Kimitoön har möjligheter till hästturism

21.7.2017 - Michael Nurmi

Ronski Ronnie & Opman II

Turism, där hästen ingår som viktigt element, kan utvecklas och går ut på att man kombinerar hästar, natur och aktiviteter. I produktpaketet kan ingå bl.a. inkvartering och måltider, antingen producerade av hästägaren eller samarbetspartners.

Naturen, lugnet på landsbygden och självklart hästen i sig utgör dragplåstren. Kunden förväntar sig upplevelser. Kunden behöver inte ha hästerfarenhet för många hästturismprodukter är avsedda för nybörjare. T.ex. ridning behöver inte ingå i paketet utan det kan vara fråga om t.ex. en hästutställning eller varför inte att åka i hästdragen vagn. Aktiviteterna kan bestå av utflykter, ridturer, läger och kurser. Också mässor, tävlingar,  seminarier och åkturer kan ingå i hästturismprodukterna.

För många kommuner kunde hästturismen vara ett dragplåster och ett sätt att få synlighet och bli kända.

 

Annonsbladet kollar vad man kan uppleva på Kimitoön i en hästtema bilaga torsdagen den 27.7.

Annonser och ytterligare nyhetstips till abl@abl-kimito.fi, men märket “Hästen på Kimitoön”

 

Text & bild: Kati Lönnqvist

Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram