KickSTART - Michael Björklund är en av flere inspiratörerna på evenemanget

29.11.2023 - annonsbladet
Michael Björklund
Michael ”Micke” Björklund talar om att ta nästa steg som företagare och Åland Distillerys aktieemission.

Måndagen den 11 december står Kimitoöns kommun tillsammans med Kimitoöns Företagare rf värd för KickSTART, ett inspirerande evenemang som fokuserar på att öppna upp investeringsmöjligheter för mikro- och småföretag i Kimitoöns näringsliv. Evenemanget arrangeras inom ramen för Företagarens START-projekt, som strävar efter att främja tillväxt och utveckling genom att stöda nystartade företag i Kimitoön.

– KickSTART-evenemanget är en sann inspirationskväll, där möjligheter och alternativ gällande finansiering och investering för mikro- och småföretag presenteras. Under kvällen kommer bland annat aktieköp och -försäljning, aktieemissioner i mikro- och småföretag och företagsköp vid generationsskiften att lyftas upp, säger Michael Nurmi, som sitter i START-projektets arbetsgrupp.

De inbjudna inspirationstalarna har lång erfarenhet av investeringsmöjligheter för företagare och kommer under kvällen med sig av sitt expertkunnande. Deltagarna kommer att få höra Fredrik Lindblom (Nordea), Annika Aalto (Finnvera), Göran Eriksson (Fabrik 1686), Mikael Lönnroth (Saari Partners) och Michael Björklund (Smakbyn, Åland Distillery).

– Målet med kvällen är att göra olika finansieringsmöjligheter lättillgängliga för företagare och på det viset möjliggöra en sund tillväxt på orten. Det ligger i hela Kimitoöns intresse att främja lokalt företagande, säkerställa tillväxtmöjligheter samt skapa nya arbetsplatser, säger START-projektets projektledare Minna Rehn.

 

START-projektet har redan tagit fram en unik modell för onboarding av nya företag i Kimitoön. Den här processen inkluderar allt från personliga vykort med en hälsning från kommunen och företagarföreningen till skräddarsydda träffar riktade till nya företagare. Nästa träff för nygrundade företag år 2023 planeras att äga rum i början av 2024. Under träffarna och uppföljningssamtalen har vikten av lokala nätverk framkommit: de flesta av företagen har haft någon som ställt upp som ”bollplank” då företagen inlett sin verksamhet.

Inom START-projektet testas olika åtgärder för att identifiera vad som fungerar bäst och vad som kan bli en bestående del av kommunens och företagarföreningens verksamhet även i fortsättningen. Som stöd för projektets arbete finns en arbetsgrupp bestående av Michael Nurmi, Mathias Lönnström och Axel Eriksson, som i samarbete med företagsrådgivaren Mats Nurmio och kommunens utvecklingsavdelning kontinuerligt planerar och utforskar nya åtgärder för att stöda företagstillväxten.

– Nästa sak vi inom projektet kommer att testa är en modell för att koppla samman företagare med lokala mentorer som kan sparra. Det här ger nya företagare möjligheten till kontakt och kunskap från erfarna personer med starka kopplingar till det lokala näringslivet, säger Mats Nurmio.

I framtidsplanerna finns också ett koncept som skulle utföras som en lokal version av tv-programmet Draknästet (finska: Leijonan luola). Intresset för initiativet kommer att kartläggas närmare under KickSTART-evenemanget, för att bedöma om det kan bli en framstående del av projektets fortsatta insatser.

Om START-projektet kan man läsa mer på kommunens webbplats: Kimitoöns projekt eller så kan man kontakta Minna Rehn, 040 778 5662 , minna.rehn@kimitoon.fi för mera information.

TEXT: ABL

Michael Nurmi, Minna Rehn, Mathias Lönnström
KickSTART arbetsgruppen. Michael Nurmi, Minna Rehn & Mathias Lönnström.
Copyright © Annonsbladet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram