Skogsvårdsföreningen fusioneras med Södra skogsreviret

sievi

Skogsvårdsföreningen fusioneras med Södra skogsreviret och öppnar sitt kontor i Brusaby.

Fusionen mellan Kimitonejdens skogsvårdsförening och Södra skogsreviret slogs fast på onsdagen. Kimitoföreningens ordförande Harri Kaitala berättar att fusionen inte innebär stora förändringar för lokalföreningens medlemmar.
- I praktiken blir våra medlemmar efter fusionen medlemmar i reviret från årets början. Föreningens kontor flyttar från Villa Lande till Brusaby under december och öppnar i januari. I fortsättningen svarar en av reviret avlönad regional rådgivare, Johanna Sjölander, för de lokala ärendena.
Utbudet av tjänster ökar enligt Kaitala en smula, mest då det gäller virkeshandeln.
- Reviret utövar egen anskaffning så i fortsättningen kan skogsägarna om de så vill sälja skog också via reviret.

KIMITOÖNS skogsvårdsförening har gått in för fusionen p.g.a. sin svaga ekonomi. Man har underhandlat med såväl Södra skogsreviret och Lounametsä som med Salometsä. En förutsättning för att fusionen skulle bli av var att föreningens ekonomi skulle förbättras. Skogsvårdsföreningen löste frågan genom att samla in frivilliga bidrag från sina medlemmar under november.
- Vi är mycket tacksamma för de bidrag som skogsägarna gav. Slutresultatet är att skogsvårdstjänsterna fortfarande finns kvar på Kimitoön.
Södra skogsreviret fungerar på hela kusten från Kimitoön till Lovisa.

Text & bild: Sam Cygnel
Övers.:IS

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram