Projektet kring Dalsbruks besökshamn avslutat

Hamnprojekt
Fyrpiren har förbättrats och fått en enhetlig brygga. (Foto: Michael Nurmi)

Kommunens projekt Utveckling av Bruksvikens besökshamn har avslutats i slutet av förra året. Syftet var att modernisera besökshamnen och lyfta utbudet och nivån på säsongs- och året om-service. I projektet ingick vågdämparen som ligger öster om bränslestationen. Vågdämparen, som också tjänar som dagsbrygga för besökare, har nu fått de sista två delarna monterade och mäter hela 160 meter. Det var tidigare oklart om de sista delarna kunde monteras innan förbindelsebåten M/S Stellas slutar anlöpa den inre hamnen. Besvärsprocessen kring den nya förbindelsebåtsbryggan utanför hamnen har tagit närmare tre år och kommunens projekt har legat på paus. Då det blev klart att besvären inte behandlas i högre instans kunde kommunen under slutet av året använda projektets resterande pengar. Det blev då också klart att M/S Stella kan passera vågdämparen fast den är utbyggd till sin fulla längd.

DE RESTERANDE projektpengarna användes för att förbättra fyrpiren invid gästhamnen. Arbetet startade i oktober och slutfördes vid årsskiftet. Ändan av piren, som hittills bestått av stora sprängstenar, fick en ny stålkonstruktion. Runt piren löper nu en enhetlig brygga som kan angöras. Hela projektets budget gick löst på en miljon euro. Kommunens egen andel i projektet var 300 000 euro.

TEXT: MARIA MANELIUS

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram