Kimitoöns Sjöräddare - årets sjöräddningsförening

22.3.2023 - annonsbladet

Foto: Kimitoöns Sjöräddares ordförande Calle Storm.

Västra Finlands gränsbevaknings kommodor Marko Tominen har premierat Kimitoöns Sjöräddare för sitt arbete. Föreningen blev vald till årets sjöräddningsförening i regionen för år 2022. I motiveringen står det att Kimitoöns Sjöräddares verksamhet har aktiverats och utvecklats anmärkningsvärt de senaste åren. Föreningen har gjort värdefullt frivilligarbete genom att hjälpa sjöfarare i nöd. Föreningen har utfört givna sjöräddnings- och hjälpuppdrag kvalitativt och har varit pålitliga och samarbetsvilliga i sin verksamhet. Kimitoöns Sjöräddares aktiva verksamhet och närvaro har för egen del stött båtfarares sjösäkerhet på området.

SJÖRÄDDARNAS ordförande Calle Storm är mycket glad över utmärkelsen. Enligt Storm är det tack vare den nya fina stationen i Dalsbruk, samt den nya sjöräddningsbåten Mona, som föreningen har kunnat utvecklats. Från de nya utrymmena har man möjlighet att starta iväg på en utryckning mycket fortare. Under båtfararnas högsäsong i juli, samt under en del veckoslut, är stationen bemannad dygnet runt. Dessutom bor en stor del av föreningens aktiva medlemmar i närheten och finns på plats snabbt vid ett alarm. Storm säger att sjöräddarnas verksamhet pågår från att isen lossar på våren tills den lägger sig på hösten.

Andelen aktiva medlemmar har ökat de senaste åren och utbildningsnivån har förbättrats. Efter pandemin har verksamheten kommit bra igång igen. På den senaste nybörjarkursen deltog elva personer. Följande nybörjarkurs ordnas sista veckoslutet i maj. På Kimitoöns Sjöräddares Facebooksida finns mera information om verksamheten och kurser.
– Flera aktiva medlemmar behövs, säger Storm.

Man ordnar även olika sorters kurser för manskapet tillsammans med andra aktörer. Närmast ordnas en brandkurs tillsammans med brandkåren samt en första hjälp-kurs med Röda Korset.

FÖRUTOM aktiva medlemmar behöver föreningen stödmedlemmar. Både föreningar, företag och privata personer kan bli stödmedlemmar och på så sätt stöda sjöräddarnas verksamhet. Storm berättar att föreningen fått fin respons från kommuninvånarna och att många vill diskutera sjöräddning. Det moraliska stödet och det ekonomiska stödet från föreningens sponsorer är viktigt för verksamheten. Han vill också passa på att tacka alla samarbetspartners. Snart blir det öppet vatten och sjöräddarna är redo att rycka ut för att hjälpa båtfarare. (MM)

 

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram