Jakten Eugenia behöver flera frivilliga

nya-frivilliga-Eugenia

Tryggve Röblom, Tom Westerlund, Svante Stenström och Henry Engblom välkomnar nya frivilliga med i verksamheten.

Föreningen Pro_Kimitoö-skutan r.f., som äger jakten Eugenia är i stort behov av nya aktiva frivilliga, för att fortsätta den tjugoåriga verksamheten. De flesta av föreningens aktiva medlemmar är över 70 år och man behöver få yngre med i verksamheten. Det behövs skeppare, däckspersonal, personer för underhållet, samt verksamhetsledare.Föreningen har också prentisverksamhet för ungdomar, som är intresserade av underhåll och segling. De senaste åren har man tyvärr inte haft tillräckligt med intresserade ungdomar som hållits kvar i verksamheten.

 

FÖRENINGENS STYRELSE är oroad över framtiden. Ordförande Henry Engblom berättar att alla öns tre gamla kommuner var delaktiga i byggandet av jakten Eugenia mellan åren 1997-2000.  Den anda man skapade då lever och finns kvar och han hoppas också på en fortsättning för Eugenias verksamhet. Föreningen har en välskött ekonomi, men det behövs nya, både yngre och äldre hjälpande händer till verksamheten. Man efterlyser nu personer som skulle vara intresserade av verksamheten, allt från ungdomar till nyblivna pensionärer, både kvinnor och män. Vilket språk man talar är inte heller väsentligt.

– Det skulle vara synd att bli tvungna att packa ihop en välfungerande verksamhet, för att man inte hittar volontärer, säger Engblom.

Man har nyligen uppgraderat Eugenias navigationsteknik, som nu uppfyller alla krav. AIS- systemet på Eugenia gör det möjligt för andra fartyg och till exempel sjöräddningen att identifiera fartyget och följa dess rörelser, samtidigt som det syns hur många personer som finns ombord.

 

HUVUDSKEPPARE Tom Westerlund, pensionerad lots från Hangö, har seglat med Eugenia under många år och de två senaste åren som huvudskeppare. Han säger att kravet för att vara skeppare på Eugenia är att man är inrikesskeppare med 8 månaders sjöpraktik, då man seglar i zon 2 i skärgårdshavet. I zon 3 på mera öppet hav, krävs förutom brev för inrikesskeppare, att man har 12 månaders erfarenhet som befäl på sjön. Oftast rör sig Eugenia i zon 2.

På seglatserna behövs också däckspersonal. Tryggve Röblom har varit med i verksamheten som däcksare och i underhållet sedan år 2008. För att bli däcksare krävs en kortare skolning, hygienpass, första hjälp-kurs samt nödsläckningskurs. Man bör också känna till delar och sjötermer. Man behöver också ett sjömansläkarintyg. Skolningen ges av föreningen, som också hjälper till med andra praktiska detaljer.

– Som däcksare är man allt i allo på fartyget, man plockar fram mat och underhåller passagerarna, skrattar Röblom.

 

ETT FARTYG behöver också underhållas. Svante Stenström berättar att det mesta av underhållet görs under hösten och våren. Själva fartyget ses över, likaså motorn och riggen. Taljor, block och rep skall vara i skick för att man ska kunna segla tryggt. Det fordras skolning för att kunna rigga Eugenia och hissa segel. Man behöver också folk som vågar klättra upp i masten och utföra underhållsarbeten.

I år blev styrelsen tvungen att ta beslut om att inställa verksamheten på grund av rådande omständigheter och restriktioner. Det är för mycket jobb och stort pådrag att sätta fartyget i seglingsskick och rigga seglet, då läget är så osäkert. Nästa år hoppas man få segla som vanligt igen.

 

SYFTET MED jakten Eugenia har hela tiden varit att bevara de färdigheter som fanns i bygdeseglationen och att ge möjligheter speciellt för barn och ungdomar att komma ut på sjön. För att stöda verksamheten ekonomiskt, behövs det även att man gör kommersiella skärgårdskryssningar för företag och privatpersoner.

I föreningen har man tidvis haft en verksamhetsledare som organiserat verksamheten. I tankarna finns att igen hitta någon, som skulle fungera som spindeln i nätet och koordinera både seglatser och underhåll samt värva nya frivilliga.

För att upprätthålla verksamheten behövs alla dessa funktioner; skeppare, däckspersonal, personer för underhållet och verksamhetsledare. Den som är intresserad av att komma med som frivillig, kan ta kontakt med någon från Eugenias styrelse. Kontaktuppgifter hittas på föreningens hemsida www.eugenia.fi.

Föreningen medverkar också lördagen den 18.7 på Kalkholmsdagen, från klockan 12. Nya krafter behövs för att hålla Eugenia-andan levande.

Text & foto: Maria Manelius/IS

Share this in: