verksamheten även kommer att locka andra företag till fabriksområdet, vilket i sin tur förbättrar hela ortens livskraft, fortsätter han.

Verksamheten påbörjas i slutet av augusti.

Text: Jesper Lindblom

Share this in: